Regler och förbud

På grund av det nya coronaviruset har regeringen bestämt om nya regler och förbud

Besök inte personer på äldreboenden

Regeringen har infört besöksförbud på landets alla äldreboenden

för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. 

Undantag mot förbudet kan ges i enskilda fall

om det finns särskilda omständigheter

och om risken för spridning av covid-19 är liten.

Förbjudet med allmänna sammankomster med över 50 personer

Förbjudet med allmänna sammankomster med över 50 personer

Från och med den 29 mars får allmänna sammankomster
och offentliga tillställningar ha högst 50 personer.
Den tidigare regeln om högst 500 personer gäller inte längre.
De nya reglerna är till för att minska smittspridning.

Som allmänna sammankomster räknas:

 • demonstrationer eller samlingar för att säga sin mening
  eller informera om privata och allmänna frågor
 • föreläsningar eller föredrag för att undervisa
  eller sprida kunskap till människor
 • samlingar för tro och religion, till exempel gudstjänster
 • teaterföreställningar, bioföreställningar, konserter
  eller andra samlingar för konst och kultur
 • andra samlingar som mötesfriheten ger rätt till

Som offentlig tillställning räknas:
• tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
• att ordna samlingar för att dansa
• tivoli, cirkus och festtåg, till exempel karnevaler eller parader
• marknader och mässor, till exempel bokmässor och trädgårdsmässor
• andra tillställningar som inte räknas som allmän sammankomst

Att gå i skolan, handla i affärer och åka tåg, buss och spårvagn är tillåtet
och räknas inte som allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Polisen har rätt att stoppa allmänna sammankomster
och offentliga tillställningar
som bryter mot regeln om högst 50 personer.
Den som ordnar någon sådan samling
kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Just nu är det förbjudet att resa till Sverige


Från den 19 mars är det förbjudet
att resa till Sverige från andra länder.
Förbudet gäller resor från länder utanför EU
som inte är nödvändiga.
Förbudet är för att hindra smittan från coronaviruset
och sjukdomen covid-19 att spridas. 

Dessa får fortfarande resa till Sverige:

 • personer som är svenska medborgare
 • familjemedlemmar till svenska medborgare
  som arbetar för ett svenskt företag utomlands,
  för en svensk myndighet utomlands
  eller en internationell organisation utomlands
  om arbetsgivaren sagt att personen
  och-eller anhörig till personen ska resa hem.
 • personer som är medborgare i ett EES-land,
  i Storbritannien eller Schweiz, eller familjemedlemmar
  till sådana personer som ska resa hem.
 • Personer som har uppehållstillstånd eller uppehållsrätt 
  i Sverige eller EU som ska resa hem.
 • Personer som ska resa hem till annat land
  och har tillstånd, till exempel nationell visering,
  för att resa genom Sverige.
 • Utlänningar som har någon viktigt att göra i Sverige
  eller som ska göra något viktigt arbete i Sverige,
  till exempel sjukvårdspersonal. 
 • Personer som arbetar med att transportera varor,
  till exempel mat och mediciner.
 • Personer som har någon viktig familjehändelse.

Personalen vid Sveriges gränskontroll bestämmer
hur dessa regler ska följas och bestämmer alltså
om de som vill resa in i Sverige får det eller inte.

Restauranger och krogar

Nu gäller nya regler för restauranger och krogar
för att inte sprida smittan från coronaviruset.

 • Människor får inte trängas i köer, vid bord, vid buffébord
  eller vid bardiskar. 
 • Besökare måste kunna hålla avstånd mellan varandra. 
 • Besökare ska sitta vid bordet och äta eller dricka.
 • Personalen måste bära ut maten till borden. 
 • Besökare får beställa och hämta maten och dryck själva
  om det inte blir köer och trängsel. 
 • Besökare får hämta mat för att ta med hem
  men det får inte blir trängsel.  
 • Reglerna gäller också för restauranger och after-ski-verksamheter
  på platser där man har skidsemester.
Publicerades