Klimatförändring ger ökad nederbörd

På grund av klimatförändringarna i världen kommer nederbördsmängden att öka inom större delen av Sverige sett på hundra års sikt. Även antalet skyfall förväntas öka. Klimateffekter medför också en allmän höjning av havsytans nivå.

Det är slutsatser som man med ganska stor säkerhet kan dra av scenarier som har gjorts om det framtida klimatet. Den ökande nederbörden medför att översvämningar kommer att öka till både antal och omfattning längs sjöar och vattendrag.

Medeltemperaturen kommer att stiga. Då faller mer av nederbörden i norr i form av regn. Med mindre snö minskar vårfloden. I stället beräknas ökade vattenflöden under sommar och höst att bli vanligare. Flera översvämningar under senare år visar redan likheter med framtidsscenarierna.

Flera tecken talar för att klimatet i världen håller på att förändras utöver den naturliga variationen. Den globala medeltemperaturen har under 1900-talet ökat med 0,6 grader. Det är en stor och snabb ökning för klimatsystemet. Andra tecken på förändringar är glaciärernas tillbakagång och minskning av istäcket i Arktis och att havet stiger.

En högre lufttemperatur värmer havsvattnet som då ökar i volym, vilket gör att havsvattennivån höjs. Även avsmältningen av ismassor på land gör att vattenstånden höjs, smältande glaciärer, grönlandsisen och Antarktis ökar mängden havsvatten.

I många delar av världen har människor redan börjat uppleva hur havsnivån stiger. I Skandinavien är höjningen inte lika märkbar på grund av landhöjningen, som är störst i norr. I södra Sverige har havet stigit ungefär 20 centimeter sedan slutet på 1800-talet. De senaste 30 åren har har takten som havet stiger ökat till nästan 3 millimeter per år.

Där landhöjningen är stor, till exempel längs Västerbottens och Norrbottens kuster, kommer man i praktiken inte att uppleva att havet stiger, medan man utmed Götalands kuster kommer att utsättas för allt högre havsnivåer.

Informationen kommer från SMHI.

Sidan uppdaterad: 2012-08-07 13.56