Detta är en gammal händelsesida om Följ läget i Japan som startade 6 nov 2014

Följ läget i Japan

Den här sidan rör händelserna vid kärnkraftverket i Fukushima i Japan 2011 och uppdateras inte längre.
Publicerades

Du kan följa utvecklingen i Japan via internationella, japanska och svenska organisationers webbplatser.

Kärnkraft

Kraftbolaget TEPCO - driver kärnkraftverket i Fukushima.

International Atomic Energy Agency (IAEA) - FN:s organ för kärnkraftsfrågor.

Nuclear and Industrial Safety Agency (NISA) - Japans kärnkraftsmyndighet.

Japan Atomic Industrial (JAIF) - en ideell organisation.

NHK World - statlig japansk tv-kanal på engelska.

Väder, tsunami och jordbävning

Japans meteorologiska institut

Svenska nationella seismiska nätet

US Geological Survey

Pacific Tsunami Warning Center

The Global Disaster Alert and Coordination System

Människors hälsa och säkerhet

WHO