Aktuellt om covid-19

Här publicerar vi korta notiser om covid-19 från myndigheter. Se även startsidan för att följa de nyheter vi publicerar. Äldre notiser ligger i arkivet.
Uppdaterades
 • 18/5: EU-kommissionen har förhandlat fram ett nytt avtal med Pfizer/BioNTech som regeringen i dag beslutat att ansluta sig till. Det innebär initialt ytterligare cirka 20 miljoner vaccindoser till Sverige under 2022 och 2023, med en så kallad option om ytterligare cirka 20 miljoner doser under samma tidsperiod.
 • 18/5: Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att säkerställa att Försvarsmaktens personal, som deltar i internationella militära insatser, erbjuds vaccination mot covid-19. Det handlar om 200–300 soldater som saknar möjlighet att ta sig hem när erbjudande om vaccin väntas nå dem.
 • 18/5: Regeringen föreslår förlängningar av flera åtgärder inom socialförsäkringen. Det gäller bland annat ersättning för karensavdrag för anställda, ersättning till egenföretagare för de första 14 karensdagarna, ersättning till riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper samt läkarintygsfri tid.
 • 17/5: Pandemin har snabbat på den digitala utvecklingen i samhället, och det syns även tydligt inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Det gäller inte minst äldreomsorgen där användningen av digital kommunikation och tekniska hjälpmedel har ökat. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.
 • 17/5: Från och med denna vecka hålls de myndighetsgemensamma pressträffarna endast på torsdagar. Så länge inget oförutsätt inträffar kommer nästa pressträff vara tordagen den 20 maj, skriver Folkhälsomyndigheten.
 • 14/5: Regeringen meddelar att prognosen för vaccination mot covid-19 är oförändrad. Alla som ska erbjudas vaccin bedöms ha erbjudits minst en vaccindos senast den 5 september. 
 • 12/5: Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har publicerat månadens säkerhetsrapporter för de fyra godkända vaccinerna mot covid-19. För alla vaccinerna bedöms nyttan vara större än risken för biverkningar.
 • 12/5: Smittspridningen är fortsatt på en hög nivå i Sverige. Datumet för när anpassningar av restriktioner och förbud kan börja gälla skjuts därför fram till den 1 juni.
 • 12/5: För att minska smittspridningen och belastningen på vården gav regeringen den 22 december 2020 de statliga myndigheterna i uppdrag att vidta ytterligare åtgärder för att så många som möjligt av de anställda skulle kunna arbeta hemifrån. Uppdraget förlängs nu fram till den 15 september 2021.
 • 12/5: Smittspridningen av covid-19 sjunker i Västra Götaland men minskningen går långsamt. De skärpta regionala rekommendationerna förlängs därför till och med 6 juni. Samtidigt tas de särskilda råden till skolan bort. Kommunerna måste anpassa behovet av distansundervisning och andra begränsningar efter den lokala situationen, betonar smittskyddsläkaren.
 • 12/5: Region Kalmar förlänger de skärpta rekommendationerna till och med den 30 maj. Anledningen är den fortsatt höga smittspridningen. - Tyvärr har vi ännu inte sett någon tydlig nedgång i smittspridningen, därför förlängs nu rekommendationerna till och med 30 maj. De regionala rekommendationerna står i detta sammanhang över Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.
 • 11/5: Det har genomförts färre operationer under pandemins första och andra våg, visar en analys från Socialstyrelsen. Samtidigt har de som väntar på en operation längre än vårdgarantins 90 dagar ökat.
 • 10/5: Regeringen förlänger korttidsstödet med ytterligare tre månader.
 • 7/5: Arbetsmiljöverket skriver att andningsskydd och visir ska användas för den personal som arbetar hemma hos någon, till exempel inom hemtjänsten eller för dem som jobbar med reparationstjänster eller andra servicearbeten.
 • 6/5: Ett stickprov i befolkningen från mitten av april 2021 visar att 0,7 procent var positiva för viruset SARS-CoV-2 som ger upphov till covid-19. Det är nästan lika höga nivåer som i april 2020 enligt en undersökning som Folkhälsomyndigheten gjort.
 • 6/5: Var fjärde blodgivare i Stockholms och Västra Götalands län hade antikroppar mot viruset som orsakar covid- 19, när Folkhälsomyndigheten genomförde sin senaste mätning i början av mars. På nationell nivå hade 22 procent antikroppar. 
 • 6/5: Folkhälsomyndigheten presenterade på torsdagen nya scenarier för smittspridningen av covid-19. Scenarierna pekar på en minskning till låga nivåer under juli och augusti. Men det förutsätter att människors kontakter ligger kvar på samma nivåer som under våren, och att vaccinationerna fortsätter enligt plan.
 • 4/5: Folkhälsomyndigheten föreslår att arrangörer av olika typer av sammankomster ska beräkna och sätta ett maximalt antal deltagare för evenemanget. Förslaget är ute på remiss. Ändringarna kan träda i kraft tidigast den 17 maj.

 • 4/5: Risken för svår sjukdom och död i covid-19 minskar kraftigt efter vaccination, visar nya siffror från Folkhälsomyndigheten. Av de över 2 miljoner människor i Sverige som fått minst en dos vaccin har 0,3 procent fått covid-19 minst tre veckor efter sin vaccination. 
 • 4/5: Regeringen planerar att donera en miljon vaccindoser till det globala vaccinsamarbetet Covax. 
 • 4/5: Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en löpande granskning av kinesiska Sinovacs covid-19-vaccin, skriver Läkemedelsverket
 • 3/5: Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA påbörjar utvärdering av covid-19-vaccinet Comirnaty för 12 till 15-åringar, skriver Läkemedelsverket
 • 3/5: Torsdagen den 13 maj genomförs ingen myndighetsgemensam pressträff då det är helgdag på Kristi himmelsfärdsdag, skriver Folkhälsomyndigheten.