اطلاعات در مورد فیلم

در اینجا شما می توانید فیلم هایی را که با اطلاعات مربوط به کووید – ۱۹ وجود دارد، تماشا کنید. این فیلم ها توسط Informationsverige.se ساخته می شوند که وب سایت استانداری می باشد با اطلاعات مربوط به سوئد برای کسانی که پناهجو و یا به تازگی اجازه اقامت دریافت کرده اند.

طلاعات در مورد ویروس کرونا/ کووید-۱۹ از مقامات سوئد

این چنین شما و دیگران خود را از شیوع عفونت محافظت میکنید

برای کسانی که ۷۰ سال یا بالاتر هستند

ارتباطات خود را داشته باشید - اما فاصله خود را حفظ کنید

نکات مهم قبل از ماه رمضان

کودکان و نوجوانانی که سالم هستند باید به مدرسه بروند

Uppdaterades