استکهلم

ID104

رهنمودهای سختگیرانه تر

از تمامی اهالی استان خواسته میشود که:

  • از اقامت در محیط های بسته مانند فروشگاه ها، مراکز خرید، موزه ها، کتابخانه ها، استخر های شنا و سالن های ورزشی خودداری کنند. مراجعات ضروری، برای نمونه رفتن به فروشگاه های مواد غذایی و یا داروخانه ها  را میتوان انجام داد.
  • از شرکت در جلسات، کنسرت ها، نمایش ها، تمرین های ورزشی، مسابقات و رقابت ها خودداری کنند. این رهنمود در مورد تمرین های ورزشی کودکان و جوانان متولد سال 2005 و بعد از آن صدق نمی کند.
  • در صورت امکان از برقراری تماس جسمی با افرادی غیر از کسانی که با آنها زندگی می کنند خودداری کنند. این از جمله به معنای انصراف از ترتیب دادن یا شرکت در میهمانی یا دیدارهای گروهی مشابه است.

تماس های نزدیک ضروری، مانند تماس به هنگام مراجعه به مراکز درمانی و یا معاینات پزشکی، مشمول این رهنمود نیست. با این حال مهم است که به خاطر داشته باشید هر کسی که نشانه هایی از ابتلا به یک ناراحتی داشته باشد که ممکن است کووید -19 باشد، باید از هرگونه تماس نزدیک با دیگران خودداری کند.

این تصمیم همچنین شامل رهنمودهای کلی سخت گیرانه تر برای مراکز شغلی - از قبیل فروشگاه ها، مراکز خرید و اماکن ورزشی - و محل های کار در استان های استکهلم، وسترا یوتالاند و اوستر یوتلاند نیز میشود. مراکز شغلی و کارفرمایان باید اطمینان حاصل کنند که بازدیدکنندگان و کارکنان می توانند رهنمودهای کلی را به هنگام شیوع موضعی و محلی کوید-19 دنبال و عمل کنند.

 

ID105

محدودیت های ویژه

تا اطلاع بعدی حداکثر تعداد حاضران در نشست های عمومی و گردهمایی های علنی در استان 50 نفر است.

Publicerades