Aktuellt om covid-19

Här publicerar vi korta notiser om covid-19 från myndigheter. Se även startsidan för att följa de nyheter vi publicerar. Äldre notiser ligger i arkivet.
Uppdaterades
 • 17/9: Regeringen föreslår att mer pengar tillsätts för vaccin och vaccinationer, storskalig smittspårning och testning samt som förstärkning till myndigheter som har centrala uppgifter i hanteringen av pandemin. 
 • 17/9: Regeringen har beslutat om ändringar i inreseförbudet. Ändringarna innebär framför allt att personer som kan visa upp vaccinationsintyg utfärdade i vissa utpekade länder och områden undantas från inreseförbudet.
 • 16/9: Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya allmänna råd för ovaccinerade som börjar gälla 29 september. Råden innebär att vuxna som inte är fullvaccinerade bör fortsätta hålla avstånd till andra människor när det är möjligt. Det är särskilt viktigt i kontakten med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.
 • 16/9: Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera allmän vaccination mot covid-19 från 12 års ålder i Sverige. Det innebär att även barn 12–15 år kan få skydd mot sjukdomen. Vaccinationen inleds samordnat i hela landet i början av november.
 • 15/9: Även den som saknar e-legitimation eller inte har en folkbokföringsadress kan beställa covidbevis, meddelar E-hälsomyndigheten.  

 • 15/9: Folkhälsomyndigheten uppmanar arbetsgivare att intensifiera ansträngningarna för att personal som arbetar nära personer över 70 år och andra riskgrupper vaccinerar sig mot covid-19. 
 • 10/9: Regeringen föreslår i en så kallad remiss att vaccinationsbevis ska kunna användas som en smittskyddsåtgärd mot covid-19 i steg 3 och 4. Många aktörer och organisationer kommer få tycka till om förslaget. Förslaget är ett enbart vaccindelen av covidbeviset räknas, inte tester eller genomgången sjukdom.

 • 9/9: Många barn och unga har just nu symtom på luftvägsinfektioner, men endast en liten andel har covid-19, visar en analys av Folkhälsomyndigheten.
 • 9/9: Regeringen har beslutat om nytt slutdatum för uppdraget till myndigheter att fler ska arbeta hemifrån. Uppdraget förlängs från den 15 september till och med den 28 september.
 • 9/9: Regeringen föreslår en ny lag om statlig ersättning för personskada orsakad av godkänt covid-19-vaccin.
 • 7/9: Många restriktioner som införts på grund av covid-19 tas bort den 29 september, meddelar Folkhälsomyndigheten
 • 2/9: Regeringen återinför från och med den 6 september inreseförbud till Sverige för resenärer från USA, Israel, Kosovo, Libanon, Montenegro och Nordmakedonien.

 • 2/9: Läkemedelsverket gör bedömningen att det i nuläget inte finns något behov av att ge fullvaccinerade individer i allmänhet en tredje dos av vaccin mot covid‍-‍19. Däremot kvarstår bedömningen att individer med kraftigt nedsatt immunsvar kan behöva en extra dos.
 • 1/9: Folkhälsomyndigheten har tagit bort de särskilda rekommendationerna till körer.
 • 1/9: Utredning ska se över smittskyddslagen inför framtida pandemier. Utredningen ska göras med utgångspunkt i de behov som framkommit under covid-19-pandemin enligt regeringen
 • 31/8: Folkhälsomyndigheten förlänger rekommendationen om att alla som kommer till Sverige från länder utanför Norden bör PCR-testa sig för covid-19 vid ankomst.
 • 26/8: Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer med kraftigt försämrat immunförsvar vaccineras med en tredje dos. Rekommendationen gäller från den 1/9.
 • 26/8: Regeringen förlänger inreseförbudet för inresa till Sverige till och med 31 oktober. Avrådan från icke nödvändiga resor till de flesta av världens länder förlängs till och med den 15 oktober, skriver regeringen i ett pressmeddelande.
 • 26/8: Få vaccinerade blir allvarligt sjuka, skriver Folkhälsomyndigheten.

Äldre notiser

Nyheter om covid-19

Visa alla