اوپسالا

ID104

رهنمودهای سختگیرانه تر

از تمامی اهالی استان خواسته میشود که:

  • از مسافرت با وسایل حمل و نقل عمومی یا سایر وسایل نقلیه عمومی خودداری کنید ( منظور دانش آموزان مدرسه در درجه نخست نیستند) ،
  • تا آنجا که ممکن است، از تماس فیزیکی با افرادی غیر از کسانی که با آنها زندگی می کنید خودداری کنید (از مهمانی ها و دیگر اجتماعات اجتماعی خودداری کنید).

مراکز شغلی و کارفرمایان باید تدابیری اتخاذ کنند تا همه بتوانند از رهنمودهای کلی سختگیرانه تر پیروی کنند. برای نمونه کارفرمایان می توانند کار از خانه را تشویق کنند و سفر و جلسات حضوری را محدود سازند. سایر مشاغل باید سعی کنند تعداد مراجعه کنندگان را به حداقل برسانند.

R233

حداکثر هشتتن در گردهمآیی ها و نشست ها

از 24 نوامبر 2020 حداکثر 8 نفر میتوانند در گردهمآیی های عمومی و نشست های علنی حاضر باشند. این قاعده برای تماشاگران نشسته نیز صدق می کند. این تصمیم تا اطلاع بعدی معتبر است. یک استثنا البته مراسم خاکسپاری است. در آنجا حضور حداکثر 20 شرکت کننده مجاز است.

Uppdaterades