اطلاعات فعلی و تایید شده در مورد ویروس کرونا

هم اکنون در سوئد و بقیه نقاط جهان یک ویروس جدید کرونا در حال شیوع است. این ویروس باعث بیماری کووید – ۱۹ می شود. افراد با علائم بیماری و همه آنهایی که بالاتر از ۷۰ سال هستند از آنها خواسته می شود که از تماس های اجتماعی ممانعت . در این جا شما می توانید بیشتر بخوانید در مورد رسیدگی این شیوع و اینکه شما چه کار می توانید برای جلوگیری از شیوع. در اینجا اطلاعات جمع آوری شده از ادارات مختلف وجود دارد.
Publicerades