Terrorismens konsekvenser

Ett terrorattentat kan få mycket stora konsekvenser både för samhället i stort och för enskilda individer. Det förebyggande arbetet är därför viktigast, att förhindra terrorattentat både i Sverige och utomlands.

De metoder som terrorister använder orsakar många gånger stor skada för samhällen och/eller kan lämna många skadade och döda efter sig. Även om terrorhotet mot Europa är högre idag än för några år sedan sker merparten av alla terrorattentat globalt sett främst i olika konfliktområden som till exempel Afghanistan/Pakistan, Irak och Somalia.

Vi lever i ett samhälle där många funktioner, både i vardagen och mer samhällskritiska, är beroende av elektricitet, it, telefoni, och transporter. Detta skapar sårbarheter som kan utnyttjas av terrorister.

Då terrorism är ett gränsöverskridande fenomen kan inte ett land på egen hand förebygga terrorism. Det finns därför ett internationellt samarbete kring detta. Sverige har skrivit på samtliga tretton multilaterala konventioner om terrorism, och därmed förbundit sig att motverka terrorism tillsammans med andra länder. 

Informationen kommer från Säkerhetspolisen.

Sidan uppdaterad: 2014-07-24 15.27