Riskgrupper

Vissa kan drabbas av allvarlig sjukdom om de smittas av covid-19 vilket kan leda till andningsbesvär. Ju äldre man är, desto större är risken för allvarlig sjukdom och död. Om man dessutom har vissa andra sjukdomar ökar risken ytterligare.
Uppdaterades

Risken för att bli allvarligt sjuk ökar gradvis med stigande ålder. Enligt Folkhälsomyndigheten är det främst efter 65 år som risken börjar öka påtagligt.

Sjukdomar som också kan öka risken för allvarlig sjukdom: 

 • Organtransplantation
 • Blodcancersjukdomar
 • Neurologiska sjukdomar som lett till påverkad andningsfunktion
 • Fetma (ökad risk med ökad grad av fetma)
 • Diabetes (mindre risk om den är välbehandlad)
 • Aktuell cancerbehandling
 • Kronisk lungsjukdom
 • Stroke/demens
 • Annan immunhämmande sjukdom eller behandling
 • Leversjukdom
 • Nedsatt njurfunktion
 • Hjärt- och kärlsjukdom inklusive hypertoni
 • Downs syndrom

Astma ger bara en liten riskökning om den är svårbehandlad och instabil.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns mer information om vad som ökar risken att drabbas allvarligt av covid-19.

Socialstyrelsen har också sammanställt en lista över riskgrupper (PDF). I Socialstyrelsens lista finns även diagnoserna:

 • Schizofreni
 • Bipolär sjukdom

Gravida

Gravida löper en något förhöjd risk att bli allvarligt sjuka i covid-19, vilket kan innebära en förhöjd risk för att barnet föds för tidigt. Folkhälsomyndigheten uppmanar gravida att vara extra försiktiga, särskilt inför förlossningen. 

Alla gravida rekommenderas vaccination mot covid-19. Ovaccinerade gravida bör vara extra försiktiga för att inte bli sjuka i covid-19 och noggrant följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om man är gravid och är vaccinerad mot covid-19 så har man ett lika gott skydd som övriga vaccinerade. Likaså om man som gravid har haft bekräftad covid-19. 

Gravida utan underliggande sjukdom rekommenderas att vaccinera sig efter 12:e graviditetsveckan. För gravida med en riskfaktor rekommenderas vaccination mot covid-19 oavsett graviditetsvecka.

 

Gravida och covid-19 på arbetsplatsen

Du som är gravid ska inte ha arbetsuppgifter som innebär att du exponeras för coronaviruset. Som gravid ska du inte arbeta med behandling eller omvårdnad av patienter eller omvårdnadstagare med konstaterad infektion av covid-19. Detta på grund av de särskilda risker som kan kopplas till den som är gravid. Försiktighetsprincipen ska råda, alltså att fler skyddsåtgärder vidtas hellre än för få.

Arbetsmiljöverkets information om gravida och covid-19 på arbetsplatsen

Mer information om riskgrupper

För mer utförlig information om de olika riskgrupperna, läs mer i Socialstyrelsens rapport: Identifiering av riskgrupper som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19 (PDF)

Så håller du dig frisk

Du som har någon av ovanstående sjukdomar eller tillstånd bör rådgöra med din behandlande läkare om vad du kan göra för att minska risken att bli sjuk i covid-19.

Hur du skyddar dig själv och andra mot covid-19