Frågor och svar om dvärgbandmask

Om första fynden av dvärgbandmask i Sverige

Hur har vi fått in parasiten i landet?
Hur länge har parasiten funnits i Sverige?
Är fynden enstaka fall eller har vi en befäst etablering?
Hur vanlig är sjukdomen?

Människor - smitta och spridning

Hur orsakar rävens dvärgbandmask sjukdom hos människa och hur farlig är den?
Hur vet jag att jag blivit smittad?
Vem vänder jag mig till om jag misstänker att jag blivit smittad?
Smittar rävens dvärgbandmask mellan människor?
Kan man vaccinera sig?
Hur behandlar man sjukdomen hos människa?
Vad gör myndigheterna för att minska smittspridningen?

Livsmedel

Kan man plocka och äta bär, svamp och grönsaker på samma sätt som tidigare?
Kan man äta importerade bär och svamp?
Jag har läst att man ska skölja eller koka bär innan man äter dem för att skydda sig mot dvärgbandmasken, stämmer det?
Jag är ändå orolig, vad kan jag göra?

Jägare och rävjakt

Vilka åtgärder ska arbetsgivaren vidta för att undvika att anställda smittas av rävens dvärgbandmask?
Vad ska jag som yrkesjägare tänka på för att undvika att smittas av rävens dvärgbandmask?
Min jakthund jagar i ett av de smittade länen. Bör jag avmaska den?
Hur sprider räven smittan i naturen?
Samlar SVA in rävar för undersökning av rävens dvärgbandmask?
Kan människor smittas från räv?
Hur skyddar jag mig mot smitta?

Vilt

Kan varg bära och sprida rävens dvärgbandmask?
Överlever ägg från rävens dvärgbandmask i rävkadaver?
Har mårdhund som kommit in i Sverige dvärgbandmask?
Kan älg eller rådjur vara mellanvärd?
Kan grävling kan fungera som huvudvärd?
Räknas vildsvin som mellanvärdar för rävens dvärgbandmask? Hur är det med kött från vildsvin från de områden där smittan har påträffats?
Kan lodjur och björn bära och sprida rävens dvärgbandmask?

Hundar och katter

Finns det avmaskningsrekommendationer?
Om man regelbundet börjar avmaska hunden mot dvärgbandmask finns det då risk för resistens mot avmaskningsmedlen?
Ska jag avmaska hunden regelbundet?
Hur smittas hundar respektive katter?
Blir hundar/katter sjuka av parasiten?
Ska vi plocka bort hundbajset i omgivningen där vi brukar gå?
Var slänger man hundbajset?
Vilket avmaskningsmedel ska jag använda till min hund mot rävens dvärgbandmask?
Måste man avmaska hundar innan de kommer in i Sverige?
Bör katter avmaskas mot rävens dvärgbandmask?
Är katter lika bra smittspridare som hundar?

Gnagare

Kan alla gnagararter sprida rävens dvärgbandmask?
Blir de vanliga mellanvärdarna (smågnagarna) sjuka?
Kan råttor vara mellanvärdar?
Vill SVA att allmänheten ska skicka in döda sorkar för undersökning?
Ska jag ha plasthandskar när jag vittjar råttfällor?
Kan jag smittas av dvärgbandmask när jag städar ut musbajs ur sommarhusets skafferi?