Luftfartsverket

Vid en kris är Luftfartsverkets främsta roll att stänga och öppna luftrummet för flygtrafik. Stängning kan ske på grund av hårt väder eller som vid askmolnet 2010.
Flygledare på Arlanda flygplats.

Det är Transportstyrelsen som fattar övergripande beslut om restriktioner i luftrummet, varpå Luftfartsverket (LFV) verkställer beslutet.

Hundratusentals flygningar görs varje år i Sverige. Luftfartsverkets uppgift är att se till att dessa genomförs säkert. Flygledare ser till att flygplan håller tillräckliga avstånd och att det inte finns hinder i luften eller på marken.

Rapporterar intrång i luftrummet

Luftfartsverket rapporterar också luftrumsintrång, det vill säga när flygplan har kommit in i LFV-kontrollerat luftrum utan att ha anmält detta i förväg. Dessutom ser myndigheten till att de föreskrifter som reglerar både militär och civil luftfart hålls.

Luftfartsverket samarbetar med Försvarsmakten och Trafikverket kring civil och militär luftfart.

Internationella regler för flygtrafik

Det internationella regelverket för civil luftfart omfattar hela världen och hålls ihop av den FN-baserade organisationen för civil luftfart, International Civil Aviation Organization, ICAO.

Europa har dessutom sin egen organisation för civil luftfart, European Aviation Safety Agency, EASA.

Den 1 juli 2012 övertog det svensk-danska företaget, NUAC, det operativa ansvaret för flygtrafiktjänsten i det gemensamma svensk-danska luftrummet. NUAC sköter flygtrafik som är på väg till och från en flygplats i Danmark eller Sverige eller flyger genom luftrummet.

Informationen kommer från Luftfartsverket.

Uppdaterades
Taggar för denna sida: