Eldningsförbud

Information om eldningsförbud i skog och mark. Om du planerar att elda, kontrollera om det råder eventuella eldningsförbud hos din kommun och din länsstyrelse. Du kan också kontakta den lokala räddningstjänsten för frågor om brandrisk och eldning.

Varje länsstyrelse ansvarar själv för informationen om eldningsförbud råder i länets kommuner.

Det finns två typer av eldningsförbud för skog och mark – eldningsförbud och skärpt eldningsförbud. På din kommuns webbplats kan du få information om vad som gäller hos dig. Du hittar länkar till de olika kommunernas information under "Mer information" när du klickar på kommunerna i kartan. 

En kommun kan ha andra eldningsförbud eller regler för att t ex motverka negativ påverkan på miljö och hälsa i tätbebyggt område eller skydda speciella byggnader. Information om sådana förbud söks hos respektive kommun. (Dessa visas ej i denna karta.)

Om det helt eller delvis saknas information för en kommun betyder det att tjänsten inte används av den länsstyrelsen, i det län som kommunen ligger i. Det kan ändå finnas ett eldningsförbud i kommunen. För mer information kontrollera med länsstyrelsen eller kommunen.

Källa: Länsstyrelsernas karttjänst eldningsförbud i skog och mark

Det här betyder färgerna

  • Grönt = inget eldningsförbud (observera att även om det inte råder eldningsförbud kan det finnas en avrådan från att elda).
  • Orange eller rött = eldningsförbud. Klicka på kommunen för mer information.
  • Grått = länet deltar ej. Observera att eldningsförbud kan råda, för mer information om eldningsförbud kontrollera med länsstyrelsen och kommunen.

Mer information i kartan

Kartan kommer från länsstyrelsernas karttjänst för eldningsförbud och innehåller information om bland annat:

  • Vem som fattat beslut om eldningsförbud.
  • Startdatum för eldningsförbud.
  • Länk till beslut om eldningsförbud eller länk till mer information om eldningsförbud på annan webbplats.
  • Status när det gäller eldningsförbud i respektive kommun.
Uppdaterades