Riksgälden

Riksgälden spelar en viktig roll i samhällsekonomin och på finansmarknaden. I uppdraget ingår bland annat att förvalta statsskulden och bidra till att det finansiella systemet förblir stabilt – även i kris.
Riksgälden fungerar som statens interna bank. Foto: Riksgälden

Riksgälden fungerar som statens interna bank, tar upp lån och förvaltar statsskulden samt ger statliga garantier och krediter. Dessutom ansvarar Riksgälden för insättningsgarantin och investerarskyddet och hanterar statligt stöd till banker.

Riksgäldens övergripande mål är att minimera kostnaderna för statens finansförvaltning utan att risken blir för hög.

Krisberedskap

Riksgälden har höga krav på att bedriva verksamheten även i kris. De deltar i två samverkansforum mellan myndigheter och den privata sektorn, FSPOS (Finansiella sektorns privat-offentliga samverkansgrupp) och SOES (Samverkansområdet för ekonomisk säkerhet), som ska se till att det finansiella systemet fungerar även i krissituationer.

Insättningsgarantin

Insättningsgarantin är ett konsumentskydd för sparande på konto. Det maximala ersättningsbeloppet är motsvarande 100 000 euro per person och institut.

Investerarskyddet

Investerarskyddet är ett konsumentskydd för värdepapper och de pengar som banker och värdepappersbolag hanterar när de utför en investering för en kunds räkning. Maximal ersättning är 250 000 kronor per institut.

Bankstöd

Vid hot om en allvarlig störning i det finansiella systemet i Sverige kan staten ge stöd till banker och andra kreditinstitut. Regeringen har utsett Riksgälden till stödmyndighet. I den rollen har Riksgälden ansvar för att förbereda och hantera de stödåtgärder som regeringen beslutar om, till exempel lånegarantier.

Informationen kommer från Riksgälden.

Uppdaterades
Taggar för denna sida: