Aktuellt om covid-19

Här publicerar vi korta notiser om covid-19 från myndigheter. Se även startsidan för att följa de nyheter vi publicerar. Äldre notiser ligger i arkivet.
Uppdaterades
 • 23/7: Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, godkänner Modernas covid-19-vaccin för barn från 12 år. 
 • 23/7: Regeringen föreslår en ändring i förord­ningen om tillfälligt inrese­förbud till Sverige som ska utöka möjlig­heterna för personer som ska delta i eller utföra nöd­vändiga arbets­uppgifter vid inter­natio­nella elit­tävlingar att resa in i Sverige från tredje­land (dvs. från andra stater än EES-stater eller Schweiz).
 • 23/7: Huvuddelen av gruppen 65 år och äldre är nu fullvaccinerade och Folkhälsomyndigheten har beslutat att successivt upphöra med användningen av AstraZenecas vaccin mot covid-19. De regioner som har kvar AstraZenecas vaccin kan använda antingen detta eller Pfizers eller Modernas vaccin.
 • 22/7: UD häver reseavrådan till Ukraina och återinför reseavrådan till Rwanda och Thailand.
 • 21/7: Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har påbörjat ytterligare en löpande granskning (rolling review) av ett vaccin mot covid-19. Det handlar om vaccinet Vidprevtyn som utvecklas av företaget Sanofi Pasteur, skriver Läkemedelsverket.
 • 20/7: I Folkhälsomyndighetens återkommande undersökningar i olika grupper i befolkningen konstateras att mer än hälften nu har antikroppar mot covid-19. Samtidigt har endast en dryg tredjedel av barn och unga antikroppar vilket visar att smittan kan spridas i denna grupp.
 • 16/7: Smittspridningen av covid-19 har ökat i flera länder men i Sverige ligger antalet fall sedan flera veckor på en låg nivå, skriver Folkhälsomyndigheten. Över 70 procent av den vuxna befolkningen har nu fått minst en dos vaccin.

 • 14/7: Vi har kommit långt med vaccinationstäckningen i Sverige, meddelar Folkhälsomyndigheten. Över 70 procent av Sveriges vuxna befolkning nu har fått minst en dos vaccin, och 45 procent är vaccinerade med två doser.
 • 14/7: Vecka 32 kan vaccin mot covid-19 erbjudas till ungdomar som är födda 2005 eller tidigare, meddelar Folkhälsomyndigheten. 
 • 12/7: De föreslagna anpassningarna av restriktioner den 15 juli kan genomföras som planerat. Den bedömningen gör Folkhälsomyndigheten.
 • 12/7: Folkhälsomyndigheten skärper rekommendationen om testning efter ankomst till Sverige. De som rest utanför de nordiska länderna rekommenderas att ta ett covid-19-test vid ankomsten till Sverige, enligt Folkhälsomyndigheten. Även svenska medborgare omfattas av rekommendationen som gäller från den 12 juli till den 31 augusti.
 • 9/7: Folkhälsomyndigheten meddelar att det totala antalet fall av covid-19 ligger på en fortsatt låg nivå. Samtidigt utgör deltavarianten en allt större andel av fallen, och misstänkta fall rapporteras nu i alla landets regioner.
 • 1/7: Det är viktigt att fortsätta följa de rekommendationer som finns även efter ändringarna som införts den 1 juli, skriver Folkhälsomyndigheten. Håll avstånd, stanna hemma och testa dig vid symtom samt arbeta hemma om möjligt.
 • 1/7: Nya scenarier indikerar att smittspridningen av viruset som orsakar covid-19 förväntas vara låg under sommaren, skriver Folkhälsomyndigheten.
 • 1/7: E-hälsomyndigheten informerar om problem med registrering av doser i Covidbeviset.
 • 1/7: Idag öppnar E-hälsomyndighetens e-tjänst Covidbevis.se. Där kan du enkelt och kostnadsfritt hämta ett bevis på att du är vaccinerad mot covid-19.
 • 30/6: Region Gotland meddelar att de tillfälligt pausar så kallade fristående vaccinationsdoser. Detta innebär att de som fått sin första dos i en annan region inte längre kan boka en tid för den andra dosen på Gotland. Anledningen är den begränsade tillgången på vaccin.
 • 29/6: De myndighetsgemensamma pressträffarna om covid-19 pausas under sommaren om inget oförutsett inträffar. Den sista pressträffen innan pausen blir den 1 juli och de återupptas igen den12 augusti, uppger Folkhälsomyndigheten.
 • 29/6: Vaccineringen mot covid-19 fungerar väl i alla regioner. Kort framförhållning från vaccinleverantörer försvårar dock regionernas planering, skriver SKR på sin webbplats.
 • Äldre notiser