Resor till länder utanför Sverige

Just nu bör du inte resa från Sverige till ett annat land om det inte är nödvändigt, säger Utrikesdepartementet.

Situationen med smittan från coronaviruset
är osäker och kan förändras snabbt.
Här hittar du information om resor till länder utanför Sverige.

Just nu är det förbjudet att resa till Sverige


Från den 19 mars är det förbjudet
att resa till Sverige från andra länder.
Förbudet gäller resor från länder utanför EU
som inte är nödvändiga.
Förbudet är för att hindra smittan från coronaviruset
och sjukdomen covid-19 att spridas. 

Dessa får fortfarande resa till Sverige:

 • personer som är svenska medborgare
 • familjemedlemmar till svenska medborgare
  som arbetar för ett svenskt företag utomlands,
  för en svensk myndighet utomlands
  eller en internationell organisation utomlands
 • om arbetsgivaren sagt att personen
  och-eller anhörig till personen ska resa hem.
 • personer som är medborgare i ett EES-land,
  i Storbritannien eller Schweiz, eller familjemedlemmar
  till sådana personer som ska resa hem.
 • Personer som har uppehållstillstånd eller uppehållsrätt
  i Sverige eller EU som ska resa hem.
 • Personer som ska resa hem till annat land
  och har tillstånd, till exempel nationell visering,
  för att resa genom Sverige.
 • Utlänningar som har någon viktigt att göra i Sverige
  eller som ska göra något viktigt arbete i Sverige,
  till exempel sjukvårdspersonal.
 • Personer som arbetar med att transportera varor,
  till exempel mat och mediciner.
 • Personer som har någon viktig familjehändelse.
 • Personalen vid Sveriges gränskontroll bestämmer
  hur dessa regler ska följas och bestämmer alltså
  om de som vill resa in i Sverige får det eller inte.

Du bör inte resa till något annat land


Situationen med smittan från coronaviruset
och för de som reser är osäker just nu.
Därför bör du inte göra onödiga resor utanför Sverige,
säger Utrikesdepartementet, UD.

UD har tidigare sagt vilka länder vi inte bör resa till. 
Från och med nu och fram till den 15 juni
är rådet att inte resa till några länder alls utanför Sverige.
Efter den 15 juni säger UD hur vi ska fortsätta
att göra med resor till andra länder.

UD har ett särskilt telefonnummer
där du kan fråga om coronaviruset och resor.
Telefonnumret är 08–405 92 00.
Om det är en nödsituation eller ett akut ärende till konsulaten
ska du ringa: 08–405 50 05.
På båda numren finns personer som pratar engelska och svenska.
Om du inte pratar engelska eller svenska
be en vän eller släkting om hjälp att ringa.

Har du bokat en resa och undrar hur du ska göra?
Kontakta ditt resebolag eller där du köpte resan.

Har du frågor om din försäkring och resor?
Kontakta ditt försäkringsbolag.

 

Publicerades