Jämtland Härjedalen

ID104

Talo bixinta guud oo laga sii adkeeyey

Qof kasta oo gobolka jooga waxa lagu dhiirigelinayaa inuu:

  • Haddii ay suurtogal tahay iska ilaaliyaan inay xiriir jidhka/taabasho jir ahaaneed la yeeshaan dadka kale ee aan ahayn kuwa lala noolyahay. Waxay taas micnaheedu tahay waxa ka mid ah in lagaala talinaayo inaad qabanqaabisid ama ka qeybqaadatid xaflad ama kulamada kale ee bulshada. Waa in sidoo kale laga fogaado waxqabadyada qaar keena in la sameeyno iyadoo aan masaafad dadka kale laga fogaanaynin, sida isboortiga la istaabanaayo ama daryeelka caafimaadka iyo is qurxinta oo aan caafimaadka xiriir la laheyn.
  • Ka fogow sameynta safarada aan daruuriga aheyn. Safarada gobolka gudahiisa ama gobollada kale dhexdooda ah ayaa gacan ka geysan kara korodhka fiditaanka cudurka maadaama oo badanaa lala kulmo dad cusub, taas oo keeneysa in silsilad cusub oo infegshanka ahi bilaabanto. Waa in sidaas darteed, ilaa inta ay suurtogal tahay, laga fogaado safarada noocaas ah. Talodu waxa ay sidoo kale khuseysaa safarada lagu aadaayo ama lagaga imaanaayo gobollada kale. Talodaas ayaan ujeedadeedu aheyn in dadka laga hor istaago inay tusaale ahaan aadaan shaqo, waxbarasho/hawl ama daryeelka loogu baahan yahay in goobta la joogo.

Talo bixinta guud ee laga sii adkeeyay ee la xiriirta goobaha shaqada iyo waxqabadyada

Go'aanka waxa sidoo kale ku jira talo bixinta guud ee laga sii adkeeyay ee la xiriirata goobaha shaqada iyo waxqabadyada – sida tusaale ahaan dukaamada, xarumaha ganacsiga iyo goobaha isboortiga ee Jämtlands.

  • Waxqabadyada iyo loo shaqeeyeyaasha waxa inay qaadaan talaabooyin si uu qof kastaa ugu raaci karo talooyinka guud ee kor ku xusan. Talaabooyinka loo shaqeeyayaashu waxay noqon karaan ku dhiirrigelinta shaqaalaha inay guriga ku shaqeeyaan, iyadoo la siiyo fursado dheeri ah oo ay guriga kaga soo shaqeynayaan, iyo in dib loo dhigo safarada shaqadu dadka dirto, shirarka iyo kulammada kale ee jir aheed/tooska ah. Waxqabadyada kale waxay dhimi karaan tirada soo booqdayaasha ah ee isla waqti meesha wada joogta, lagu beego saacadaha furitaanka, oo la soo bandhigo fursadaha waxqabadka dhijitaalka ah.

R233

Ugu badnaan sideed qof dhacdooyin iyo shirar

Laga bilaabo 24 Noofambar 2020 waa inay keliya sideed qof ay ka qeybqaataan isku imaadyada/isku ururida dadweynaha iyo kulamada guud. Waxay taasi sidoo kale khusaysaa dadweynaha wax daawanaaya ee fadhiya. Go'aanku waxa uu sii shaqeeyo doonaa ilaa muddo. Waxa laakiin ka reebanaan loo sameynaaa aaska. Halkaas waxa la oggol yahay ugu badnaan 20 ka qeybqaate.

Uppdaterades