سفرهای داخلی در کشور و حمل و نقل با وسایل نقلیه عمومی

این شیوع گسترده ویروس جدید کرونا باعث می شود که وضعیت برای مسافرین به محل کار خیلی سریع تغییر پیدا کند. در اینجا اطلاعاتی وجود دارد که شما به عنوان مسافر به چه چیزهایی بایستی فکر کنید. شما خودتان این مسئولیت را دارید که این توسعه را دنبال کنید و تصمیمات مورد نیاز اطلاعاتی را بگیرید.

ID8

دوباره مجددا فکر کنید که آیا این سفر واقعا ضروری است

با توجه به شیوع ویروس کرونا سازمان بهداشت عمومی توصیه می کند به همه که مجددا فکر کنید در مورد سفرهای برنامه ریزی شده خود در تعطیلات آخر هفته یا سفر در داخل سوئد آیا واقعا ضروری است یا نه.  کسانی که بیمار هستند نبایستی سفر کنند.  بیشتر در سازمان بهداشت عمومی بخوانید.

ID18

از سفرهای طولانی با وسایل نقلیه عمومی ممانعت کنید


سازمان بهداشت عمومی به همه توصیه می کند که در مورد سفرهای برنامه ریزی شده طولانی خود در داخل سوئد تجدید نظر کنند که آیا واقعاً ضروری است که این سفر را انجام دهند. تا حدی به خاطر کاهش مبتلا شدن به عفونت به دیگر نقاط کشور، و همچنین برای تحت فشار قرار ندادن خدمات پزشکی در منطقه ای دیگر به جز آن منطقه ای که مربوط به شما می شود. همچنین از سفر با وسایل نقلیه عمومی ممانعت کنید. اگر شما بیمار شوید بایستی بتوانید که خودتان را به خانه تان به یک طریق امنیتی بدون خطر سرایت کردن به دیگران برسانید.


سفرهای کوتاه تر در فاصله یک تا دو ساعت از مسکن تان خوب است تا زمانی که شما بیمار نباشید. ولی به این فکر کنید که تماس های اجتماعی خودتان را محدود کنید، فاصله تان را با دیگران حفظ کنید و از مکانهایی که افراد زیادی تجمع می کنند ممانعت کنید.

ID11

چه مقرراتی برای سفرهای داخلی در کشور و وسایل نقلیه همگانی صحت دارد؟

خیلی شرکت های تردد در ترافیک در وب سایت های خود در مورد این وضعیت به خاطر ویروس جدید کرونا اطلاع رسانی دارند.
 برای اطلاعات در مورد خط ها و مسافت هایی که شما می خواهید سفر کنید، وب سایت مربوطه را ملاقات کنید.

ID12

به این ها فکر کنید قبل از اینکه با قطار، اتوبوس و یا تاکسی سفر می کنید.

  • همیشه توصیه های عمومی را که چگونه از خود و دیگران حفاظت کنید را دنبال کنید.
     در خانه بمانید اگر بیمار هستید، دستهایتان را زیاد بشویید، سرفه و عطسه را در پیش بازوی خود بکنید و از دست زدن به چشمها، بینی و دهان خود ممانعت کنید.
  • فاصله خود را با مسافرین دیگر حفظ کنید.
  • وب سایت های شرکت های ارائه دهنده ترافیکی را بخوانید.
     آنها روتین های بخصوص می توانند داشته باشند.
  • همیشه پس از سفرتان دستهایتان را بشویید.
     الکل ضد عفونی یک گزینه خوبی می تواند باشد وقتی که شما دسترسی به شستشوی دست تان ندارید.

 

Publicerades