Fågelinfluensa

Fågelinfluensa är en fågelsjukdom som är mycket smittsam mellan fåglar och ibland kan även människor bli smittade. Ett utbrott kan få stora konsekvenser för fågelupppfödare och kan påverka samhället. Sverige hade ett utbrott av fågelinfluensa 2006 och det finns fortfarande en hög beredskap om sjukdomen skulle uppträda igen.

Så sprids fågelinfluensa

Fjäderfä kan smittas av fågelinfluensa genom att de kommer i kontakt med symtomfria smittbärare, i regel vilda fåglar. Detta kan ske både vid utevistelse eller att vilda fåglar kommer in i fjäderfähus eller genom att fågelträck kommer in i fjäderfähus via ventilation eller smutsiga skor.

Smittspridning mellan fjäderfäbesättningar sker sedan genom förflyttning av fåglar mellan olika besättningar, transportfordon, redskap kläder, foder, damm, fjädrar och personer med mera som haft kontakt med smittade fåglar. För att människor ska kunna smittas krävs närkontakt med infekterade fåglar. De allra flesta människor som infekterats har haft mycket nära kontakt med sjuka eller döda fjäderfä.

Historik om fågelinfluensa i Sverige

I februari 2006 hittades fyra döda viggar i hamnen norr om Oskarshamn. Det visade sig att fåglarna bar på den aggressiva formen av influensaviruset H5N1 och Sverige hade därmed fått sina första fall av fågelinfluensa. Ytterligare smitta kunde senare konstateras hos fler vilda fåglar, en vild mink samt hos en gräsand i ett viltfågelhägn.

Sedan 2002 deltar alla medlemsländer inom EU i ett övervakningsprogram av sjukdomen fågelinfluensa hos fjäderfän och vilda fåglar. I Sverige har inga fler fall påvisats sedan utbrotten 2006.

Det finns fortfarande en hög beredskap i Sverige om sjukdomen skulle uppträda igen. Sverige införde bland annat olika skyddsnivåer för fågelinfluensa efter utbrotten 2006 som reglerar hur fjäderfä och andra fåglar får hållas beroende på vilken risknivå för smitta som bedöms råda i landet.

Lägesrapportering i Europa och andra länder

Alla EU-länder har ett övervakningsprogram och eventuella fynd av fågelinfluensa måste omedelbart rapporteras till EU-kommissionen. Enstaka utbrott av den aggressiva formen samt ett flertal utbrott av de mildare varianterna av fågelinfluensa har förekommit bland både fjäderfän och vilda fåglar i Europa även efter 2006. Utanför EU förekommer sjukdomen framför allt i vissa länder i Sydostasien men enstaka utbrott har även rapporterats från länder i Afrika. Alla länder är skyldiga att rapportera förekomst av sjukdomen.

Anmälningsplikt

Fågelinfluensa lyder under epizootilagen. En djurägare som misstänker fågelinfluensa måste kontakta veterinär som i sin tur tur måste rapportera misstanke om fågelinfluensa till länsveterinären och Jordbruksverket. Till dess att en veterinär tar sig an fallet måste man själv göra allt man kan för att förhindra smittspridning.

Informationen kommer från Jordbruksverket och Statens Veterinärmedicinska Anstalt.

Sidan uppdaterad: 2014-11-19 16.46