Haddii adiga ama qof kugu dhow uu xanuunsado

Miyaad adigu calaamado sida duuf iyo qandho ah leedahay? Waxay taasi khuseysaa haddii adiga ama qof kugu dhow uu xanuunsado oo uu calaamado Covid-19 ah leeyahay.
Uppdaterades

ID1b

Hakinta/joojinta faafitaanka covid-19.

Dhamaan dadka oo dhami, oo ay xitaa kuwa tallaalay ku jiraan, waa inay sii wataan inay u fiirsadaan/iska eegaan calaamadaha covid-19. Haddii aad ka shakisan tahay inaad covid-19 qabto waa inaad guriga joogtaa, iska ilaalisaa kulamada dadka kale oo aad istijaabisaa.

Qofka aan tallaalka covid-19 wada qaadan waa inuu

 • Guriga joog haddii aad calaamado infegshan/ caabuqa hawo-mareenka ah leedahay. Ka digtoonow calaamadaha cusub ee aad yeelato.
 • Guriga joogto oo iska ilaaliso xiriirada dhow dhow intaad qaadista tijaabada ama natiijada tijaabada sugeyso.
 • Haddii aanad iska baarin/wax tijaabo ah iska qaadin waa inaad u dhaqantaa sidii oo aad cudurka qabto oo aad todoba maalmood guriga joogtaa.

Qofka aan tallaalka qaadan ayaa dib ugu laaban kara dugsiga, shaqada iyo waxqabadka xilliga firaaqada marka baaritaan covid-19 ah ka dib aan cudurka laga helin, uu bilaa xumad yahay ugu yaraan 24 saacadood oo uu dareemaayo inuu caafimaad qabo.

Is tallaal haddii aad karto

Waxay Hay'ada Caafimaadka Bulshada tallaalka u soo jeedinaysaa dhamaan dadka iska tallaali kara covid-19 si faafitaanka cudurka loogu yareeyo. Wax dheeraad ah ka akhri tallaalka covid-19.

ID2

Calaamadaha caadiga ah ee covid-19

 • qufac
 • xummad
 • dhibaato neefsashada ah
 • diif
 • cabur sanka ah
 • cuno xanuun
 • madax xanuun
 • xanuun muruqyada iyo laabatooyinka ah
 • yalaalugood, lallabood (yaayaqsood)
 • dareenka urta iyo dhadhanka oo hoos u dhaca
 • shuban

Qofka u xanuusada covid-19 waxaa ka muuqan karta hal ama dhowr ka mid ah calaamadahaas. Aad ayay caadi u tahay in qofku uu waayo dareenka urta iyo dareenka dhadhanka xilli wakhti ah iyadoo tani la xiriirta infekshanka qaybta sare ee marinka hawada. Xitaa waxaa la sheegay shuban. Dadka badankooda waxaa ku dhaca dhibaato khafiif ah taas oo u iman karta si tartiib ah oo keligeed iskaga dhamaata iyadoo qofku isku daryeelo guriga. Dadka qaarkoodna si khatar ah ayay u xanuusadaan, tusaale ahaan dhibaatooyin in la neefsado iyo barar dhanka sambabada ah.  

ID13

Haddii aad jiran tahay ama calaamado leedahay.

 • Guriga joog xitaa haddii aad waxoogaa xanuuna ah uun dareemayso, madaama oo aanad si cad u ogaan karin inay taasi ku xidhan tahay covid-19 iyo in kale.
 • Isa soo baar. Intaad qaadista tijaabada iyo natiijooyinka baaritaanka/shaybaarka sugeyso, waa inaad u dhaqantaa sidii oo aad covid-19 qabto, taasi micnaheedu waxa weeye inaad guriga joogto oo aad iska ilaaliso xiriirada dhow iyo inaad nadaafada ka taxadirto

 • Guriga isku karantiimee Macluumaadka ku saabsan ilaa inta ay tahay in guriga la joogo. (boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)

ID149

Haddii la sugo inaad covid-19 qabto

 • Marka qofka covid-19 laga helo (uu bosetif yahay) ayaa markaas dadka isla guriga la degan la saarayaa xeerka habdhaqanka ee ah inay guriga todoba maalmood joogaan marka taas laga soo bilaabo maalinta qofka tijaabada laga qaadey. Waxay taasi khusaysaa dadka la tallaalay iyo kuwa aan la tallaalin labadaba iyada oo aan loo eegeynin haddii calaamado la leeyahay iyo haddii kale iyo da'da toona. Waxa sidoo kale dhamaantood/kuligood loo soo jeedinayaa inay tijaabo iska qaadaan.
 • Waxaad dib ugu laaban kartaa xanaanada, dugsiga, shaqada iyo waxqabadka xilliga firaaqada haddii aad ugu yaraan toddobo maalmood guriga joogtey marka laga soo bilaabo xilliga ay calaamaduhu kuu yimaadeen oo aad bilaa calaamado aheyd labadii maalmood ee ugu dambeeyey, aadna dareemeyso inaad caafimaad qabto. Xitaa haddii aad wali leedahay calaamado hawo mareenka sida qufac dhib badan ama duuf.
 • Haddii aad tijaabo iska qaadey oo aanad laakiin lahayn calaamado ayaa todobada maalmood ee aad guriga joogto laga soo tirinayaa maalinta lagaa qaadey baaritaanka.
 • Wac 1177 waxyaalaha talobixinta caafimaadka ah iyo haddii aad daryeel caafimaad iyo daawaynta calaamadahaaga uga baahan tahay . Wixii xaaladaha ay naftu halis ku jirto wac 112.

Cudurka Covid-19 waa cudur guud ahaan bulshada halis ku ah sida ku xusan xeerka xakameynta infegshanka/cudurka. Sidaa darteed ayay masuuliyad kaa saaran tahay inaad raacdo xeerarka habdhaqanka ee aad ka heshay daryeelka caafimaadka iyo bukaanka si looga hortagto faafitaanka infegshanka.

ID93

Haddii carruurta jirta da'da xanaanadu ay calaamado yeeshaan

 • Folkhälsomyndigheten ma soo jeedinayso in carruurta dhigata xanaanada tijaabo laga qaado haddii ay leeyihiin calaamado covid-19 ah.
 • Haddii ay calaamado jiraan ayuu ilmahu u baahan yahay inuu guriga joogo  ilaa inta aanu qandho laheyn muddoo 24 saacadood ah oo uuna dareemaayo inuu caafimaad qabo, xitaa haddiii uu weli calaamado hawo-mareenka ah sii leeyahay.

ID90

Infeekshan oo calaamadaha cudurka aan lahayn  

Infeekshanada waa lays qaadsiin karaa iyagoo calaamadaha cudurka leh ama aan lahayn. Iyadoo lagu salaynayo khibradaha imminka laga haysto cudurka loo yaqaanno [Covid-19], ayaa qiimaynta waxay tahay in heerka fayruus faafinta ee dadyowga aan lahayn calaamadaha cudurka uu ka hooseeyo kuwa dadyowga la dhiban calaamadaha cudurka.

Warbixin dheeraad oo arrintaas ku saabsan waxaad ka aqrisan kartaa barta internetka ee Hay`adda arrimaha caafimaadka dadwaynaha [Folkhälsomyndigheten] (warbixinta af-iswiidish ayay ku qoran tahay)