Uppföljning av terrordåden i Oslo och på Utöya

[Källa: Kriseinfo.no, ]

Den 22 juli 2011 omkom sammanlagt 77 personer i två terrordåd i Norge och många skadades. Norska myndigheter har publicerat utvärderingar av händelserna. En norsk medborgare står åtalad för attentaten.

I listan nedan hittar du länkar till norska myndigheters information om händelserna i Oslo och på Utöya.
 
Länkarna är sammanställda av norska krisportalen Kriseinfo.no och samlar information på norska om rättegången, hur polisen utvärderade sin egen insats, om hur landets sjukvård hanterade situationen och mycket annat.

 

Information om rättegången hos Oslo tingrett

Information om domstolsförhandlingarna (sidan borttagen)

Information om att bearbeta händelserna med barn och ungdomar hos Utdanningsdirektoratet (sidan borttagen) 

Information och beredskap inför rättegången hos helsemyndighetene (sidan borttagen)

Utvärderingar efter attentaten hos NAV (Arbeids- og velferdsetaten)

Utvärderingar gjorda av norska DSB (Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap)

Utvärdering hos Politiets sikkerhetstjeneste

Norska polisens utvärderingar av de egna insatserna (sidan borttagen)

Uppföljning av sjukvårdens insatser hos Helsedirektoratet

Norska krisportalen Kriseinfo.no

Sidan uppdaterad: 2012-04-16 17.03