Vaccin, medicin och behandling mot covid-19

Här kan du läsa om planen för vaccinering, hur Sverige kommer att göra med de risker som kan finnas med vaccinet, om medicin mot covid-19 och om hur man kan behandla covid-19.
Uppdaterades

I vilken ordning får vi vaccin?

De som mest behöver vaccin mot covid-19 ska få det först.

Fas 1. De här personerna får vaccin först:

 • personer som bor på äldreboenden eller har hemtjänst
 • personer som bor tillsammans med dem
 • personal som arbetar med dem.

Fas 2. Sedan får de här personerna vaccin:

 • personer som är 65 år eller äldre
 • vuxna med funktionsnedsättning som bor på ett särskilt boende
  eller får assistans-ersättning
 • personer som arbetar i sjukvården och omsorgen
 • personer som har fått benmärg eller något organ transplanterat
 • personer som får behandling med dialys.

Fas 3. I den tredje fasen får de här personerna vaccin:

Alla andra vuxna som är i en riskgrupp, det vill säga

 • personer som har större risk än andra
  att bli mycket sjuka om de får covid-19
 • de som har svårt att följa råden för att inte sprida covid-19.
  Det kan till exempel vara personer som är dementa,
  personer som har en funktionsnedsättning
  eller personer som är hemlösa.

Fas 4. I den fjärde fasen får alla andra vuxna vaccin.

Friska barn och unga under 18 år ska inte få vaccin mot covid-19,
men barn som har vissa sjukdomar kan behöva få vaccin.
I så fall ska barnets läkare vara med och bestämma det.
Den som är gravid ska inte få vaccin mot covid-19,
eftersom vaccinen inte är testade på gravida personer.

Folkhälsomyndighetens statistik över vaccineringen mot covid-19
(sidan är inte på lättläst svenska)

Folkhälsomyndigheten vill vänta med att ge vaccin
till personer som är under 18 år.
Men barn kan få vaccin om de har vissa sjukdomar
som kan göra att de kan få en svår covid-19-sjukdom.
Då måste man först prata med barnets läkare.

När får jag vaccin?

När du får vaccin beror på vilken grupp du tillhör
och om det finns vaccin tillgängligt.
Olika regioner kan göra på olika sätt
och det kan också vara olika för när olika grupper får vaccin.
Läs mer hos din region eller på 1177 Vårdguiden
om du vill veta vilken grupp som får vaccin just nu.

Vad hjälper vaccinationen mot?

Vaccinationen skyddar mot att du blir allvarligt sjuk.
Efter vaccinationen bygger kroppens immunförsvar upp
ett skydd mot covid-19.
Men det är inte säkert att alla som vaccineras får ett skydd
som gör att de inte blir sjuka.
Det här gäller för alla vacciner, inte bara de mot covid-19.
Men det är ändå mindre risk att du bli allvarligt sjuk
när du har vaccinerat dig.

Vad ska jag tänka på efter vaccinationen?

Du har ett bra skydd mot att bli mycket sjuk av covid-19
redan när du har fått den första dosen vaccin.
Men det är viktigt att du även tar den andra sprutan.
Då kommer du att få ännu bättre skydd,
och du kommer att vara skyddad längre tid.
Du som har fått den första dosen vaccin
ska följa de vanliga reglerna för att inte sprida covid-19
i tre veckor efter att du fick vaccinet.
Efter tre veckor får du träffa några fler personer
än dem som du bor med.
Men du får inte träffa så många personer.
Du får handla i affärer och gå till frisören.
Men du ska inte vara på platser
där det är många andra personer samtidigt.
Åk inte kollektivtrafik, till exempel buss, tåg och spårvagn,
när det är många andra människor som åker.
Det här är Folkhälsomyndighetens regler för personer som har fått vaccin.
Du som har fått vaccin behöver inte stanna hemma
om en person du bor med har covid-19.
Du som har barn eller barnbarn
får träffa dem inomhus utan att hålla avstånd
om de inte har några symtom.
Personer som bor på ett äldreboende och har fått vaccin
får hälsa på personer i sin familj om de bor någon annanstans.
Det är fortfarande viktigt att inte smitta någon som är i en riskgrupp.

Fortsätt följa reglerna för att inte sprida covid-19

Covid-19 sprids fortfarande mycket i Sverige.
Det kommer att ta lång tid innan nästan alla vuxna har fått vaccin.
Därför måste vi ändra reglerna lite i taget
för dem som har fått vaccin.
Reglerna för att inte sprida covid-19
gäller fortfarande för alla. De reglerna är:

 • stanna hemma om du är sjuk
 • tvätta händerna ofta och noga
 • håll avstånd till andra personer
 • gör ett test för att få veta om du har covid-19 om du har symtom

Läs Folkhälsomyndighetens regler för personer som har fått vaccin

(Sidan är inte på lättläst svenska)

Om du får symtom när du har fått vaccin

Om du får symtom inom några dagar efter att du har fått vaccin
ska du inte göra ett test för att få veta om du har covid-19.
Det är vanligt att man får symtom när man har fått vaccin.
Men du ska stanna hemma och inte träffa någon
så länge du har symtom.
Om du har symtom längre tid än en dag
ska du testa dig, fast du har fått vaccin.
Det är viktigt att du vet om du har covid-19
så att du inte smittar andra personer.
Här kan du läsa mer om att testa dig för covid-19
(sidorna är inte på lättläst svenska):

1177 om att göra ett test för covid-19 i din region
Folkhälsomyndigheten om test för covid-19
Mer om test på Krisinformation.se

Det kommer att finnas ett digitalt vaccinations-intyg

Det kommer att finnas ett digitalt vaccinations-bevis
Det finns inget intyg eller certifikat som gäller i hela Sverige
och som visar att en person har fått vaccin mot covid-19.
Men Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)
arbetar med att göra ett digitalt vaccinations-bevis.
Senare kan du behöva visa att du har fått vaccin
om du till exempel vill resa till vissa länder
eller gå på en konsert eller en idrottstävling.
Då behöver du ett vaccinations-bevis.

Ett digitalt vaccinations-bevis betyder
att det går att kontrollera i till exempel en dator eller en mobiltelefon
om en person har fått vaccin mot covid-19.

Regeringen vill att det digitala vaccinations-beviset
ska vara färdigt i sommar.
Innan vaccinations-beviset är färdigt ska den som ger vaccin,
till exempel en vårdcentral,
skriva ett intyg där det står att en person har fått vaccin.

Här hittar du mer information om vaccinations-bevis
(sidorna är inte på lättläst svenska):

Vaccin mot covid-19 måste godkännas av EU
och Läkemedelsverket

För att ett vaccin ska kunna godkännas i EU (Europeiska unionen)
ska det oftast först granskas av experter från alla länder i EU,
bland annat av Läkemedelsverket i Sverige.
Ett vaccin kan bli godkänt om den som har tillverkat vaccinet
kan bevisa att det fungerar.
EU kräver också att den som tillverkar vaccin måste göra studier
för att testa att vaccinet fungerar som det ska.
När man bedömer om ett vaccin ska godkännas eller inte
jämför man nyttan med vaccinet med de risker som kan finnas,
till exempel biverkningar.
Och när vaccinet är godkänt kontrolleras det också
för att man ska kunna upptäcka nya biverkningar.

Läkemedelsverket arbetar mot
risker och biverkningar med vaccin

Läkemedelsverket arbetar för att
vaccinerna mot covid-19 ska vara säkra.
Att ett vaccin är säkert innebär
att det inte har många eller svåra biverkningar
och att personer som får vaccin inte får sjukdomar av det.
En biverkning är när vaccinet verkar på ett sätt som du inte vill,
till exempel om du blir trött eller får ont i magen av det.

Läkemedelsverket ska

 • se till att det blir lätt att berätta för Läkemedelsverket
  om biverkningar av vaccinet.
  Både personer som har fått vaccin
  och personer som arbetar i sjukvården
  ska kunna berätta om biverkningar.
 • tala om för alla som får vaccin att de ska berätta för Läkemedelsverket om de får biverkningar
 • läsa och jämföra många olika register
  för att få veta om en biverkning kan bero på vaccinet.

Om du får biverkningar av vaccinet

Om du får skador eller biverkningar av ett läkemedel
som till exempel vaccin mot covid-19
kan du kontakta Svenska Läkemedelsförsäkringen AB.
De undersöker då vad som har hänt
och om det beror på vaccinet kan du få pengar.
Du betalar inget för undersökningen.

Läs mer på Läkemedelsförsäkringens webbplats
(sidan är inte på lättläst svenska)

Läs mer om avtalet om att kunna få pengar
på grund av skador eller biverkningar av vaccination mot covid-19
Regeringens webbplats (sidan är inte på lättläst svenska)

Europeiska kommissionen har
godkänt två mediciner

Det finns två mediciner mot covid-19
som är godkända och får användas i Europa.
De heter Veklury (remdesivir) och Dexametason.

WHO, Världshälso-organisationen, säger att
Veklury (remdesivir) inte ska användas mot covid-19.

Men i somras blev medicinen Veklury (remdesivir) villkorat godkänd.
Det betyder att den blev godkänd
fast den inte var testad så mycket som den borde.
Den blev godkänd eftersom det var viktigt
att det fanns en medicin som hjälpte mot covid-19.
Det gäller fortfarande.

Läkemedelsverket om Veklury (remdesivir) och Dexametason
(sidan är inte på lättläst svenska)

Anmäl biverkningar av en medicin till Läkemedelsverket
Du ska anmäla till Läkemedelsverket
om du får biverkningar av en medicin som du får mot covid-19.

En biverkning är när läkemedlet verkar
på ett sätt som du inte vill,
till exempel att du blir trött eller får ont i magen.

Rapportera på Läkemedelsverkets webbplats
(sidan är inte på lättläst svenska)

Behandla covid-19

Sjukdomen covid-19 är som en förkylning eller influensa
för de flesta.
Du behöver inte åka till sjukhus om det är så för dig.
Men om du är mycket sjuk behöver du åka till sjukhus.

Ring till din vårdcentral om du plötsligt blir sämre
och har svårt att andas även när du vilar.

Eller ring 112 för att få en ambulans om du är mycket sjuk.

Det finns människor och företag som säljer produkter
och säger att de hjälper mot covid-19.
Men de ljuger.
Ofta säljs de här produkterna på internet.
Det är olagligt att säja att något kan bota eller skydda mot covid-19.
Flera myndigheter arbetar med att få bort de här produkterna.

Köp ingenting som någon säger hjälper mot covid-19.
Anmäl till din kommun om du ser att någon säljer sådant.
Du kan också mejla till Livsmedelsverket på
registrator@slv.se.

Gör så här för att må bättre

Det här kan du göra för att må bättre
om dina symptom känns som förkylning eller influensa:

 • Drick mycket. Det är extra viktigt om du har hosta eller feber.
 • Ha flera kuddar under huvudet när du sover.
 • Ta värktabletter som gör att febern går ner.
 • Vila mycket. Men gå upp och rör på dig ibland om du kan.
  Lungorna arbetar sämre om du ligger stilla länge.
  Det kan göra att du är sjuk längre.

Här kan du läsa fler råd hos 1177 Vårdguiden:

Råd om covid-19

(Informationen är inte på lättläst svenska.)

Om du behöver åka till sjukhus

En del som har covid-19 får lunginflammation.
De kan bli mycket sjuka och få svårt att andas.
Om det händer dig måste du åka till sjukhus.
Där kan du få en mask med syrgas över munnen för att andas lättare.
Du kan också få hjälp att andas med en maskin som kallas respirator.

Kontakta vården om du är sjuk länge

En del som har covid-19 är sjuka lång tid.
Det är särskilt vanligt bland dem som har varit på sjukhus.

Om du har haft covid-19
och har symtom kvar länge
kan du behöva rehabilitering för att bli frisk.

Kontakta din vårdcentral eller 1177 Vårdguiden
för att få veta vem du ska kontakta om det.