سفر به و اقامت در خارج از کشور

Uppdaterades

 در اینجا ما اطلاعات اداره های گوناگون را در مورد سفر به سوئد و سفر از سوئد جمع آوری کرده ایم.

از اول آوریل ٢٠٢٢ دیگر ممنوعیت ورود به سوئد برقرار نخواهد بود. ممکن است محدودیت‌هایی در کشورهای دیگر وجود داشته باشد بنابراین اطلاعات سفارتخانه‌های سوئد پیرامون مقررات در مقصد سفر خود را دنبال کنید. در اینجا ما اطلاعات سازمان‌های دولتی پیرامون سفر به سوئد و از سوئد را گردآوری نموده‌ایم.

 

F2

سفر به خارج از کشور

خود را آماده سازید و در جریان رویدادها باشید.

  • اگر نشانه هایی دارید سفر نکنید.
  • به خوبی از جریان رویدادها آگاه باشید. محدودیت ها و مقررات محلی وجود دارد و می تواند به سرعت تغییر کند.
  • اپ UD Resklar را دانلود کنید تا تازه ترین اطلاعات درباره مقصد خود را دریافت کنید. سفارتخانه ها همچنین آخرین اطلاعات سفر را در وبسایت Sweden Abroad دارند.

اگر به دلیل شرایط فعلی برای بازگشت به سوئد مشکل دارید، وزارت امور خارجه یا مقامات سوئدی در خارج از کشور نمی توانند در بازگشت به سوئد بشما کمک کنند.

در مواقع اضطراری با کشیک کنسولی وزارت امور خارجه به شماره تلفن: 084055005 تماس بگیرید.

از اول آوریل ٢٠٢٢ دیگر ممنوعیت ورود به سوئد برقرار نخواهد بود. ممکن است محدودیت‌هایی در کشورهای دیگر وجود داشته باشد بنابراین اطلاعات سفارتخانه‌های سوئد پیرامون مقررات در مقصد سفر خود را دنبال کنید. در اینجا ما اطلاعات سازمان‌های دولتی پیرامون سفر به سوئد و از سوئد را گردآوری نموده‌ایم.