Vad gäller för dig som är över 70 år?

En del personer drabbas värre och får svårare symtom om de smittas av viruset corona och får sjukdomen covid-19. Personer över 70 år är den största riskgruppen och kan få allvarliga symtom av viruset.
Uppdaterades

Nu får äldre och personer i en riskgrupp
träffa andra människor

Nu får personer över 70 år
och personer som är i en riskgrupp
träffa andra människor.

Folkhälsomyndigheten har tagit bort rådet
om att personer som är över 70 eller i en riskgrupp
inte ska träffa andra människor.
Från och med 22 oktober gäller samma råd för dem
som för alla andra för att inte sprida covid-19.

Har du någon sjukdom som gör att du är i en riskgrupp?

Om du har någon sjukdom som gör att du kan drabbas
allvarligare av corona-viruset ska du prata med din läkare.
Du behöver råd om din behandling och vad du kan göra
för att minska risken att bli sjuk av covid-19.

Tänk på att vaccination mot bakterien pneumokocker
eller mot influensa inte skyddar dig mot covid-19. 

Risker för dig som är 70 år och äldre

Ju äldre du blir desto större risk har du
att bli allvarligt sjuk om du får covid-19.
Män har ungefär dubbelt så stor risk som kvinnor
att bli allvarligt sjuka och dö av covid-19.

Sjukdomarna i listan här nedanför
gör risken ännu större att bli allvarligt sjuk.
Ju högre upp på listan desto större är risken att bli allvarligt sjuk.

 • Om du har gjort en organtransplantation.
 • Om du har eller har haft blodcancer.
 • Sjukdomarna MS, Parkinson, Myatenia gravis
  och andra neurologiska sjukdomar.
 • Fetma. Ju tjockare du är desto större är risken.
 • Diabetes. Risken är mindre om du har bra
  behandling för din diabetes.
 • Om du just nu behandlas för cancer.
 • Kronisk lungsjukdom. Också astma men risken är liten
  om du har bra behandling för astman.
 • Stroke och demens.
 • Sjukdomar i levern.
 • Njurar som fungerar dåligt.
 • Sjukdomar i hjärta och blodkärl.  

Besök på äldreboenden

Man får inte hälsa på personer på ett äldreboende
i vissa kommuner.
Folkhälsomyndigheten kan bestämma att man inte får hälsa på
personer på äldreboenden i en viss kommun.
Det kallas besöks-stopp.
Men det kan ändå vara tillåtet att hälsa på
till exempel sin make, maka eller partner.

Folkhälsomyndigheten kan bestämma
om besöks-stopp i en kommun
från 21 november till 28 februari.
Det skriver regeringen. (Informationen är inte på lättläst svenska)

Innan du besöker någon på ett äldreboende
ska du kontakta personalen och fråga vilka regler som gäller.
Den som äger eller har ansvar för äldreboendet
ska se till att covid-19 inte kommer in till äldreboendet
och sprids till dem som bor där eller till personalen.
De som bor på äldreboendet och de som kommer och hälsar på
har också ett ansvar för att följa reglerna och inte sprida covid-19.
Folkhälsomyndigheten om att förebygga smittspridning
vid besök på äldreboenden (informationen är inte på lättläst svenska)

Extra viktigt för den som är gravid
att följa reglerna om covid-19

En person som är gravid och får covid-19
verkar inte kunna föra över viruset till barnet.
Barnet kan inte få covid-19 när det är i magen
och inte heller av att äta bröstmjölk.

Barn kan få covid-19,
men det är ovanligt att nyfödda och små barn
blir mycket sjuka.
Barn som är friska när de föds kan fortsätta
vara nära sin mamma även om mamman har covid-19.

Den som är gravid har större risk att bli mycket sjuk
Forskare har gjort nya studier som visar
att en person som är gravid och får covid-19
har större risk än andra att bli mycket sjuk.
Då är det också större risk för att barnet föds för tidigt
eller att det händer något annat farligt med barnet.

Folkhälsomyndigheten upprepar därför reglerna
om att personer som är gravida
ska vara extra noga med att följa reglerna.
De har också bestämt hårdare regler för gravida.
Reglerna gäller alla som är gravida,
men särskilt de som är gravida i vecka 36 eller senare.

Den som är gravid och som också har
till exempel högt blodtryck, diabetes och fetma
har extra stor risk att bli mycket sjuk.

Alla som är gravida ska vara extra noga med
att följa reglerna om att

•    hålla avstånd
•    tvätta händerna ofta och noga
•    bara träffa de personer som de brukar träffa
•    inte vara på platser där det är många människor.

Den som är gravid ska vaccinera sig
mot säsongs-influensa
Den som är gravid ska också vaccinera sig
mot säsongs-influensa,
säger Folkhälsomyndigheten.
Säsongs-influensa är den som kommer varje vinter.
Det är alltså inte covid-19.

Viktigt att inte få covid-19 när barnet ska födas
Det är särskilt viktigt att inte få covid-19
precis innan barnet ska födas.
Det kan vara farligt att få en luftvägs-infektion,
till exempel en förkylning,
i slutet av graviditeten.

Gravida ska skyddas mot covid-19 på arbetet

Den som är gravid ska inte arbeta så att de kan riskera
att bli smittade av covid-19 på sin arbetsplats.
Gravida ska inte arbeta med att ta hand om patienter
som säkert har covid-19.
Gravida ska skyddas eftersom det kan vara farligare
att få covid-19 för den som är gravid.
Det är bättre att skydda de gravida för mycket
än för lite på arbetsplatsen.  

Du kan få sjukpenning för att slippa bli smittad av covid-19

Är du i en riskgrupp och riskerar att bli allvarligt sjuk av covid-19
kan du få sjukpenning för att minska risken att bli smittad.

Detta gäller för att du ska få sjukpenning:

 • Om du har ett arbete men en sjukdom som gör
  att du kan bli allvarligt sjuk om du får covid-19.
 • Om du inte kan arbeta hemifrån och din arbetsgivare inte kan ordna
  andra arbetsuppgifter åt dig eller om det inte går att ordna
  så att det inte finns risk för smittspridning på din arbetsplats.
 • Om du har ett läkarintyg som säger att du tillhör en riskgrupp för covid-19.