Arkiverade notiser från aktuellt

Här finns äldre notiser från sektionen Aktuellt.
  • 1/9: Socialstyrelsen har gått igenom de utmaningar som vården, äldreomsorgen och socialtjänsten kan få hantera vid nya utbrott av covid-19. En sådan är att snabbt kunna stödja vården i en region med personal. Regioner och kommuner bedöms ha tillräckliga lager av personlig skyddsutrustning även för nya utbrott av covid-19. 
  • 1/9: Folkhälsomyndigheten har publicerat information om vilka åtgärder som kan bli aktuella under hösten. Möjliga åtgärder gäller bland annat lokala restriktioner och nya rekommendationer för vuxna som bor tillsammans med någon som har covid-19.
  • 31/8: Folkhälsomyndigheten har publicerat råd till äldre om nära kontakter.
  • 28/8: Folkhälsomyndigheten ska genomföra en fjärde nationell undersökning om förekomsten av covid-19 i Sverige.
  • 28/8: Enligt BRIS, Barnens rätt i samhället, är fler unga nedstämda i år än tidigare. Ämnen som dominerar bland samtalen till BRIS har varit nedstämdhet, familjen och familjekonflikter, att vara ung, vänner och att känna ångest.
  • 28/8: Antikroppstester för allmänheten införs den 1 september i Region Gävleborg och i Region Halland från oktober.
  • 28/8: De allmänna besöksrestriktionerna i Region Jämtland Härjedalens lokaler förlängs till den 28 februari 2021.
  • 27/8: All vård och planerade operationer för symtomfria personer över 70 återupptas i Region Kronoberg.
  • 27/8: Folkhälsomyndigheten föreslår i ett remissyttrande till regeringen att deltagargränsen för vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar bör höjas från 50 till 500 personer.
  • 27/8: Region Kronoberg har undersökt journalerna för de patienter som avlidit med covid-19 på länets sjukhus. Nästan alla hade minst två sjukdomar förutom covid-19.

Tillbaka till Aktuellt

Uppdaterades