Aktuellt om covid-19

 • 27/11: Folkhälsomyndigheten skriver att skärpta allmänna råd införs i Blekinge. 

 • 27/11: Den ökande spridningen av covid-19 kan försvåra möjligheterna att ta igen de uppdämda vårdbehoven, enligt Socialstyrelsen

 • 26/11: Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram scenarier för utvecklingen av pandemin.

 • 26/11: Enligt nya beräkningar som redovisas av Folkhälsomyndigheten kan smittspridningen i Sverige komma att nå en topp i mitten av december.

 • 26/11: Folkhälsomyndigheten har uppdaterat vägledningen för hur vården och andra i regionerna kan använda antigentester, även kallade snabbtester, som komplement för att påvisa pågående covid-19.
 • 25/11:Statistiska centralbyrån, SCB, har utfärdat en prognos över medellivslängden i Sverige i år.
 • 24/11: Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att fördjupa säkerhetsuppföljningen av kommande vacciner mot covid-19.

 • 24/11: Sverige ingår ytterligare ett EU-gemensamt avtal om covid-19-vaccin. Avtalet med CureVac gäller under förutsättning att vaccinet godkänns, enligt regeringens pressmeddelande
 • 24/11: Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar landets regioner för att inte ha följt reglerna för vården av äldre på särskilda boenden under pandemin.

 • 24/11: Allt färre patienter behöver intensivvård för covid-19. Jämfört med när pandemin började avlider hälften så många av dem som vårdats på sjukhus, skriver Socialstyrelsen.
 • 23/11: Från och med 24 november gäller publikgräns om max åtta personer i hela landet. Det har Sveriges 21 länsstyrelser kommit överens om, skriver Länsstyrelsen Blekinge. 

Vill du se äldre notiser, klicka här

Nyheter om covid-19

Visa alla
Uppdaterades