Information för anhöriga till personer som dör i covid-19

Nu kan det vara svårt att träffa sina anhöriga i slutet av livet, om de är smittade av covid-19. Det kan också bli problem att ordna begravningar. Här finns information för dig som är anhörig till någon som dör i covid-19.

Att besöka anhöriga som är väldigt sjuka


Nu är det förbjudet att besöka personer på äldreboenden.
Om det är särskilda fall kan du ändå få besöka.

Fråga din kommun eller den som är ansvarig
för äldreboendet vad som gäller för besök.

Ibland kan det fungera att ordna en videolänk
med datorn eller mobiltelefonen istället för att besöka.
Fråga på äldreboendet om de kan hjälpa till med det.

Att träffa din anhöriga en sista gång


Du kan träffa en anhörig som dött en sista gång
även om personen har dött av covid-19,
säger Folkhälsomyndigheten. 

Anhöriga kommer att få information om hur de ska göra
och om de behöver använda skyddsutrustning,
till exempel mask för ansiktet.

Det är mycket liten risk att bli smittad av coronaviruset
av någon som är död.

Begravningar


Från den 29 mars är det förbjudet att ha samlingar
med över 50 personer.

Folkhälsomyndigheten ger rådet att inte heller träffas
i andra stora samlingar, till exempel på begravningar.

Det finns andra sätt än att ha stora begravningar
nu när det är svåra tider.

Svenska kyrkan ger rådet att ha en liten begravningsgudstjänst
eller att filma begravningen och visa den i sociala medier.

Om den döda har blivit kremerad
kan ni ordna begravningen senare
när det inte längre finns risk för smitta.

Är ni med i någon annan kyrka eller annan religion
ska ni prata med den kyrkan om hur ni ska göra.

Om ni vill ha en borgerlig begravning
ska ni prata med Svenska kyrkan
eller kommunen om hur ni ska göra. 

Att ta hand om saker efter den som dött

Om du ska ta hand om saker, till exempel i bostaden,
efter en person som dött i covid-19
behöver du ingen extra skydds-utrustning.

Det räcker med att använda engångshandskar
och att tvätta händerna med tvål och vatten.

Publicerades