ورزش و تمرین

فعالیتهای فیزیکی بدنی برای سلامتی خوب است و بدین دلیل سازمان بهداشت عمومی می خواهد که ورزش و تمرین حتی در طول شیوع کووید – ۱۹ ادامه داشته باشد. ولی این فعالیتها می توانند نیاز به وفق دادن برای کاهش شیوع سرایت باشند. در اینجا ما اطلاعات و لینک ها را جمع آوری کرده ایم در مورد چیزهایی که برای ورزش و تمرین اعتبار دارد.

ID34

توصیه به شمایی که ورزش و تمرین می کنید

 • اگر بیمار هستید نبایستی در فعالیتها شرکت داشته باشید.
 • اگر بالاتر از ۷۰ سال هستید در فعالیتهای داخل مکان شرکت نداشته باشید.
 • از قسمت های تمرینهایی که شامل تماس نزدیک می باشد، جلوگیری کنید.
 • لباس خود را در خانه تعویض کنید به جای اینکه در مکانی که تجهیزات تمرین دارد.
 • بطری آب خود، محافظ دهان یا چیز دیگری که آب دهان را منتقل می کند را به اشتراک نگذارید.
 • تجهیزاتی که از افراد زیادی استفاده می شود را با مواد ضدعفونی کننده تمیز کنید پس از اینکه استفاده کرده اید.
 • دستهایتان را خیلی دقیق با آب و صابون یا الکل دست بشویید.

ID35

 • توصیه به انجمن های ورزشی

 • از تماس نزدیک بین ورزشکارها ممانعت کنید.
 • در صورت امکان بیرون از منزل تمرین کنید.
 • تعداد تماشاچیان را محدود کنید و از ازدحام ممانعت کنید.
 • از مسافرت های غیر ضروری در رابطه با تمرین یا مسابقات ممانعت کنید.

ID36

ورزش کودکان و نوجوانان می توانند اجرا شوند.

مسابقات ورزش کودکان و نوجوانان، مسابقات تمرینی و مسابقات با شرکت کنندگان متولد ۲۰۰۲ یا دیرتر اجازه اجرا را دارند در صورتی که آنها  مقررات و توصیه هایی را که سازمان بهداشت عمومی ارائه داده است را دنبال کنند.
 اینها از جمله در مورد محدود کردن تماشاچیان می باشد یا جلوگیری کردن از مسافرت های غیر ضروری.
 
ولی آنها اجازه تدارکات مسابقات جامی یا مسابقات که در آنها بیشتر از ۵۰ نفر دیدار دارند، را ندارند.
 این زیر تحت ممنوعیت تجمعات عمومی و نمایش های عمومی با بیشتر از ۵۰ نفر می باشد.

ID37

مسابقات تمرینی قابل قبول است - ولی از مسافرت ممانعت کنید

مسابقات تمرینی اجازه اجرا دارند تا زمانی که  توصیه های عمومی سازمان بهداشت عمومی دنبال می شود و اینکه تعداد افراد در و کنار زمین بازی بیشتر از ۵۰ نفر نمی باشد.
 ولی بایستی مسابقاتی که نیاز به سفرهای طولانی را دارند ممانعت کنند.

ID38

تجهیزات تمرینی می توانند باز باشند.

باشگاه بدنسازی، استخرها و سالنهای ورزشی می توانند ادامه دهند و باز باشند ولی فعالیتهایشان نیاز به وفق دادن  می تواند داشته باشند برای کاهش خطر شیوع سرایت.
 تهیه کنندگان مشاغل بایستی یک ارزیابی خطر با کمک ابزار ارزیابی خطر

 

Publicerades