Regler och förbud

På grund av det nya viruset corona har regeringen bestämt om nya regler och förbud.

Polisen kan stoppa träffar med fler än åtta personer

Det är förbjudet för fler än åtta personer att samlas
på träffar som är öppna för alla.
Men ett undantag från regeln är begravningar,
där det får vara högst 20 personer.

Om fler än åtta personer samlas på en öppen träff,
kan polisen stoppa träffen.
Den som ordnade träffen kan då få betala böter
eller få fängelse i högst sex månader.

Regeringens pressmeddelande om begränsningen.
(Sidan är inte på lättläst svenska.)

Här kan du läsa vad som gäller i din region

Som allmänna sammankomster räknas:

 • demonstrationer eller samlingar för att säga sin mening
  eller informera om privata och allmänna frågor
 • föreläsningar eller föredrag för att undervisa
  eller sprida kunskap till människor
 • samlingar för tro och religion, till exempel gudstjänster
 • teaterföreställningar, bioföreställningar, konserter
  eller andra samlingar för konst och kultur
 • andra samlingar som mötesfriheten ger rätt till

Som offentlig tillställning räknas:

 • tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
 • att ordna samlingar för att dansa
 • tivoli, cirkus och festtåg, till exempel karnevaler eller parader
 • marknader och mässor, till exempel bokmässor och trädgårdsmässor
 • andra tillställningar som inte räknas som allmän sammankomst

Att gå i skolan, handla i affärer och åka tåg, buss och spårvagn är tillåtet
och räknas inte som allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Ändring från regeln om samlingar för kultur eller sport

Från den 1 november får 300 personer finnas i publiken
för kultur eller sport, som konserter, teater eller idrottstävlingar. 
Men alla i publiken måste sitta ner.

Men det finns andra regler på vissa platser i Sverige.
Flera regioner har regeln att högst åtta personer
får samlas på konserter, idrottstävlingar och liknande. 

Den som ordnar en samling med 300 personer
måste ordna sittplatser så att det är minst en meter
mellan varje person i publiken.
Men två personer som är i samma sällskap
får sitta närmare varandra än en meter.

Här kan du läsa vad som gäller i din region

Besök på äldreboenden

Man får inte hälsa på personer på ett äldreboende
i vissa kommuner.
Folkhälsomyndigheten kan bestämma att man inte får hälsa på
personer på äldreboenden i en viss kommun.
Det kallas besöks-stopp.
Men det kan ändå vara tillåtet att hälsa på
till exempel sin make, maka eller partner.

Folkhälsomyndigheten kan bestämma
om besöks-stopp i en kommun
från 21 november till 28 februari.
Det skriver regeringen. (Informationen är inte på lättläst svenska)

En del kommuner har bestämt att det ska vara besöksstopp.
Då får man helst inte besöka äldreboenden,
men det är inte förbjudet i en lag.
Besöks-stoppet är för att covid-19 inte ska spridas.
Inspektionen för vård och omsorg om "besöksstopp" på äldreboenden (informationen är inte på lättläst svenska)

Innan du besöker någon på ett äldreboende
ska du kontakta personalen och fråga vilka regler som gäller.
Den som äger eller har ansvar för äldreboendet
ska se till att covid-19 inte kommer in till äldreboendet
och sprids till dem som bor där eller till personalen.
De som bor på äldreboendet och de som kommer och hälsar på
har också ett ansvar för att följa reglerna och inte sprida covid-19.
Folkhälsomyndigheten om att förebygga smittspridning
vid besök på äldreboenden (informationen är inte på lättläst svenska)

Just nu är det förbjudet att resa till Sverige

Från den 19 mars är det förbjudet
att resa till Sverige från andra länder.
Förbudet gäller resor från länder utanför EU
som inte är nödvändiga.
Förbudet är för att hindra smittan från corona-viruset
och sjukdomen covid-19 att spridas. 

Dessa får fortfarande resa till Sverige:

 • Personer som är svenska medborgare
 • Familjemedlemmar till svenska medborgare
  som arbetar för ett svenskt företag utomlands,
  för en svensk myndighet utomlands,
  eller en internationell organisation utomlands,
  om arbetsgivaren sagt att personen
  och-eller anhörig till personen ska resa hem.
 • Personer som är medborgare i ett EES-land,
  i Storbritannien eller Schweiz, eller familjemedlemmar
  till sådana personer.
 • Personer som har uppehållstillstånd eller uppehållsrätt
  i Sverige eller EU.
 • Personer som ska resa hem till annat land
  och har tillstånd, till exempel nationell visering,
  för att resa genom Sverige.
 • Utlänningar som har någon viktigt att göra i Sverige
  eller som ska göra något viktigt arbete i Sverige,
  till exempel sjukvårdspersonal.
 • Personer som arbetar med att transportera varor,
  till exempel mat och mediciner.
 • Personer som har någon viktig familjehändelse.
 • Från den 8 juni gäller undantaget även för
  personer som arbetar med säsongsarbete inom
  jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring.

Personalen vid Sveriges gränskontroll bestämmer
hur dessa regler ska följas och bestämmer alltså
om de som vill resa in i Sverige får det eller inte.

Råd och regler för restauranger och krogar

Alla kaféer, restauranger och liknande serverings-ställen
måste ordna så att covid-19-smittan inte sprids.

Dessa regler gäller:

 • Högst 8 personer får sitta vid samma bord.
 • Restauranger och barer får inte servera alkohol
  mellan klockan 10 på kvällen och klockan 11 på förmiddagen.
  Det här gäller till 28 februari 2021.

Kaféet eller restaurangen ska också göra detta:

 • Ordna så att inte människor är nära varandra
  i köer, vid borden, bufféerna eller vid bardiskarna.
 • Se till att gästerna kan vara minst en meter från andra sällskap.
 • Bara servera mat och dryck till gäster som sitter
  vid ett bord eller en bardisk.
 • Försöka ordna så att gäster beställer och hämtar maten själva,
  men utan att komma nära varandra eller att det blir köer.  
 • Se till att gästerna kan tvätta händerna med tvål och vatten
  eller använda handsprit.
 • Berätta för gästerna hur de ska göra
  för att inte sprida covid-19-smittan.

Kommunen har ansvar för att kontrollera
så att kaféer, restauranger och serverings-ställen följer reglerna.
Om du inte tycker att de följer reglerna kan du kontakta
den kommun där kaféet eller restaurangen finns.

De regioner som har hårdare regler nu
kan bestämma att vi inte ska besöka kaféer eller restauranger,
för att minska smitt-spridningen.

Information om hårdare regler i vissa regioner
Webbsidan är inte på lättläst svenska

Länkar till Folkhälsomyndighetens information om reglerna
för restauranger och kaféer för att minska smitt-spridningen:
Regler för restauranger och kaféer
Webbsidan är inte på lättläst svenska.

Detta gäller på restauranger och kaféer just nu
Webbsidan är inte på lättläst svenska.

Frågor och svar om reglerna för restauranger och kaféer
Webbsidan är inte på lättläst svenska.

Uppdaterades