Länsstyrelsen i Örebro utreder multiresistenta bakterier i Hjälmaren

[Källa: Länsstyrelsen i Örebro, ]

Efter att multiresistenta bakterier har hittats i Hemfjärden i sjön Hjälmaren startar Länsstyrelsen i Örebro län en utredning av bakterierna. Syftet är att ta reda på hur de hamnat i sjön, samt om de för med sig några risker.

Länsstyrelsen kommer nu att ta hjälp av Örebro Universitet, Smittskyddsläkare vid Universitetssjukhuset i Örebro, Örebro kommun och egna experter inom jordbruk, naturvård, miljöskydd och beredskap.

Enligt Länsstyrelsen i Örebro län innebär bakterierna inte någon akut fara för människor eller djur.

Mer information hos Länsstyrelsen i Örebro län

Sidan uppdaterad: 2012-04-24 13.24