Om du vill hjälpa till

Många människor som drabbas av corona-viruset behöver hjälp. Här hittar du information om hur du kan hjälpa till.
Uppdaterades

Kanske kan eller vill du hjälpa till nu.
Du kan kanske hjälpa till i sjukvården
eller hjälpa människor som inte kan gå ut att handla mat.

Information från Röda korset om att hjälpa till

Många människor är ensamma hemma
för att inte bli smittade av corona-viruset.

Du kan ringa och ge stöd åt den som är ensam
eller handla mat åt den som inte kan gå ut. 

Länk till Röda korset för att anmäla om du vill hjälpa till

Sidan är på svenska men det behövs människor
som hjälper till som pratar andra språk än svenska.

Fråga en vän eller släkting om hjälp att anmäla dig
om du inte pratar svenska.

Sälja utrustning till sjukvården

Sjukvården behöver mycket material nu,
till exempel skydds-utrustning.

Socialstyrelsen har gjort en blankett till företag
som vill sälja material och utrustning till sjukvården.

Länk till Socialstyrelsens information och blankett om att säja utrustning
Sidan är på svenska.

Fråga en släkting eller vän om du vill sälja utrustning
men inte pratar svenska.

Personal till kommuner och regioner

Många regioner behöver utbildad personal till sjukvården nu.

Kommuner och regioner behöver också lärare,
förskollärare, IT-ansvariga och HR-ansvariga.

Föreningen Sveriges kommuner och regioner, SKR,
har samlat kontakt-information till de kommuner och regioner
som behöver personal snabbt.

Dit kan du skriva eller ringa om du har rätt utbildning
och vill anmäla ditt intresse för att arbeta.

Tänk på att många regioner och kommuner
har mycket att göra nu och det kan ta tid att få svar.

Ta hjälp av någon vän eller släkting
om du vill arbeta men inte kan svenska.