Information om viruset corona på lättläst svenska

Här hittar du information från myndigheter om viruset corona och covid-19.
Uppdaterades

Folkhälsomyndigheten ger dessa råd om smittan:

Du som har symtom på sjukdomen covid-19
bör inte träffa andra människor.

Här hittar du lättläst information
om corona-viruset och covid-19
från Folkhälsomyndigheten.

Vill du hellre lyssna än läsa
Här hittar du Inläst information 

Behöver du bilder
Här hittar du information i lättläst text med bildstöd på olika språk

Telefonnummer du kan ringa om du har frågor

Ring SOS Alarms informationsnummer 113 13
om du inte hittar information på internet.
På 113 13 kan du få information
om myndigheternas råd och regler.

Ring sjukvårdsupplysningens nummer 1177
om du behöver råd om dina symtom
och om du känner dig sjuk av covid-19.

Ring inte 1177 om du har andra frågor om corona-viruset
eller om myndigheternas råd och regler om corona-viruset.

Stöd med telefon-samtal

Om du behöver hjälp med att ringa
så kan du ringa Teletal
på telefonnummer 020-22 11 44.

Du kan få stöd och hjälp med telefon-samtal.
Teletal är gratis.

Utrikesresor

Just nu bör du inte resa till ett annat land om det inte är nödvändigt.

Du som är över 70 år eller annan riskgrupp

Regler för den som är 70 år eller äldre. Eller som har en sjukdom som kan vara en risk för covid-19.

Barn och föräldrar

Information till barn och unga om covid-19. Och tips om hur en vuxen kan prata med barn om covid-19.