Detta är en gammal händelsesida om Kartor som startade 6 nov 2014

Kartor

Denna sida användes för att visa kartor i samband med skogsbranden i Västmanland 2014. Den uppdateras inte längre.
Publicerades

Aktuell information hitta du hos Länsstyrelsen Västmanland.

Webbtjänst för digital sammanställning av kartorna

Sammanställning av nedanstående kartor

Webbtjänsten är framtagen i ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Lantmäteriet och ESRI.

Avspärrat område 2014-08-22 kl 14:00


Visa större karta

Karta över avspärrat område, gäller tills vidare (Pdf) öppnas i nytt fönster

Avspärrade vägar 2014-08-22 kl 13:00

Vad gäller trafikläget gäller följande:

  • Länsväg 256 mellan Broarna och Hästbäck är öppen för trafik, men med hastighetsbegränsning på 30 km i timmen.
  • Länsväg 668, inklusive vägarna till Stavsänget och Svartvik, är öppen. På väg 668 är hastigheten sänkt till 60 km per timme.
  • Väg vid Sörhörende är öppen
  • Väg vid Gärsjön är öppen
  • Väg vid Spannebo är öppen.

Observera att det endast är vägarna som är säkrade och öppna. Områden utanför vägarna är fortfarande avspärrade. Eftersom räddnings- och röjningsfordon fortfarande befinner sig i området råder det stoppförbud på samtliga vägar.  

Brandens ungefärliga utbredning och förlopp 

Tidpunkterna är osäkra, på grund av det snabba förloppet kan elden ha spridit på annat sätt än det som anges på kartan.

Brandområdets utbredning 2014-08-13 klockan 12:00, gäller tills vidare (pdf) öppnas i nytt fönster

Brandens förlopp torsdag 31 juli t.om. måndag 4 augusti (pdf) öppnas i nytt fönster 

Jaktrekommendationer

Karta över område med rekommendationer för jakt (pdf) öppnas i nytt fönster