Macluumaad ku saabsan Fayruska Korona iyo covid-19

Faafitaanka fayruska Korona iyo cudurka covid-19 waa wax aafo caalamiya ah. Waxa halkan ku yaala xog.macluumaad laga soo ururiyay hey'adaha ka mas'uulka ah. Waxay tafatirayaashu macluumaadka cusub u turjumayaan sida ugu dhakhsaha badan ee aanu kari karno iyadoo aanu macluumaadka cusbooneysiineyno kolba marka sharciyada la beddelo.
Uppdaterades

Khadka telefoonka ee qaranka ee arimaha covid-19 khuseeya oo luqado badan lagu helaayo

Wac lambarka telefoonka ee 08-123 680 00 si aad jawaab ugu hesho su'aalaha guud ee ku saabsan faafitaanka infegshanka, tijaabo qaadista iyo tallaalka covid-19.

Waxa uu khadku furan yahay maalmaha shaqada saacadaha. 09:00 ilaa 15:00. Haddii aad wacdo marka aanu khadka furnayn ayaad farriin u dhaafi kartaa si laguugu soo waco.

Waxa khadka telefoonka ka shaqeeya xiriiriyayaasha caafimaadka iyo warbixiyayaasha caafimaadka oo ku hadla af Ingiriisi, Carabi, Soomaali, Faarisi, Daari, Tigrinya, Xabashi, Ruush, Bosniyaan, Kureeshiyaan, Seerbiyaan iyo Isbaanish. Khadka telefoonka ee luqadaha badan waxa weeye iskaashi ka dhaxeeya Folkhälsomyndigheten iyo gobollada.

Khadka telefoonka waxa uu kaliya ka jawaabi doonaa su'aalaha guud ee ku saabsan covid-19, tijaabo qaadista iyo tallaalka.

Miyaad adigu ama qof kugu dhow uu jiran yahay, wac 1177. Wixii xaaladaha degdega ah ama naftu halis ku jirto, wac 112.

Miyaad jiro dareemeysaa oo aad calaamado covid-19 ah leedahay, markaas ayaad wax dheeraad ah oo ku saabsan sida ay tijaabo qaadistu meesha aad degan tahay ugu shaqeyso ka akhrisan kartaa  boggagan.

-        Boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish

-        Boggu waxa uu ku qoran yahay af Soomaali

Si aad ballan tallaalka u qabsatid, gobolkaaga ka dooro barta 1177.se. (Boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish) Halkaas waxaad ka arkisan kartaa waxa hadda gobolkaaga ka shaqeynaaya.