Samhällets beredskap

Det är alltid resenären själv som är ytterst ansvarig vid resa och vistelse utomlands. Det egna ansvaret är alltså stort men det finns trots allt vissa saker som samhället kan hjälpa till med.

Här kan du läsa om vad ansvariga myndigheter kan hjälpa dig med utomlands och när du kommer hem.

En viktig del av svenska myndigheters beredskap för händelser i utlandet är omvärldsbevakning. Du kan själv skaffa dig en bild av händelseutvecklingen och läget i de länder du planerar att resa i genom att ta del av UD:s information.

Hjälp till självhjälp

På de här sidorna får du råd om hur du beter dig om du råkar illa ut utomlands och vem du kan kontakta och om vilket stöd du kan räkna med om du kommer hem efter att ha varit med om svårigheter. Svenskar som råkar illa ut i utlandet kan få hjälp till självhjälp.

Under nästa avsnitt, Ditt eget ansvar, kan du läsa om vad du själv bör göra innan du tar kontakt med svenska myndigheter utomlands.

UD:s allmänna reserekommendationer

Sidan uppdaterad: 2014-09-22 12.47