Macluumaad ku aaddan filin

Halkna waxaad ka daawan kartaa filmaan ku saabsan covid-19.
Uppdaterades

Guriga joog haddii aad calaamado covid-19 ah leedahay, masaafad u jirso dadka aad la degan tahay.

Guriga joog haddii aad jiran tahay