Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner.
Signal för VMA eller Viktigt meddelande till allmänheten. Foto: MSB

Varningssystemet innefattar information i radio och TV, samt i vissa fall utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik".

Du kan få VMA i flera olika kanaler:

  • Via radio och TV.
  • Från Krisinformation.se via webb, app och i sociala medier
  • Som notis i Sveriges Radios app SR Play

I vissa fall används även: 

  • Varning genom ett talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området.
  • Via sms till din mobil om den är registrerad i det drabbade området, eller om den används i närheten.

Nås du av ett VMA, så följ de uppmaningar som ges. Följ också händelsen i P4 eller på Krisinformation.se. Ring 113 13 (SOS Alarms informationsnummer) om du har frågor eller vill veta mer.

Utomhusvarning med tyfoner

För det mesta förmedlas VMA via radio och TV, men vid riktigt allvarliga händelser används även utomhusvarningssystemet för viktigt meddelande, även kallad Hesa Fredrik. Det är utomhussignalerna som testas var tredje månad.
Utomhusvarningssignalen ljuder ihållande i sju sekunder med fjorton sekunders tystnad under minst två minuter.

Hör du en sådan utomhusvarningssignal ska du: 

  • Gå inomhus
  • Stänga fönster, dörrar och ventilation
  • Lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information om vad du ska göra. Sveriges Radio är beredskapskanal med uppdrag att förmedla information från myndigheter under samhällsstörningar och kriser. 

Du kan också följa Krisinformation.se via webb, app eller i sociala medier eller SVT för mer information. Utomhussignalen ska alltid följas av ett meddelande i ovan nämnda kanaler.

Utomhusvarningssystemet kan också användas för beredskapslarm och flyglarm om Sverige skulle råka i krig.

Hör du en signal som du misstänker är Hesa Fredrik?

Många hör av sig till oss och tror att de har hört ett tut som är Hesa Fredrik. Men det är faktiskt mycket sällan som signalen används.

Om du hör ett tut som du misstänker är Hesa Fredrik så följ information via Sveriges Radio P4, Sveriges Television eller på Krisinformation.se. Tänk på att det finns många olika ljud som kan misstas för att vara en VMA-signal, bland annat vid sprängningar på byggarbetsplatser, från tåg och larm från industrier.

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges Radio.

Alla VMA 2018 på en karta

I den här kartan kan du se alla VMA som har utfärdats under 2018.

År 2017 utfärdades ett rekordhögt antal Viktigt meddelande till allmänheten, VMA. Här hittar du alla 46 VMA samlade på en karta. Du kan också se grafer som visar fördelningen av VMA per månad och län.

Läs mer