Om corona och covid-19 för barn

Visste du att du kan ha haft sjukdomen covid-19 utan att veta om det? Vet du hur vaccinerna fungerar? Eller att vissa husdjur kan få covid? Här har vi samlat myndigheternas svar på frågor om hur barn och unga påverkas av coronaviruset och covid-19.
Uppdaterades

Om sjukdomen


Vad är corona och covid-19?

Här är en film om coronaviruset och sjukdomen covid-19: 

Källa: 1177.se 

Hur märks det om jag har fått covid-19?

Om du har blivit smittad av coronaviruset kan det märkas på olika sätt. Covid-19 kan ge ett eller flera av de här symtomen:

 • hosta
 • feber
 • ont i halsen
 • svårt att andas (OBS! då måste du ringa 112, eller be en vuxen att ringa åt dig)
 • ont i musklerna eller i lederna
 • rinnig snuva eller täppt i näsan
 • ont i huvudet
 • illamående
 • saker smakar eller luktar inte som vanligt
 • lös mage/diarré

Symtomen kommer oftast ungefär 3–5 dagar efter att du har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar.

Du kan också ha haft covid-19 utan att veta om det, utan att ha haft några symtom alls, eller inte märkt dem. Det är vanligare att barn har sjukdomen utan att märka det, än att vuxna har det.

Källor:
1177.se/barncorona (hämtat 2021-08-18)
1177.se (hämtat 2021-08-19)
Folkhälsomyndigheten (hämtat 2021-09-28) 

Blir barn smittade och sjuka av coronavirus?

Barn kan bli smittade av coronavirus och få sjukdomen covid-19. Men de blir ofta bara lite förkylda och behöver vila. Sjukdomen är mest farlig för de som är äldre än 65 år, och för de som är extra känsliga för att bli sjuka, för att de har andra sjukdomar.

Vissa barn kan också känna sig sjuka länge, långt efter att de har haft covid-19.

Få barn blir allvarligt sjuka. Men vissa kan drabbas av mis-c, som är en sällsynt och allvarlig form av hyperinflammation.

Källor:
Folkhälsomyndigheten (hämtat 2021-09-28)

Kan barn smitta andra barn och vuxna?

Du som är barn smittar inte andra lika mycket som vuxna gör. Men ju äldre du är, desto mer kan du smitta. 16–17-åringar smittar ungefär lika mycket som vuxna.

Källa:
Folkhälsomyndigheten (hämtat 2021-09-28)

När tar det slut?


Kommer viruset att försvinna?

Viruset och sjukdomen covid-19 kommer att finnas kvar länge. Men tack vare vaccinationerna kan många saker bli som vanligt igen.

Redan nu går det bra att träffa andra och hitta på saker tillsammans - till exempel leka eller träna. Om du är osäker på om det finns några särskilda coronaregler i skolan eller på din fritidsaktivitet, kan du prata med en vuxen. Det är fortfarande viktigt att stanna hemma om du är sjuk. Det gäller både vuxna och barn.

Källa:
Folkhälsomyndigheten (hämtat 2021-09-29)

Husdjur


Kan husdjur få corona och covid-19?

Coronaviruset smittar mest mellan människor. Det har hänt att till exempel katter, hundar och illrar har blivit smittade när de var i närheten av människor som hade covid-19, men det är ovanligt. Husdjur blir inte så sjuka om de smittas, men kan få en lättare förkylning.

Så vitt vi vet idag har det inte hänt att människor har blivit smittade av sjuka husdjur. Forskarna fortsätter att hålla koll på det, men de tror att det är väldigt liten, nästan ingen, risk att bli smittad av sitt husdjur.

Källa:
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) (hämtat 2021-08-18)

Om testning


Behöver jag testa mig om jag känner mig sjuk?

Det beror på hur gammal du är och på vilket sätt du är sjuk.

Om du går i förskoleklass, grundskola eller är i gymnasieålder bör du testa dig om du känner dig sjuk och har något eller några av symtomen på covid-19. Du kan också behöva testa dig om någon du bor med, en nära kompis eller en klasskamrat har covid-19, även om du känner dig frisk.

Covid-19 kan ge ett eller flera av de här symtomen:

 • hosta
 • feber
 • ont i halsen
 • svårt att andas (OBS! då måste du ringa 112, eller be en vuxen att ringa åt dig)
 • ont i musklerna eller i lederna
 • rinnig snuva eller täppt i näsan
 • ont i huvudet
 • illamående
 • saker smakar eller luktar inte som vanligt
 • lös mage/diarré

Symtomen kommer oftast ungefär 3–5 dagar efter att du har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar.

Små barn, i förskoleåldern, är ofta förkylda utan att det behöver vara covid-19. Men eftersom det kan vara obehagligt för så små barn att bli testade brukar sjukvården säga att de bara ska vara hemma istället, utan att de behöver testa sig.

Om du är ett skolbarn är det bra om du säger till en vuxen om du har symtom. Då får den vuxna hjälpa dig så att du kan lämna ett prov. Om provsvaret är negativt, vilket betyder att du inte har covid-19, kan du gå till skolan som vanligt, leka med kompisar, vara med på aktiviteter och annat som är kul. 

Om det visar sig att du har covid-19 behöver du höra av dig till sjukvården och berätta det. Om de vet vilka som är sjuka kan de stoppa smittan snabbare.

Källor:
1177.se (hämtat 2021-08-19)
1177.se (hämtat 2021-08-19)
Folkhälsomyndigheten (hämtat 2021-09-29)

Hur bokar jag ett test?

Om du är över 13 år och har e-legitimation kan du boka ett test själv.

Om du är yngre än 13 år, eller om du inte har ett e-ID, kan du be din förälder eller en annan vuxen om hjälp att boka ett test. Testningen är gratis.

Här kan du läsa om hur det går till. Det är viktigt att du väljer rätt region högst upp på 1177.se, innan du läser vidare hur du ska göra. Det fungerar olika beroende på var du bor.

Källor:
1177.se (hämtat 2021-09-03)

Hur går det till att testa sig?

Exakt hur själva testningen går till beror på var du bor. Här kan du få reda på hur det fungerar där du bor. Det är viktigt att du väljer rätt region högst upp på 1177.se, innan du läser vidare hur du ska göra.

Du som är yngre än 13 behöver be din vårdnadshavare om hjälp att ordna ett test.

Om du är 13 eller äldre och har ett bank-ID kan du själv boka en provtagning.

Om du är över 16 år kan du både boka testet och göra testet själv. Det kallas egenprovtagning. 

Testet tas oftast med hjälp av en särskild provtagningspinne. Tillsammans med testet finns ett papper med information om hur du ska göra. Du (eller den som hjälper dig) för in provtagningspinnen i din näsa, mun och hals. Det är för att celler från dina slemhinnor ska fastna på pinnen. Sedan skickas testet till ett laboratorium, där personalen tittar om det finns coronavirus i cellerna.

1177.se kan du se ett bildspel om hur det kan gå till att ta provet. Men det är alltså olika på olika ställen i landet, så kolla vad som gäller i just din region.

Vissa tycker att det är obehagligt att ta testet men det brukar inte göra ont.

Du får svar efter någon eller några dagar. Om testet visar att du har covid-19 får du, eller din vårdnadshavare, information från vården om vad du ska göra. Har det gått sju dagar sedan du blev sjuk och febern har varit borta minst två dagar kan du oftast gå tillbaka till skolan, om du känner dig pigg för övrigt.

Källor:
1177.se (hämtat 2021-09-05)
Folkhälsomyndigheten (hämtat 2021-09-29)

När kan jag träffa andra om jag har haft covid-19?

Du kan träffa andra om det har gått minst sju dagar sedan du blev sjuk, plus att du inte har haft feber de två senaste dagarna, plus att du känner dig pigg!

Källa:
Folkhälsomyndigheten (hämtat 2021-08-19)

Vaccinationer


Går det att vaccinera sig mot covid-19?

Ja, det finns vaccin mot covid-19. Forskare har tagit fram flera olika sorters vacciner. Alla vacciner har testats på många människor och det verkar som att alla vacciner fungerar bra och är säkra.

I Sverige är vaccination mot covid-19 frivilligt och gratis. Alla som är över 16 år (födda 2005 eller tidigare) får vaccinera sig. Det är varje region som ansvarar för att utföra vaccinationerna mot covid-19.

Från oktober 2021 kommer alla som är 12 år och äldre kunna vaccinera sig mot covid-19. Men det viktigaste är fortfarande att vuxna vaccinerar sig först, eftersom barn inte blir lika sjuka av covid-19 som vuxna.

Källor:
Folkhälsomyndigheten (hämtat 2021-09-29)
Folkhälsomyndigheten (hämtat 2021-09-16)
Folkhälsomyndigheten (hämtat 2021-08-18)

Vilket vaccin ges till barn och ungdomar?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar ett vaccin som heter Comirnaty till barn och ungdomar. Det är ett så kallat mRNA-vaccin. Det är en ny sorts vaccin som fungerar så här:

 • När du får mRNA-vaccinet kommer några av dina celler att läsa mRNA-molekylernas instruktioner, och börja tillverka spikproteinet. Då kommer ditt immunsystem att börja försvara din kropp mot spikproteinet genom att skicka ut antikroppar och T-celler (vita blodkroppar) för att attackera det.
 • Om du senare blir smittad av coronaviruset kommer ditt immunsystem att känna igen spikproteinet som viruset har med sig, och vara redo att försvara kroppen mot det.
 • mRNA-molekylerna i vaccinet stannar inte kvar i kroppen, utan bryts ner strax efter vaccinationen.
 • Det finns även andra ämnen i vaccinet, bland annat en fettdroppe som hjälper vaccinet att transportera informationen till cellerna.

Forskarna fortsätter hela tiden att undersöka hur bra och säkra olika vacciner är för barn i olika åldrar. De tycker att vaccinerna verkar vara både bra och säkra för barn från tolv år och uppåt. Forskningen om 12–15-åringar som får vaccinet pågår fortfarande. När det gäller unga från 16 år och uppåt finns det redan mycket forskning, eftersom det är många i den åldern i hela världen som har vaccinerat sig redan.

Flera olika myndigheter, till exempel Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket i Sverige, och EMA i Europa, håller hela tiden koll på vilka biverkningar barn och vuxna kan få av alla vacciner mot covid-19. Om något vaccin verkar vara farligt kan myndigheterna stoppa vaccineringen tills allt är säkert igen.

Källor:
Folkhälsomyndigheten (hämtat 2021-10-07)
Folkhälsomyndigheten (hämtat 2021-10-07) 
Folkhälsomyndigheten  (hämtat 2021-10-07)
1177.se (hämtat 2021-08-19)
Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)  (hämtat 2021-08-19)

Kan jag bestämma själv om jag ska vaccinera mig eller inte?

Obs att hela det här svaret bara gäller dig som är 16 år, som fyller 16 i år eller som redan är 16 eller 17!

Myndigheterna rekommenderar att du vaccinerar dig mot covid-19, bland annat för att risken finns att även en ung person blir allvarligt sjuk eller får långvariga besvär efter att ha haft covid-19.

Eftersom du inte är myndig ännu kan du behöva ta med en samtyckesblankett eller göra en mognadsbedömning för att du ska kunna få din vaccination. Det fungerar olika beroende på vilken region du bor i. Här kan du läsa mer om hur vaccinationerna går till i din region. Se till att välja rätt region överst på sidan. 

Om du vill vaccinera dig, men dina föräldrar säger nej
Om din region kräver ett godkännande av din vårdnadshavare och du inte kan få det, kan vårdpersonalen istället göra en mognadsbedömning av dig. Under mognadsbedömningen pratar ni en stund. Personalen kontrollerar bland annat att du förstår information som ges och att du förstår vad vaccinationen innebär. Vissa regioner gör enbart en mognadsbedömning. Då behöver du inte något godkännande av din vårdnadshavare.

Om dina föräldrar vill att du vaccinerar dig, men du säger nej
Vaccination mot covid-19 är frivillig, ingen kan tvingas till vaccination. Även omyndiga ungdomar har rätt att själv bestämma om de vill vaccinera sig.

Källor:
1177.se: Vaccination av barn och unga 
1177.se: Jag är 16 år och vill vaccinera mig mot covid-19, men får inte för mina föräldrar. Kan jag vaccinera mig ändå? 
1177.se: Jag är 16 år och vill inte vaccinera mig. Mina föräldrar vill att jag ska vaccinera mig. Måste jag det? 

Varför får inte alla barn vaccinera sig?

Från oktober/november 2021 kommer alla som är 12 år och äldre kunna vaccinera sig mot covid-19. Vaccinet gör att den som tagit det blir mindre sjuk om den blir smittad. Eftersom barn inte blir så sjuka av coronaviruset behöver de inte vaccinera sig. Barn smittar inte heller andra människor lika lätt. Men barn som har en sjukdom som gör att de kan bli allvarligt sjuka av coronaviruset kan ändå få vaccin, om deras läkare bestämmer det.

Källa:
Folkhälsomyndigheten (hämtat 2021-08-19)

Hur bokar jag tid för vaccination?

När du kan vaccinera dig, och hur det går till, beror på vilken region du bor i. Gå till 1177.se och läs om vad som gäller där du bor. Glöm inte att välja rätt region först.

Källa:
1177.se (hämtat 2021-08-19)

Covidbevis och resor


Vad är ett covidbevis? Är det samma sak som ett vaccinationsbevis? När behövs ett covidbevis?

Covidbeviset är ett intyg som du kan få på papper eller digitalt om du ska resa i Europa. Det gäller bara för resor, inget annat (just nu i alla fall).

Det finns tre olika sorters covidbevis:

 • ett intyg på att du är vaccinerad (”vaccinationsbevis”)
 • ett intyg på att du har testat dig och inte är smittad (”testbevis”)
 • ett intyg på att du har haft covid men blivit frisk (”tillfrisknandebevis” -- det kan du just nu bara få om du är över 16 år).

Källa:
E-hälsomyndigheten (hämtat 2021-08-19)

Hur beställer jag ett covidbevis?

Du beställer ditt covidbevis från sidan covidbevis.se

Du som är under 16 år behöver be din vårdnadshavare att beställa ett covidbevis för dig på covidbevis.se.

Källa:
E-hälsomyndigheten (hämtat 2021-08-19)