Om corona och covid-19 för barn

Visste du att du kan ha haft sjukdomen covid-19 utan att veta om det? Vet du hur vaccinerna fungerar, och när det räknas som att du är vaccinerad? Eller att vissa husdjur kan få covid? Här har vi samlat myndigheternas svar på frågor om hur barn och unga påverkas av coronaviruset och covid-19.
Uppdaterades

Pandemin är inte över, men så pass många i Sverige har vaccinerat sig, eller blivit immuna efter att ha haft covid, så att vi nu kan börja leva mer som vanligt igen. 

Men Folkhälsomyndigheten vill att alla ska tänka på de här tre sakerna, även i fortsättningen:

✔️ Alla som är över 12 år ska helst vaccinera sig.
✔️ Stanna hemma och håll dig på avstånd från andra om du har symtom på covid-19.
✔️ Om du inte är vaccinerad: håll dig borta från trängsel och stora folksamlingar inomhus.


En annan sak som ändras nu är att du inte ska testa dig, även om du har symtom på covid-19. I stället ska du stanna hemma tills du känner dig frisk. Enda undantaget är om en doktor eller någon annan i sjukvården tycker att du ska testa dig. I så fall kommer de att se till att du får ett test.

Källor: 

Folkhälsomyndigheten/Åtgärder mot covid-19 i februari (2022-02-09)
Folkhälsomyndigheten/Testning för covid-19 (2022-02-09)
Folkhälsomyndigheten/Stanna hemma om du är sjuk med symtom på covid-19 (2022-02-09)

Om sjukdomen


Vad är corona?

Här kan du se en film från 1177.se om hur coronaviruset funkar.

Källa:
1177.se/Barncorona (2022-02-09)

Hur märks det om jag har fått covid-19?

Om du har blivit smittad av coronaviruset kan det märkas på olika sätt. Covid-19 kan ge ett eller flera av de här symtomen:

 • hosta
 • feber
 • ont i halsen
 • svårt att andas (OBS! då måste du ringa 112, eller be en vuxen att ringa åt dig)
 • ont i musklerna eller i lederna
 • rinnig snuva eller täppt i näsan
 • ont i huvudet
 • illamående
 • saker smakar eller luktar inte som vanligt
 • lös mage/diarré

Symtomen kommer oftast ungefär 3–5 dagar efter att du har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar.

Du kan också ha haft covid-19 utan att veta om det, utan att ha haft några symtom alls, eller inte märkt dem. Det är vanligare att barn har sjukdomen utan att märka det, än att vuxna har det.

Källor:
1177.se/Barncorona (2022-02-09)
1177.se/Covid-19/symtom (2022-02-09)
Folkhälsomyndigheten/Om viruset och sjukdomen/symtom på covid-19 (2022-02-09) 

Blir barn smittade och sjuka av coronavirus?

Barn kan bli smittade av coronavirus och få sjukdomen covid-19. Men de blir ofta bara lite förkylda och behöver vila. Sjukdomen är mest farlig för de som är äldre än 65 år, och för de som är extra känsliga för att bli sjuka, för att de har andra sjukdomar.

Vissa barn kan också känna sig sjuka länge, långt efter att de har haft covid-19.

Få barn blir allvarligt sjuka. Men vissa kan drabbas av MIS-C, som är en sällsynt och allvarlig form av hyperinflammation.

Källor:
Folkhälsomyndigheten/Barn och unga – om vaccination mot covid-19/barn och sjukdomen covid-19 (2022-02-09)
Folkhälsomyndigheten/Om viruset och sjukdomen/MIS-C (2022-02-09)

Kan barn smitta andra barn och vuxna?

Du som är barn smittar inte andra lika mycket som vuxna gör. Men ju äldre du är, desto mer kan du smitta. 16–17-åringar smittar ungefär lika mycket som vuxna.

Källa:
Folkhälsomyndigheten/Barn och unga – om vaccination mot covid-19/barn och sjukdomen covid-19 (2022-02-09)

Husdjur


Kan husdjur få corona och covid-19?

Coronaviruset smittar mest mellan människor. Det har hänt att till exempel katter, hundar och illrar har blivit smittade när de var i närheten av människor som hade covid-19, men det är ovanligt. Husdjur blir inte så sjuka om de smittas, men kan få en lättare förkylning.

Så vitt vi vet idag har det inte hänt att människor har blivit smittade av sjuka husdjur. Forskarna fortsätter att hålla koll på det, men de tror att det är väldigt liten, nästan ingen, risk att bli smittad av sitt husdjur.

Källa:
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)/Frågor och svar om SARS-CoV-2 hos djur (2022-02-09)

Om jag känner mig sjuk


Måste jag stanna hemma om jag får symtom?

Ja, alla ska stanna hemma om de har symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion! Till exempel halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla. Även om du fått ett negativt provsvar, eller inte kan testa dig.

• Det gäller alla som är sex år och äldre.
• Även du som är vaccinerad.
• Även du som haft bekräftad covid-19.

När du har varit hemma kan du komma tillbaka till förskola, skola och fritidsaktiviteter när du varit feberfri i minst ett dygn och känner dig frisk, även om du fortfarande har lite hosta, lite snuva eller andra lätta problem med luftvägarna. De flesta behöver stanna hemma ett par dagar, kanske en vecka.

Källa:
Folkhälsomyndigheten/Hur länge bör jag stanna hemma? (2022-02-09)

Vaccinationer


Går det att vaccinera sig mot covid-19?

Ja, det finns vaccin mot covid-19. Forskare har tagit fram flera olika sorters vacciner. Alla vacciner har testats på många människor och det verkar som att alla vacciner fungerar bra och är säkra.

I Sverige är vaccination mot covid-19 frivilligt och gratis. Alla som är 12 år eller äldre kan vaccinera sig. Det är varje region som ansvarar för att utföra vaccinationerna mot covid-19.

Men det viktigaste är fortfarande att vuxna vaccinerar sig först, eftersom barn inte blir lika sjuka av covid-19 som vuxna.

Källor:
Folkhälsomyndigheten/Om coronaviruset och covid-19 – för dig som är barn eller ungdom (2022-02-09)
Folkhälsomyndigheten/Barn och unga – om vaccination mot covid-19 (2022-02-09)

Vilket vaccin ges till barn och ungdomar?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar ett vaccin som heter Comirnaty till barn och ungdomar. Det är ett så kallat mRNA-vaccin. Det är en ny sorts vaccin som fungerar så här:

 • När du får mRNA-vaccinet kommer några av dina celler att läsa mRNA-molekylernas instruktioner, och börja tillverka spikproteinet. Då kommer ditt immunsystem att börja försvara din kropp mot spikproteinet genom att skicka ut antikroppar och T-celler (vita blodkroppar) för att attackera det.
 • Om du senare blir smittad av coronaviruset kommer ditt immunsystem att känna igen spikproteinet som viruset har med sig, och vara redo att försvara kroppen mot det.
 • mRNA-molekylerna i vaccinet stannar inte kvar i kroppen, utan bryts ner strax efter vaccinationen.
 • Det finns även andra ämnen i vaccinet, bland annat en fettdroppe som hjälper vaccinet att transportera informationen till cellerna.

Forskarna fortsätter hela tiden att undersöka hur bra och säkra olika vacciner är för barn i olika åldrar. De tycker att vaccinerna verkar vara både bra och säkra för barn från tolv år och uppåt. Forskningen om 12–15-åringar som får vaccinet pågår fortfarande. När det gäller unga från 16 år och uppåt finns det redan mycket forskning, eftersom det är många i den åldern i hela världen som har vaccinerat sig redan.

Flera olika myndigheter, till exempel Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket i Sverige, och EMA i Europa, håller hela tiden koll på vilka biverkningar barn och vuxna kan få av alla vacciner mot covid-19. Om något vaccin verkar vara farligt kan myndigheterna stoppa vaccineringen tills allt är säkert igen.

Källor:
Folkhälsomyndigheten/Barn och unga – om vaccination mot covid-19 (2022-02-09)
Folkhälsomyndigheten/Frågor och svar om vaccination mot covid-19  (2022-02-09)
1177.se/Så fungerar vaccin (2022-02-09)
Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)/Om Comirnaty (på engelska) (2022-02-09)

Kan jag bestämma själv om jag ska vaccinera mig eller inte?

Myndigheterna rekommenderar att du vaccinerar dig mot covid-19, bland annat för att risken finns att även en ung person blir allvarligt sjuk eller får långvariga besvär efter att ha haft covid-19.

Eftersom du inte är myndig ännu kan du behöva ta med en samtyckesblankett eller göra en mognadsbedömning för att du ska kunna få din vaccination. Det fungerar olika beroende på vilken region du bor i.

Du som är äldre än 15 år kan nästan alltid bestämma själv om du vill vaccinera dig. Men vårdpersonalen kan behöva göra en så kallad mognadsbedömning, om du inte kan få ett godkännande från din eller dina vårdnadshavare.

Du som är 15 år eller yngre behöver godkännande från din eller dina vårdnadshavare. Saknar du ett godkännande kan vårdpersonalen göra en mognadsbedömning om du vill. Men det är ändå inte säkert att du får vaccinera dig.

Här kan du läsa mer om hur vaccinationerna går till i din region. Se till att välja rätt region överst på sidan. 

Om du vill vaccinera dig, men dina föräldrar säger nej

Om din region kräver ett godkännande av din vårdnadshavare och du inte kan få det, kan vårdpersonalen istället göra en mognadsbedömning av dig. Under mognadsbedömningen pratar ni en stund. Personalen kontrollerar bland annat att du förstår information som ges och att du förstår vad vaccinationen innebär. Vissa regioner gör enbart en mognadsbedömning. Då behöver du inte något godkännande av din vårdnadshavare.

Om dina föräldrar vill att du vaccinerar dig, men du säger nej

Vaccination mot covid-19 är frivillig, ingen kan tvingas till vaccination. Även omyndiga ungdomar har rätt att själv bestämma om de vill vaccinera sig.

Källor:
1177.se: Vaccination av barn och unga (2022-02-09)
1177.se: Jag går i högstadiet och vill vaccinera mig mot covid-19, men får inte för mina föräldrar. Kan jag vaccinera mig ändå? (2022-02-09)
1177.se: Jag går i högstadiet och vill inte vaccinera mig. Mina föräldrar vill att jag ska vaccinera mig. Måste jag det? (2022-02-09)
1177:se: Jag är rädd för att vaccinera mig mot covid-19, måste jag göra det? (2022-02-09) 

Varför får inte alla barn vaccinera sig?

Alla som är 12 år och äldre kan vaccinera sig mot covid-19. Vaccinet gör att den som tagit det blir mindre sjuk om den blir smittad. Eftersom barn inte blir så sjuka av coronaviruset behöver de inte vaccinera sig. Barn smittar inte heller andra människor lika lätt. Men barn som har en sjukdom som gör att de kan bli allvarligt sjuka av coronaviruset kan ändå få vaccin, om deras läkare bestämmer det.

Källa:
Folkhälsomyndigheten/Barn och unga – om vaccination mot covid-19 (2022-02-09)

Hur bokar jag tid för vaccination?

När du kan vaccinera dig, och hur det går till, beror på vilken region du bor i. Gå till 1177.se och läs om vad som gäller där du bor. Glöm inte att välja rätt region först.

Källa:
1177.se/Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19 (2022-02-09)

När räknas jag som vaccinerad?

Du räknas som vaccinerad när du har fått minst två doser vaccin, och det har gått minst två veckor sedan den andra dosen.
Om du inte är vaccinerad, eller om du bara fått en spruta, eller om du fick din andra spruta för mindre än 14 dagar sen, räknas du som ovaccinerad.

Källa: 
Folkhälsomyndigheten/När är jag vaccinerad och när räknas jag som ovaccinerad (2022-02-09)

Covidbevis och resor


Vad är ett covidbevis? Är det samma sak som ett vaccinationsbevis? När behövs ett covidbevis?

Covidbeviset är ett intyg som du kan få på papper eller digitalt om du ska resa i Europa. 

Det finns tre olika sorters covidbevis:

 • ett intyg på att du är vaccinerad (”vaccinationsbevis”)
 • ett intyg på att du har testat dig och inte är smittad (”testbevis”)
 • ett intyg på att du har haft covid men blivit frisk (”tillfrisknandebevis” – det kan du just nu bara få om du är över 16 år).

Källa:
E-hälsomyndigheten (22-02-09)

Hur beställer jag ett covidbevis?

Du beställer ditt covidbevis från sidan covidbevis.se

Du som är under 16 år behöver be din vårdnadshavare att beställa ett covidbevis för dig på covidbevis.se.

Källa:
E-hälsomyndigheten (22-02-09)