Samhällets ansvar

Värmeböljor kan få allvarliga konsekvenser för vissa grupper i samhället. Därför finns det vägledningar för hur myndigheter och andra aktörer ska agera vid extrem värme.
Värmeböljor kan få allvarliga konsekvenser för vissa grupper i samhället.

Extrem värme kan innebära stora hälsoproblem för vissa grupper som till exempel äldre, sjuka eller spädbarn. Folkhälsomyndigheten har därför tagit fram en vägledning för handlingsplaner vid värmeböljor. Den vänder sig till kommuner, regioner och privata aktörer som ansvarar för vård och omsorg.

Värmevarningar

Vid höga temperaturer är det SMHI som har ansvar för att utfärda värmevarningar. Vid en förväntad högsta temperatur på minst 26 grader tre dagar i följd skickar SMHI ut ett meddelande till alla landsting, länsstyrelser och till utvalda myndigheter. Meddelandet läggs även ut på SMHI:s hemsida.

Om den högsta temperaturen varje dygn bedöms bli minst 30 grader tre dagar i följd utfärdar SMHI en klass 1-varning. Om det väntas vara minst 30 grader varmt längre än fem dygn utfärdas en klass 2-varning. Det gäller även när temperaturen bedöms bli minst 33 grader i tre dygn eller mer.

Källor: Folkhälsomyndigheten, SMHI

Uppdaterades