استخدامی ها، کارفرما و شرکت ها

چه می شود اگر من مریض شوم و نتوانم کار کنم؟ چه کمک مالی من بعنوان شرکت دار می توانم دریافت کنم؟ در این صفحه ما لینک هایی را جمع آوری کرده ایم در مورد اطلاعات از مقامات اداری از جمله: شرکت داران، استخدامی، غیبت در رابطه با مریضی.

ID28

کارفرما

کارفرماهایی که امکان اجازه دادن کار کردن از خانه را دارند، می توانند این امکان را بررسی و توصیه کنند.
 کار کردن از راه دور می تواند یک تاثیر کم کردن در شیوع سرایت داشته باشد و به این طریق بار خدمات پزشکی کاهش می یابد، بخصوص در منطقه استکهلم.

ID29

توصیه های عمومی به مشاغل ها.

همگی مسئولیت دارند برای جلوگیری از شیوع بیماری کووید – ۱۹.
 سازمان بهداشت عمومی توصیه های عمومی زیر را به مشاغل ها در سوئد اعلام کرده است.

 • اطلاعات را برای بازدید کنندگان، کارکنان و مشتریان تنظیم کنید.
 • فاصله را در کف زمین در آنجایی که صف تشکیل می شود، علامت بزنید.
 • به طریقی مبلمان کنید که جلوگیری از تجمع شود.
 • ملاقاتی ها را دیجیتالی داشته باشید.
 • رسیدگی کنید که افراد دستهایشان را با صابون و آب یا الکل دست بشویند.
 • تعداد همزمان افراد را در سالن ها  محدود کنید.

ID30

توصیه به رستوران ها و بارها

برای کاهش شیوع کووید – ۱۹ مقررات جدیدی برای رستوران ها، کافه ها و بارها اعتبار دارد.

 • ازدحام بین آدمها در صف ها، کنار میز، بوفه ها یا میزهای بار نبایستی رخ دهد، دیدار کنندگان / مشتریان بایستی بتوانند فاصله را بین یکدیگر حفظ کنند.
 • دیدار کنندگان / مشتریان بایستی غذا و نوشیدنی را نشسته در کنار میز انجام دهند.

 پرسنل ها بایستی سفارشات را بیرون ببرند.

 • اگر امکان داشته باشد به مهمان ها اجازه داده شود که سفارشات غذا و نوشیدنی خود را خودشان بیاورند در این صورت مجاز است تا زمانی که باعث ازدحام و صف نشود.
 • غذای آماده برای بردن به طور روال معمول می تواند اجرا شود، تا زمانی که بدون ازدحام جمعیت باشد.
 • رستوران ها و مشاغل بعد از اسکی در مناطق اسکی شامل این مقررات هستند.
Publicerades