سفرهای خارج از کشور

وزارت امور خارجه توصیه می کند که از سفرهای غیر ضروری به تمام کشورهای دیگر جلوگیری کنید. وضعیت ناامن است و خیلی سریع قابل تغییر است. در این صفحه اطلاعاتی را از اداره های مختلف در مورد سفرهای خارج از کشور جمع آوری کرده ایم.

ID14

ممنوعیت موقت برای سفر به سوئد.

از ۱۹ مارچ سفرهای غیر ضروری به سوئد از کشورهای خارج از EU ممنوع است.
 این ممنوعیت تا 15 ژوئن معتبر است اعتبار دارد. هدف ملایم کردن اثرهای شیوع ویروس کرونا و کاهش شیوع کووید – ۱۹ می باشد.

ذکر شده در زیر استثناء می باشند از ممنوعیت سفر به کشور:

 • شهروندهای سوئدی
 • اعضای خانواده شهروندهای سوئدی که در شرکتهای سوئدی، یک مقام اداره سوئدی یا یک سازمان بین المللی در خارج از کشور کار می کنند، اگر کارفرما درخواست بازگشت به خانه را به همراهان آنان داده اند
 • شهروندان در یکی دیگر از دولت های ESS یا بریتانیا  یا سوئیس، یا اعضای خانواده یک شهروند ESS یا یک شهروند بریتانیا یا سوئیس،  که می خواهند به خانه شان برگردند
 • افراد با جواز اقامت یا حق اقامت در سوئد یا EU ، که می خواهند به خانه شان برگردند
 • افراد با ویزای ملی با اعتبار برای سفر به داخل سوئد، که می خواهند به سوئد برگردند.
 • شهروندان خارجی که نیازهای ویژه ای دارند یا قرار است که اعمال ضروری در سوئد انجام دهند، می توانند استثناء بشوند. به طور مثال:
 • پرسنل های درمان بیماری  - سلامتی
 • افرادی در حمل و نقل اجناس به طور مثال: غذا، دارو کار می کنند.
 • ملوانان مسافربری و رانندگان حرفه ای که وسیله نقلیه آنها وبار آنها از قبل در سوئد می باشد.
 • افراد با دلایل فوری نیازمند خانوادگی.
 • کنترل مرزهای سوئد تصمیم می گیرد که این استثناء ها چگونه تفسیر شوند و چه تصمیماتی گرفته شوند.

ID15

وزارت امور خارجه از عدم سفر به کشورهای دیگر توصیه می کند.

وزارت امور خارجه از عدم سفرهای غیر ضروری به تمام کشورهای دیگر توصیه می کند.
 دلیل این به خاطر شیوع گسترده ویروس جدید کرونا و وضعیت ناامنی است که برای مسافران وجود دارد.
 
در کشورهای دیگری یا مناطقی که وزارت امور خارجه آنجا از قبل توصیه عدم سفر را کرده است، این تصمیمات اعتبار دارد.
 تصمیم توصیه عدم سفر به تمام کشورها تا ۱۵ ژوئن اعتبار دارد.
 پس از آن ارزیابی جدیدی انجام خواهد شد.

وزارت امور خارجه شماره تلفن جدیدی را برای سوالهای در مورد ویروس کرونا و مسافرت باز کرده است.
  ۹۲۰۰ ۴۰۵ - ۰۸
 برای موارد اضطراری کنسولی طبق روال معمول با خدمات کشیک کنسولی وزارت امور خارجه می توان با شماره زیر تماس گرفت:
 ۵۰۰۵ ۴۰۴ – ۰۸ هر دو شماره تلفن به سوئدی و انگلیسی جواب می دهند.
 از اقوام یا دوست تان کمک بگیرید اگر شما نیاز به تماس دارید و خودتان سوئدی و انگلیسی نمی توانید حرف بزنید.

اگر شما از قبل وقت گرفته اید یا یک سفر برنامه ریزی شده از قبل دارید و در مورشان سوالی دارید، نزد شرکت مسافری مربوطه یا تدارک دهنده مسافرت در مورد اطلاعات جستجو کنید.
 برای سوالها در مورد بیمه شخصی با شرکت بیمه مربوطه تماس بگیرید.

ID16

چه مقرراتی در کشورهای دیگر اعتبار دارد؟

بسیاری از کشورها در حال حاضر اقداماتی را با اطلاع رسانی فوری برای محدودیت کردن شیوع سرایت به اجرا می رسانند.
 به طور مثال می تواند مقررات قرنطینه و سفر به داخل کشور که تاثیر در امکان وارد شدن و دیدار در کشور بگذارد. 
 در Sweden abroad سفارتها و کنسولگری های سوئد اطلاعات سفر به روز را به شهروندان سوئدی خارج از کشور می دهند.

Publicerades