دارو، درمان و نمونه گیری

در اینجا ما اطلاعاتی را مربوط به داروها، درمان و نمونه برداری جمع آوری کرده ایم.

ID39

داروها

در حال حاضر هیچ واکسنی یا داروی تایید شده برای کووید – ۱۹ وجود ندارد.
 آژانس محصولات پزشکی با سایر مقامات دارویی در اروپا و سایر نقاط جهان همکاری می کنند تا به بررسی های مختلف درمانهای دارویی و کمک به توسعه واکسن دست پیدا کنند.

به دلیل اینکه این بیماری کاملا جدید است خیلی مهم است که دانش جمع آوری شود که چگونه کووید – ۱۹ می تواند بر درمانهای دارویی موثر باشد.
 آژانس محصولات پزشکی به این دلیل از خدمات پزشکی و بیماران درخواست دارد که عوارض جانبی مشکوک را در یک پرسش نامه  در مورد کووید – ۱۹ گزارش دهند.

آژانس محصولات پزشکی سوالهای و جوابهای عادی را در مورد کووید – ۱۹ در  اینجا  جمع آوری کرده است.

ID40

درمان

بیشتر افرادی که مریضی کووید – ۱۹ را می گیرند  عوامل معمولی مانند سرماخوردگی یا آنفلوانزا را احساس می کنند و نیاز به دریافت درمان ندارند.
 یک گروه کوچکی از آنهایی که سرایت گرفته اند خیلی جدی بیمار می شوند و نیاز به درمان در بیمارستان را خواهند داشت.
 بلافاصله با خدمات درمانی تماس بگیرید اگر شما ناگهانی حتی زمانی که در حال استراحت هستید احساس بدتر یا دشواری در تنفس می کنید .

ID41

خود درمانی در هنگام عوامل سطحی.

اگر شما عوامل سطحی بیماری دارید  ۱۱۷۷ راهنمایی های زیادی می کند که شما خودتان کارهایی را می توانید انجام دهید که حالتان بهتر شود.

  • مایعات زیاد  بنوشید. این بسیار مهم است اگر شما سرفه یا طب دارید.
  • قسمت بالای تخت را شیب به طرف بالا دهید از طریق قرار دادن چند تا بالشت.
  • داروهای کاهش دهنده طب استفاده کنید.
  • خیلی خوب و به اندازه کافی استراحت کنید و از دراز کشیدن طولانی مدت ممانعت کنید.

 این کار توانایی کار ریه ها را کاهش می دهد و می تواند بیماری را برای درمان سخت تر کند.

توصیه های بیشتر در ۱۱۷۷ وجود دارد.

ID42

معالجه در هنگام بیماری جدی

یک سری افرادی که بیماری کووید – ۱۹ را می گیرند خیلی جدی در آنفلوانزا مریض می شوند و دچار مشکل تنفسی می شوند.
 اگر شما خیلی جدی مریض می شوید می توانید برای دریافت حمایت برای کارکرد ریه ها و اعضای دیگر بدن که تحت تاثیر قرار می گیرند، درمان بگیرید.
 این می تواند به طور مثال اکسیژن اضافی یا کمک به تنفس از طریق دستگاه تنفسی مصنوعی باشد.
 در اینجا ۱۱۷۷  چگونه استفاده کردن از دستگاه تنفسی مصنوعی را توضیح می دهد.

ID43

نمونه برداری

سازمان بهداشت عمومی  از دولت یک استراتژی ملی برای اینکه تعداد افراد بیشتری بتوانند نمونه برداری از کووید – ۱۹ را کنند را به ماموریت گرفته است.
 آنهایی که برای نمونه برداری کووید- ۱۹ به الویت گرفته می شوند، بیماری های در کادر خدمات پزشکی، افرادی که در خانه های سالمندان یا مؤسسات زندگی می کنند، در وحله دوم کارمندان بهداشت- و درمان و در وحله سوم افرادی که کار آنها در کادر مشاغل مهم جامعه می باشد.

هدف در وحله اول افزایش ظرفیت نمونه برداری از عفونت جاری کووید – ۱۹ می باشد، و در یک مرحله بعدی زمانی که تعداد بیشتری از مردم این عفونت را داشته اند، تست های پادتن (تست های سرولوژی) افزایش پیدا خواهد کرد که در آن زمان می توان دید که اگر شخصی کووید – ۱۹ را داشته است.
 طبق   سازمان بهداشت عمومی  کار در حال تهیه تست های سرولوژی و در درجه اول کارمندان مراقبت های بهداشتی و درمانی قرار دارند که در صورت دسترسی به آنها اولویت داده می شوند.

تمام افرادی که بیماری سرماخوردگی یا عوامل بیماری مانند سرماخوردگی یا آنفلوانزا را دارند بایستی در خانه برای جلوگیری از خطر شیوع سرایت به دیگران بمانند.
 این گروه در اولویت برای نمونه برداری قرار ندارند.

ID44

آژانس محصولات پزشکی از تست های خود آزمایی هشدار می دهد.

آژانس محصولات پزشکی هشدار می دهد برای خرید این تست های خود آزمایی برای کووید – ۱۹ که برای استفاده در محیط های خانگی به بازار عرضه می شوند.
 اینچنین تست های بیشتر صدمه می زند تا اینکه مفید باشند زیرا آنها مطابق الزامات تعیین شده توسط آژانس محصولات پزشکی برای انجام چنین تست هایی نمی باشند.
 حتی سازمان بهداشت عمومی می گوید این تست های خود آزمایی خیلی کمتر نسبت به تست های درمانی قابل اطمینان هستند.

Publicerades