Nyhetsarkiv

Barn kan åka på kollo i sommar

19 maj 2020

Det är viktigt att barn kan fortsätta med sina vanliga aktiviteter.

Därför tillåter Folkhälsomyndigheten kollo och läger i sommar,

om det är i mindre grupper och nära där barnen bor.

De som ansvarar för ett kollo eller läger måste försöka

att minska risken för att sprida corona-viruset.

Folkhälsomyndigheten kan hjälpa dem att se vad de måste göra

för att minska risken att sprida viruset.

 

Träning och andra aktiviteter ska till exempel helst göras utomhus.

Det är också bra att ha avstånd mellan sängarna i sovrummen

och mellan stolarna och borden i matrummet.

 

Men det är också viktigt att barnen stannar hemma om de är sjuka,

även om de bara har lätta symtom.

Om något barn blir sjukt när hen är på kollo

ska barnet enkelt kunna ta sig hem.

 

Det är fortsatt förbjudet att resa till Sverige

15 maj 2020

Regeringen har förlängt förbudet att resa till Sverige

från andra länder.

Det nya förbudet gäller fram till den 15 juni 2020.

Förbudet är för att minska spridningen av coronaviruset

och hindra sjukdomen covid-19 att skada människor.

 

EU-kommissionen gav rådet till EU-länderna

att förlänga förbudet mot resor för att hindra smittspridning.

 

Precis som tidigare är det förbjudet att resa till Sverige

för medborgare i andra länder än EU-länder.

Medborgare i Storbritannien, Norge, Island,

Lichetenstein och Schweiz får resa till Sverige.

Också svenska medborgare får resa till Sverige.

Det är förbjudet att fira studenten på lastbils-flak

15 maj 2020

Många som tar studenten vill fira med att åka på lastbilsflak

men från den 15 maj är det förbjudet.

Detta har Transportstyrelsen bestämt

efter att Folkhälsomyndigheten föreslog förbudet.

 

Det är förbjudet att åka på lastbilsflak eller på vagn

som dras av lastbil, traktor eller annat motorfordon.

Förbudet gäller vid skolavslutning, karnevalståg eller liknande.

Förbudet gäller fram till den 31 december 2020.

 

Läs mer om förbudet på Transportstyrelsen webbsida.

Länk till Transportstyrelsen.

 

Kontakta Konsumentverkets om att avboka studentflak.

Länk till Konsumentverket

Vänta med att resa utomlands

14 maj 2020

Vänta med att resa utomlands till efter 15 juli 2020.

Utrikesdepartementet har tidigare sagt att vi ska vänta

med att resa utomlands och nu vill de att vi väntar en månad till.

Det är coronaviruset och risken att sprida smitta

som gör att det fortfarande är osäkert att resa utomlands.

Utrikesdepartementet vill därför att vi inte reser utomlands,

om det inte är absolut nödvändigt att resa.

Var försiktig om du är gravid

29 april 2020

Du som är gravid ska helst inte bli smittad av covid-19

i slutet av din graviditet och nära förlossningen.

Gravida som är i en riskgrupp ska vara extra försiktiga

säger Folkhälsomyndigheten.

Riskgrupper är till exempel de som har fetma, diabetes eller högt blodtryck.

Det verkar inte vara en större risk för gravida kvinnor

än för andra människor att bli svårt sjuka av covid-19.

Men det är några gravida kvinnor i Sverige som har behövt intensivvård

för att de har blivit sjuka av covid-19.

 – Vi vill inte att fler gravida kvinnor blir allvarligt sjuka

eller behöver intensivvård, säger Anders Tegnell

som är statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten vill att gravida kvinnor ska vara extra försiktiga

och speciellt försiktiga ska de vara i slutet av sin graviditet

och nära förlossningen.

Om en gravid kvinna får en luftvägsinfektion som till exempel en förkylning

i slutet av sin graviditet så kan det vara en risk för kvinnan.

Du som är gravid och är i en riskgrupp

som till exempel högt blodtryck, diabetes och fetma

ska diskutera med din barnmorska eller läkare om hur du ska skydda dig.

Du ska också försöka träffa så få människor som möjligt utanför hemmet.

Inga stora studentfiranden i år

28 april 2020

Det blir inga stora studentfiranden i år.

Det betyder att det inte blir några större utspring av studenter,

inga studenter på lastbilsflak och inga större studentfester.

Det här förklarar nu Folkhälsomyndigheten.

Man ska helst inte ordna några skolklasser på lastbilsflak,

stora samlingar av människor eller parader för hela skolan.

Det ska helst bara vara avslutningar för sista årskursen i gymnasiet.

Skolorna kan dela ut betyg för sista årskursen i gymnasiet,

men bara om inte många människor samlas

och om skolorna gör vad de kan för att göra risken för att sprida covid-19

så liten som möjligt.

Det går bra att ha utspring för elever som slutar gymnasiet

om man gör det en klass i taget eller i mindre grupper.

Utspringen ska i så fall göras utomhus där man kan hålla avstånd till varandra.

Personer som är i en riskgrupp eller har symtom på covid-19 ska inte vara med.

Folkhälsomyndigheten skriver också att man helst inte heller ska ha större privata fester,

även om man har dem hemma och utomhus.

 

Din ålder bestämmer inte om du får intensiv-vård

27 april 2020

I tidningar, på radio och teve har många pratat om

att äldre människor inte får den intensivvård

de behöver när de drabbas av covid-19.

Socialstyrelsen säger att detta inte stämmer.

Sverige har regler för vem som ska få intensivvård först

om det är många som behöver vård.

Reglerna säger att åldern inte spelar någon roll.

Alla ska ha lika stor rätt att få den vård de behöver.

Om sjukvården måste välja för att det är många

som behöver intensiv-vård får de inte välja efter ålder,

efter hur bra liv eller hur bra ekonomi personerna har

eller om personerna har någon funktionsnedsättning.

Om det inte finns tillräckligt med platser för intensivvård

ska sjukvården välja att ge vård till de personer

som har störst chans att överleva.

Information om valborg och andra vårfester

23 april 2020

Folkhälsomyndigheten säger att vi måste fira

en annorlunda valborg i år.

Vi bör inte ha fester eller vara i samlingar

med många människor.

Det är viktigt att hålla avstånd även utomhus.

Du som känner dig förkyld ska stanna hemma.

Du som är över 70 år bör inte träffa andra människor

på valborgs-mässoafton.

Samma regler gäller på 1 maj.

Du kan inte få tillstånd att ordna demonstrationer på 1 maj

om ni planerar att vara över 50 personer.

Samma regler gäller för andra högtider och fester

under våren som ramadan med eid al-fitr.

Moskéerna kommer att vara stängda för att inte sprida smittan.

 

Använd inte självtester för covid-19

22 april 2020

På internet finns självtester att köpa

som ska visa om du har sjukdomen covid-19.

Läkemedelsverket ger rådet att inte använda dessa tester.

Testerna är inte säkra och du kan inte lita på

att de verkligen visar om du har covid-19.

¬Därför kan testerna göra mer skada än nytta,

säger myndigheten Läkemedelsverket.

Just nu finns inga självtester att köpa

som är tillräckligt säkra och enkla att använda

– Också tester som är till för sjukvården kan visa fel

eller läsas av fel om du gör testerna hemma.

Då kan du tro att du är frisk men sprida smittan vidare,

säger Ewa-Lena Hartman som är chef

på Läkemedelsverkets avdelning för medicinteknik.

Läkemedelsverket säger att du kan använda tester

som du får inom sjukvården.

Ny information om riskgrupper från Socialstyrelsen

22 april 2020

Myndigheten Socialstyrelsen har gjort en ny rapport

om vilka som är i riskgrupper och kan bli allvarligt sjuka av covid-19.

Dessa är i riskgrupper:

 • Personer som är 70 år och äldre.
 • Personer som är tjocka och har BMI-mått över 40.
 • Personer som är sjuka i cancer, får behandling
  eller nyss har avslutat behandling för cancer.
 • Personer som har sjukdomarna Parkinson,
  MS eller ALS där musklerna påverkas.
 • Personer som har intellektuell funktionsnedsättning
  och rörelsenedsättning samtidigt.
 • Personer som har två av dessa sjukdomar samtidigt:
  hjärt-kärlsjukdomar, högt blodtryck,
  diabetes som man ger andra problem,
  obotlig njursjukdom och njursvikt,
  obotlig lungsjukdom som inte är astma
  eller obotlig leversjukdom.
 • Personer med andra allvarliga sjukdomar,
  till exempel immunbristsjukdomar,
  sjukdomar som man har fått efter annan sjukdom i något organ,
  ryggmärgsskada och behöver andningshjälp,
  eller personer som får behandling
  som kan minska kroppens immunförsvar.

Om du är i flera av riskgrupperna är det ännu större risk

att du kan bli allvarligt sjuk av covid-19.

Socialstyrelsen ger rådet att du som bor tillsammans

med någon i en riskgrupp inte ska arbeta utanför hemmet

om du kan komma i kontakt med smitta på arbetet.

Den nya listan gäller det man vet om coronaviruset nu.

Det kan komma nya råd om riskgrupper,

säger Socialstyrelsen. 
  

Folkhälsmyndighetens råd till personer
för att minska smittspridningen

 1 april 2020

För att hindra smittan från coronaviruset att spridas

bör människor inte träffas i stora samlingar.

Personer som är över 70 år ska vara extra försiktiga

med att träffas och vara tillsammans med andra människor.

Du ska du alltid stanna hemma om du har fått symtom

på sjukdomen covid-19.

Du ska tvätta händerna ofta och noga,

särskilt efter att du varit ute.

Alla människor ska hålla avstånd till varandra

när de möts utomhus eller inomhus.

Du som är över 70 år eller tillhör någon riskgrupp

bör inte vara nära andra människor

och ska inte åka tåg, buss eller spårvagn.

Du bör inte handla i mataffärer eller på apotek

eller vara på andra platser där människor samlas. 

Den största riskgruppen är gamla personer

som också har någon annan sjukdom.

Också personer med högt blodtryck, lungsjukdom,

hjärt- och kärlsjukdom eller diabetes tillhör riskgruppen.

Den allra största riskgruppen är personer

som redan har flera andra sjukdomar.

Alla människor och verksamheter

har ansvar för att smittan inte ska spridas.

Du får bara hämta ut medicin för tre månader

1 april 2020

Från och med den 2 april är det bara tillåtet att hämta ut medicin

så att du klarar dig i tre månader framåt.

Regeringen bestämde detta eftersom många

har köpt väldigt mycket medicin sista tiden. 

Den nya regeln gäller all medicin som är på recept.

Det gäller både medicin som ingår i högkostnadsskyddet

och ifall du själv betalar för medicinen.

Du kan få hämta ut för mer än tre månader

om du har mycket särskilda skäl.

Regeln gäller medicin både för människor och djur.

Du måste ha använt två tredjedelar av den medicin du hämtade ut

innan du får hämta ut för nästa period på tre månader.

Regeringen bestämde detta så att medicin inte ska ta slut

för att människor köper medicin för att ha i lager hemma.

 – När det är kristider är det viktigt att det alltid finns medicin.

Om människor köper hem mycket medicin finns det risk

för att det inte finns tillräckligt med medicin till alla som behöver.

Därför har vi bestämt om att bara hämta ut för tre månader,

säger socialförsäkringsminister Lena Hallengren.  

Folkhälsmyndighetens råd till verksamheter
för att minska smittspridningen

Idrottsföreningar ska försöka ordna träningar

och andra idrottsverksamheter utomhus.

De ska flytta fram matcher, träningsmatcher,

tävlingar till senare och bara ha lite publik.

Föreningar ska försöka flytta fram årsmöten

och andra möten till senare

ifall människor måste träffas för att kunna ha mötet.

Färre resenärer ska åka på bussar, spårvagnar och tåg

så att människor inte behöver sitta nära varandra.

De som ordnar resor med tåg, buss eller spårvagn

ska ordna turerna så att det inte blir trängsel.

Arbetsgivare ska se till att personal och besökare

håller avstånd från varandra på arbetsplatser.

De ska se till att personal kan jobba hemifrån

och se till att personal inte reser i onödan. 

Affärer, gallerier och köpcentrum ska se till

att inte för många personer är i lokalen samtidigt.

De ska ordna köer till kassorna och tala om

hur långt kunderna får stå från varandra.

Dessa regler och råd från Folkhälsomyndigheten

gäller till den 31 december 2020.

De kan sluta gälla tidigare eller längre tid om det behövs.

Mer tester för covid-19

31 mars 22020

Regeringen har bett Folkhälsomyndigheten

att föreslå hur fler ska kunna testas för covid-19.

Folkhälsomyndigheten har ansvar för att ordna

så att fler tester ska kunna göras.

De ska samarbeta med regioner, kommuner

och andra som behövs för att kunna göra många tester

och för att testerna ska gå att lita på och bli säkra.

Det viktigaste är att patienter och vårdpersonal

kan fortsätta att bli testade, tycker Folkhälsomyndigheten. 

– De grupper som testas nu måste kunna fortsätta att testas.

Vi måste kunna undersöka om de som blir inlagda på sjukhus

har covid-19 så att vi inte sprider smittan inne på sjukhusen

och bland gamla och riskgrupper på olika boenden,

säger Karin Tegmark Wisell.

Hon är överläkare och avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Besöksförbud på äldreboenden i hela Sverige

31 mars 2020

Regeringen har beslutat om ett besöksförbud

på alla äldreboenden i Sverige från 1 april 2020.

Syftet är att försöka stoppa spridningen av sjukdomen covid-19.

– De som bor på landets äldreboenden

är de som mest behöver skyddas från viruset.

Därför måste vi se till att stoppa spridningen av sjukdomen där,

säger socialminister Lena Hallengren.

Regeringen rekommenderade redan tidigare att inte besöka äldreboenden

och många kommuner har redan olika typer av besöksförbud på sina äldreboenden.

Från 1 april kommer samma besöksförbud gälla för hela landet.

Den som är ansvarig chef för ett äldreboende kan i specifika fall

tillåta besök på ett äldreboende om det är en speciell situation

som motiverar att göra ett undantag,

och om risken för spridning av coronaviruset är liten.

Nya regler och råd för att minska spridning
av coronaviruset och sjukdomen covid-19

27 mars 2020

Förbjudet med allmänna sammankomster med över 50 personer

Från och med den 29 mars får allmänna sammankomster

och offentliga tillställningar ha högst 50 personer.

Den tidigare regeln om högst 500 personer gäller inte längre.

De nya reglerna är till för att minska smittspridning.

Som allmänna sammankomster räknas:

 • demonstrationer eller samlingar för att säga sin mening
  eller informera om privata och allmänna frågor
 • föreläsningar eller föredrag för att undervisa
  eller sprida kunskap till människor
 • samlingar för tro och religion, till exempel gudstjänster
 • teaterföreställningar, bioföreställningar, konserter
  eller andra samlingar för konst och kultur
 • andra samlingar som mötesfriheten ger rätt till

Som offentlig tillställning räknas:
• tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
• att ordna samlingar för att dansa
• tivoli, cirkus och festtåg, till exempel karnevaler eller parader
• marknader och mässor, till exempel bokmässor och trädgårdsmässor
• andra tillställningar som inte räknas som allmän sammankomst

Att gå i skolan, handla i affärer och åka tåg, buss och spårvagn är tillåtet

och räknas inte som allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Polisen har rätt att stoppa allmänna sammankomster

och offentliga tillställningar

som bryter mot regeln om högst 50 personer.

Den som ordnar någon sådan samling

kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Träna gärna men träna säkert

24 mars 2020

Att röra på sig och träna är nyttigt för alla människor,

säger Folkhälsomyndigheten.

Människor och idrottsföreningar

kan fortsätta träna och hålla på med idrott

men ska vara försiktiga för att hindra smittspridning.

Träningar kan fortsätta, matcher och tävlingar

kan ordnas men utan publik.

Träningslokaler som gym, simhallar och idrottshallar

kan fortsätta att vara öppna.

För att minska risken att sprida coronaviruset

kan idrotts-föreningar ordna mer träning utomhus.

Råd för den som ordnar träning och idrott
Personer som är sjuka ska inte vara med på träning

utan vara hemma tills de varit friska i två dagar.

Det gäller också de som har lätta symtom.

Om någon blir sjuk medan den tränar ska den genast gå hem.

Personer över 70 år ska inte alls träna inomhus

tillsammans med andra människor.

Det är viktigt att äldre människor rör på sig

gärna med träning hemma och promenader ute.

Ordna träningen så att människor inte är nära varandra.
Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande

med varandra så att inte människors saliv blandas.

Ordna så att människor lätt kan tvätta händerna

och se till att det finns handsprit.

Informera om att det är viktigt att tvätta händerna.

Se till att människor slipper trängas

när de går in och ut eller när de handlar.

Nya regler om trängsel på kaféer och restauranger

24 mars 2020

Från den 25 mars gäller Folkhälsomyndighetens regler

om trängsel på kaféer, restauranger och barer

för att minska smittspridningen

av coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Människor får inte trängas i köer, vid borden,

bardiskarna eller när de tar mat vid buffébord.

Reglerna gäller alla verksamheter som måste anmäla

för § 11 till Livsmedelsverket om livsmedelshygien.

Dit räknas restauranger, personalmatsalar, barer,

kaféer, skolmatsalar och cateringföretag.

Dessa verksamheter ska se till att besökarna

ska stå tillräckligt långt ifrån varandra för att inte trängas.

Besökare får inte stå i baren och dricka eller äta.

Besökare måste sitta vid bordet när de äter och dricker

eller ta med sig maten för att till exempel äta hemma.

När maten lämnas för att ta med därifrån får det inte bli trängsel.

Ägaren till verksamheten ska följa Folkhälsomyndighetens regler

för att minska risken för smittspridning.

Smittskyddsläkare kan tillsammans med kommunen

förbjuda verksamheter som inte följer reglerna om trängsel.

Tänk efter om resan är nödvändig

19 mars 2020

Folkhälsomyndigheten ger rådet att tänka efter

om resor i Sverige verkligen är nödvändiga.

Den som är sjuk ska inte alls resa bort.

Just nu verkar sjukdomen covid-19 spridas i hela samhället

men särskilt mycket i de stora städerna.

Den som reser från en stor stad till en annan plats

riskerar att sprida smittan till den platsen.

– Många vill gärna resa bort över påsken

men semesterresor kan öka smittspridningen mycket,

säger Anders Tegnell som arbetar på Folkhälsomyndigheten.

Tänk efter ordentligt om du planerar att resa

till någon semesterort, till någon storstad

eller någon annan plats där många människor samlas,

till exempel en skid-anläggning.

Kanske är det bättre att stanna hemma

för att minska smittspridningen.

Skolor bör ha undervisning på distans

19 mars 2020

Folkhälsomyndighetens råd till gymnasieskolor, högskolor

och universitet för att minska spridningen av covid-19

är att ha undervisning på distans.

Elever och studenter kan då studera hemma

med hjälp av lektioner på datorn.

– Om gymnasieskolor, högskolor

och universitet har undervisning på distans

behöver inte elever och studenter samlas i klassrum

och riskerar inte att sprida smitta,

säger Johan Carlsson på Folkhälsomyndigheten.

Rådet gäller inte grundskolor och förskolor.

Dit kan elever och barn fortsätta gå som vanligt.

Just nu försöker regeringen ordna en ny lag

som säger att föräldrar som har viktiga arbeten i samhället

måste ha barnomsorg även om skolor och förskolor

måste stänga på grund av coronaviruset.

Uppdaterades