Aktiva RSS-flöden

Här listas samtliga RSS-flöden som är aktiva på Krisinformation.se

Nyheter från Krisinformation.se

Nyheter om skogsbranden i Västmanland

Om RSS-flöden

Krisinformation.se har RSS-flöden för dig som vill prenumerera på våra nyheter och vår information utan att besöka webbplatsen.

Hur gör jag för att prenumerera på RSS-flöden?

För att prenumerera på information via RSS måste du använda ett RSS-program. Många webbläsare och e-postprogram har redan RSS-funktionen inbyggd, men du kan också välja att använda en RSS-läsare, ett program som är framtaget enbart för att hantera RSS-flöden. Dessa program kallas ibland för nyhetsaggregatorer.

Några populära program och tjänster som kan läsa RSS-formatet är

• Feedreader, för Microsoft Windows - http://www.feedreader.com/
• NetNewsWire, för Mac OS X - http://www.newsgator.com/INDIVIDUALS/NETNEWSWIRE/
• BlogLines, gratis webbtjänst - http://www.bloglines.com/
• Mozilla Firefox, webbläsare med inbyggd RSS-läsare för Microsoft Windows, Linux och Mac OS X. - http://sv-se.www.mozilla.com/sv-SE/

RSS består av en textfil som ligger på webbservern. Det är en ren textfil med formaterad XML.
Du bestämmer själv när och hur ofta din RSS-läsare ska kontrollera om den här filen har ändrats, och visa dig vad som har ändrats.

Vad används RSS till?

Genom att prenumerera på RSS-flöden från en webbsida kan du få information utan att behöva besöka webbsidan med en webbläsare. När ett RSS-flöde som du prenumererar på uppdateras visas det i din RSS-läsare och du kan läsa en sammanfattning, eller välja att läsa hela nyheten.
RSS används förutom för att prenumerera på information också för att distribuera mediafiler (exempelvis podsändningar), samt för att publicera information på andra webbplatser än där den ursprungligen publicerats, på Intranät och direkt in i olika informationssystem. Detta kallas för att syndikera informationen.

Vad betyder RSS?

RSS är ett samlingsnamn för flera filformat som gör det möjligt att prenumerera på information från webbtjänster. Det vanligaste namnet är RSS-flöde, men även RSS-kanal, RSS-fil eller RSS-ström används och betyder samma sak.
Standardformatet för RSS är RDF Site Summary, men kan för besökaren lika gärna vara formaten Rich Site Summary, Really Simple Syndication och också Atom.
Vi använder Really Simple Syndication, som är RSS version 2 och senare.
Atom är i princip samma sak som RSS men är ett konkurrerande format.

Läs mer om RSS hos engelska Wikipedia - http://en.wikipedia.org/wiki/RSS

RSS-tjänsten är ny för Krisinformation.se - om du hittar något som verkar konstigt eller inte fungerar, eller om du har frågor, vänligen hör av dig till webmaster@krisinformation.se.

 

Sidan uppdaterad: 2014-08-18 11.17