Håll koll på brandrisk och eldningsförbud

En liten gnista kan leda till en stor skogsbrand. Läs mer om vad du bör tänka på innan du eldar och grillar i skog och mark.
Under sommaren när det är torrt ute är det extra viktigt att tänka på brandrisken.

Du ska alltid vara försiktig när du hanterar eld i naturen oavsett om du använder campingkök, bärbar grill eller eldplats. Under sommaren när det är torrt ute är det extra viktigt att tänka på brandrisken. Det kan vara straffbart att orsaka en brand.

Följande saker bör du känna till innan du eldar eller grillar i naturen:

1. Elda aldrig om det råder eldningsförbud

Under torra perioder sommartid kan det utfärdas eldningsförbud i ett visst område. Vanligtvis innebär det att det är förbjudet att elda eller grilla i skog och mark. Förbudet utfärdas av kommunen eller länsstyrelsen och informationen ska då finnas på deras webbplatser. Är du osäker på om det råder förbud eller vilka regler som gäller ska du kontakta kommunens räddningstjänst. Kom ihåg att du har ett eget ansvar att ta reda på om det råder eldningsförbud. Att bryta mot ett eldningsförbud kan ge böter.

2. Ta reda på brandrisken

Även om det inte har utfärdats något eldningsförbud kan det råda hög brandrisk vilket innebär att du bör vara extra försiktig med att elda i skog och mark. Håll koll på brandrisken med hjälp av SMHI:s brandriskprognos eller appen Brandrisk Ute. Är du det minsta osäker på brandrisken ska du kontakta din lokala räddningstjänst för mer information. 

3. Elda på en säker plats

Om det inte råder eldningsförbud och du tänker göra upp en eld i naturen finns det några saker du bör tänka på:

  • Välj en plats där elden inte kan spridas till annat brännbart material som träd, buskar eller gräs. Underlaget bör helst vara grus eller sandmark.
  • Gränsa av eldstaden så att den hålls liten. Lägg stenar eller jord runt härden.
  • Använd fältkök om du ska laga mat. Det är ofta säkrare än öppen eld.
  • Undvik att elda om det blåser kraftigt. Vinden kan få gnistor att flyga iväg och sprida elden.
  • Ha alltid tillgång till vatten att släcka elden med om den skulle sprida sig.
  • Släck elden ordentligt med vatten och rör om så att glöden slocknar. Gräv upp marken under askan tills det inte är någon glöd kvar och vattna rikligt både på resterna av elden och runtomkring. 
  • Att tänka på när du eldar i naturen

4. Om elden sprider sig – ring alltid 112

Om du eldar i naturen och elden sprider sig ska du först larma 112. Försök därefter hejda elden i vindriktningen. Man kan använda ruskor av små granar eller enar som kvistas av utom en meter i toppen. Sopa in brinnande material mot elden och tryck samtidigt ruskan mot marken för att kväva elden. Det bästa är om ruskorna kan blötas.  

Källa: MSB

Uppdaterades