Läkemedelsverket informerar om prototypvaccinet mot influensa A (H1N1)

[Källa: Läkemedelsverket , ]

Tillverkningen av Pandemrix, prototypen för vaccinet mot den nya influensan, pågår just nu. Pandemrix liknar det slutgiltiga pandemivaccinet vad gäller innehåll och tillverkningsmetod.

I det slutgiltiga vaccinet mot den nya influensan ersätts virusstammen i Pandemrix, H5N1, med den aktuella pandemistammen H1N1.

Pandemrix produktinformation ger information om prototypvaccinet vad gäller exempelvis innehållsämnen och egenskaper samt dosering och biverkningar.

Pandemrix produktinformation (med produktresumé och bipacksedel) på Läkemedelsverkets webbplats

Frågor och svar om influensa A(H1N1)

Sidan uppdaterad: 2009-07-17 14.41