Information om coronaviruset på lättläst svenska

Det smittsamma coronaviruset sprids just nu i Sverige. Coronaviruset orsakar sjukdomen covid-19. Folkhälsomyndigheten ger dessa råd om smittan: Du som har symtom på sjukdomen covid-19 och du som är över 70 år bör inte träffa andra människor. Utrikesdepartementet säger att du inte ska resa utomlands om det inte är nödvändigt. Här hittar du information från myndigheter om coronaviruset och covid-19

Här hittar du lättläst information
om corona och covid-19
från folkhälsomyndigheten

Vill du hellre lyssna än läsa
Här hittar du Inläst information 

Behöver du bilder
Här hittar du information i lättläst text med bildstöd på olika språk

Telefonnummer du kan ringa om du har frågor

Ring SOS Alarms informationsnummer 113 13
om du inte hittar information på internet.
På 113 13 kan du få information
om myndigheternas råd och regler.

Ring sjukvårdsupplysningens nummer 1177
om du behöver råd om dina symtom
och om du känner dig sjuk av covid-19.

Ring inte 1177 om du har andra frågor om coronaviruset
eller om myndigheternas råd och regler om coronaviruset.

Stöd med telefon-samtal

Om du behöver hjälp med att ringa
så kan du ringa Teletal
på telefonnummer 020-22 11 44.

Du kan få stöd och hjälp med telefon-samtal.
Teletal är gratis.

Publicerades