Ett par som är ute och går i storm. Foto: Johan Nilsson/SCANPIX.

Storm

Hösten 2013 drabbade flera stormar Sverige med följder som strömavbrott, trafikstörningar, teleavbrott och störningar i tillförsel av värme och dricksvatten.

Sverige drabbas emellanåt av kraftiga oväder som kan få svåra följder för samhället. Träd knäcks eller rycks upp med rötterna, elledningar slits sönder och ibland skadas eller förolyckas även människor.

När det dessutom snöar i kombination med hård vind, orsakar det drivbildning och halka med stora problem i trafiken. Snö och blåst kan också orsaka strömavbrott och telestörningar.

Trots modern teknik och stora resurser kan det ibland vara svårt att förutsäga vilken bana ett oväder kommer att ta. Konsekvenserna för samhället vid ett oväder ser mycket olika ut beroende på de lokala förutsättningarna, till exempel höjd, närhet till skog, vattendrag eller hav. Med ökad medvetenhet om vädrets effekter kan vi stå bättre rustade nästa gång ett oväder närmar sig.

Myndigheternas frågor och svar om stormar och oväder

Sidan uppdaterad: 2014-09-10 10.36