Tallaalka iyo Cadeynta Tallaalka Covid

Waxa aad halkan ka helaysaa macluumaad ku saabsan qorshaha tallaalka, iyo waxyaabaha ku saabsan sida ay bulshadu ugu qorsheyneyso inay dabogal ugu sameyso khatarta uu leeyahay tallaalku iyo sidoo kale waxyaalaha ku saabsan Cadeynta Tallaalka Covid. Cadeynta Tallaalka Covid ku waa adeeg elegtaroonig ah oo bilaash ah oo in covid -19 lagaa tallaalay muujinaaya.
Uppdaterades

Waa maxay Cadeynta Tallaalka Covid?

 • Cadeynta Tallaalka Covid waa dokumenti bilaash ah, dhijitaal ah ama warqad ah, kaas oo muujinaysa in lagaa tallaalay, natiijada tijaabo lagaa qaadey ay muujisay inaan lagaa helin ama aad ka bogsatey Covid-19. Fikrada ka danbeysaa waxa weeye inay safarada wadanka dibadiisa ee Midowga Yurub dhexdooda ah ay dhibyareyso.

 • Waxa taasi Iswiidhan masuul ka ah hey'ada E-hälsomyndigheten taas oo ka masuul ah adeegga elektarooniga ah ee Cadeynta Tallaalka Covid ka.

Sidee ayaan u helayaa Cadeynta Tallaalka Covid ka?

 • Todoba maalmood ka dib tallaalkaaga ayaa tallaalkaaga la soo wargalinayaa Diiwaanka tallaalka ee qaranka (Nationella vaccinationsregistret). Marka la soo wargaliyo, aad cadeyn dalban kartaa adigoo soo maraaya adeega internetka ee adeegga Cadeynta Tallaalka Covid.
 • Haddii aad rabto cadeynta ka bogsashada ayaad u baahan tahay inaad tusto natiijada tijaabo ay xairfadlayaasha daryeelka caafimaadku qaadeen ugu yaraan kow iyo toban maalmood ka hor ay muujisay in lagaa helay Covid-19. Tijaabada degdega ah ee nooca antigen-ka ama tijaabada unugyada difaaca jirka ayaan shaqeyneynin.

  Haddii aad u baahan tahay cadeyn in natiijada tijaabo lagaa qaadey ay muujiysey in aanad qabin waa in tijaabada lagaaga qaadey daryeel caafimaad bixiye ku xiran adeegga Cadeynta Tallaalka Covid. Waxaad liistada daryeel caafimaad bixiyeyaasha ku xiran ka helaysaa Hey'ada Caafimaadka ee Elektaroonigga ah (E-hälsomyndigheten).

 • Si aad cadeynta Tallaalka Covid-ka ugu dalbato ayaad u baahan tahay inaad haysato ID-elektaroonig ah (e-legitimation) oo Iswiidhish ah. Waxaad macluumad ku saabsan sida aad u dalban karto ID-ga elektarooniga ah (e-legitimation) ka helaysaa  e-legitimation.se. (boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)
 • Haddii aanad laheyn, ama aanad isticmaali karin aqoonsiga elektarooniga ah ayaad heli kartaa in cadeyntaada Tallaalka Covid ka cinwaanka guriga aad ka diiwaan gashan tahay laguugu soo diro. Waxaad foomka taas ka helaysaa bogga internetka ee E-hälsomyndigheten. (boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)

Sideen u isticmaalayaa Cadeynta covid-ka?

 • Markaad Midowga Yurub dhexdiisa safrayso ayaad cadeynta tuseysaa kantaroolka xadka marka ID-gaaga la eegaayo.
 • Waxaad u baahan tahay inaad cadeyntaada covid-ka haysato dhamaan intaad safrayso.
 • Ka fikir inuu yahay waddanka aad u safreyso cida go’aaminaysa sharciyada halkaas ka shaqeynaaya iyo inay adiga masuuliyadaada tahay inaad hubiso haddii aad shuruudaha gelitaanka buuxineyso.
  Ka akhriso bogga Sweden Abroads waxyaalaha xeerarka gelitaanka ee dalal kala duwan ku saabsan. (boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)

Maxaa dhacaaya haddii aanan anigu Cadeynta Tallaalka Covid haysan? Ma safri karo markaas miyaa?

Laga bilaabo 13 ka Ogosto, waxaad u baahan doontaa inaad haysato cadeyn tallaalka Covid oo ay soo saartey Hey'ada Caafimaadka Elektarooniga ah haddii aad ku dhex safreyso Midowga Yurub gudahiisa oo aanad tusto in lagaa tallaalay, natiijada tijaabo lagaa qaadey muujisey inaan lagaa helin ama aad Covid-19 ka bogsatay.

Cadeynta Tallaalka Covid waxay fududayn doontaa dhaqdhaqaaqa xorta ah ee Midowga Yurub dhexdeeda ah. Laakiin Cadaynta Tallaalka Covid ayaan taas damaanad/kafaalo qaadeynin. Waxa muhiim ah in had iyo jeer si taxadir leh loogu sii ogaado xeerarka gelitaanka, iyo wixii xeerar ah ee karantiinka iyo tijaabooyinka ku saabsan ee wadanka aad rabto inaad u safarto ka shaqeynaaya.

Macluumaadka safarka oo Iswiidhish ku qoran

Ka fikir inay taasi ay sidoo kale khuseyn karto wadamada aad sii mareyso/taraansidka ku tahay, taasi waxa weeye hal ama dhowr wadan oo aad sii mareyso markaad meesha aad tageyso ku sii socoto.

Goorma ayaan cadeyn heli karaa illaa intee ayayse shaqeynaysaa?

 • Cadeynta tallaalka ayaa la heli karaa ka dib dawska koowaad iyo kan labaad labadaba. Xusuusnow inay ilaa iyo toddobo maalmood qaadan karto ka hor inta aan dawska/dooska tallaalka la soo gelin/lagu soo qorin iyadoo wadamada kala duduwani ay leeyihiin sharciyo kala duwan oo ku saabsan inta daws/doos ee so gellitaanka la iska dalbanaayo.
 • Ka fikir inay jiraan wadamo dalbanaaya inuu wakhti ka soo wareegay ka dib markii dawska labaad la qaatey ka hor intaan halkaas loo safrin. Waa inaad sidaas darteed markasta hubiso waxa wadanka aad u safrayso khuseeya/ka shaqeynaaya.
 • Waxay cadeynta tallaalku shaqeynaayaa 90 maalmood, markaas ka dib ayaad dib ugu cusbooneysiin kartaa si la mid ah sidii aad ku heshay.
 • Waxa cadeynta in laga bogsadey ugu horeyn la soo saari doonaa kow iyo toban maalmood ka dib marka tijaabo NAAT- ah (PCR) ay muujisay in la qabo jirada. Waxay shaqeyn doontaa 180 maalmood laga bilaabo natiijada ugu horeysa ee muujineysa in la qabo jirada.
 • Marka natiijada tijaabo ay muujiso inaan lagaa helin ayay taasi dhowr maalmood oo kaliya shaqeynaysaa – hubi inta ay natiijada tijaabada aan lagaa helin shaqeynayso meesha aad u socoto.

Miyey cadeyntaada tallaalka covid daws/doos tallaalka ahi ka maqan yahay?

 • Sababta taasi ay badanaa ku dhacdo waa in aan macluumaadka wali loo soo gelin. Xusuusnow inay qaadan karto ilaa iyo toddobo maalmood ka hor inta aan dawska/dooska talaalka la soo gelin.
 • Cadeymaha Tallaalka Covid qaarkood ayaa qalad laga helay. In kastoo labadii jeer ee tallaalka la qaatey ayaan haddana dhammaan dawsasku ku dhigneyn cadeynta. Inuu macluumaadku maqan yahay ayaa ku xiran cilad farsamo awgeed ama dib u dhaca ku yimid kala wareejinta. Hey'ada E-hälsomyndigheten oo ay goboladu weheliyaan ayaa baaritaan ku sameynaaya waxa khaldamay si taas sida ugu dhakhsaha badan loogu saxo. 
 • Haddii aanad degdeg u safreynin iska sug dhowr maalmood ka dibna la soo bax Cadeynta Tallaalka Covid oo cusub.
 • Ma degdeg ayaad ugu baahan tahay inaad safarto? Cadeynta Tallaalka Covid ma aha shuruud in Midowga Yurub gudahiisa lagu safro. Waxa Cadeynta loogu talogalay inay safrida fududeyso. Waxa suurtogal ah in Midowga Yurub dhexdiisa lagu safro xitaa haddii aan la is tallaalin ama aanad helin Cadeynta Tallaalka Covid, waxa ka mid ah xeerka ku-meel-gaarka ah ee inta Cadeynta Tallaalka Covid la hirgalinaayo. Xeerarka ku meel gaarka ahi waxa uu shaqeynayaa ilaa 12 Ogosto iyadoo ay taas micnaheedu tahay inaad halkii aad ka tusi laheyd cadeynta talaalka covid aad tusi karto shahaado safarka oo muujineysa in tijaabo  covid-19 ah oo lagaa qaadey ay muujinayso inaanad qabin.  

Ka akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan waxa la sameynaayo haddii daws/doos tallaalka ahi ka maqan yihiin Cadeyntaada Tallaalka Covid bogga internetda ee E-hälsomyndigheten. (boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)

Miyay carruurtu heli kartaa cadeynta tallaalka covid?

 • Xilligan hadda la joogo ayuunbaa kaliya carruurta qaarkood 18 jir ka yar la tallaalayaa, tusaale ahaan kuwa xanuunada qaar qaba. Waalidkooda ayaa cadeynta tallaalka ka dalban kara hey'ada E-hälsomyndigheten.
 • Qofka 16 sanno buuxiyay ee leh aqoonsi elektaroonig ah waxa uu bogga Covidbevis.se kala soo degi karaa cadeyntiisa tallaalka. 

Waxaad macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Cadeynta covid-ka ka helaysa Boggaga internedka ee E-hälsomyndigheten. (boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)

ID116

Sidee ayaa dadka loo kala hor talaalayaa?

Maxaa carruurta iyo dhalinyarta khuseeya?

Marka dadka 18 sanno jirka ah iyo wixii ka weyn tallaalka loo soo bandhigo wajiga 4 dhexdiisa ayaa dhalinyarta dhalatay 2005 iyo sanadadii ka horeeyay loo soo bandhiga doonaa talaalka. Gobolada laftooda ayaa go'aamin doona siday u maareynayaan ogolaanshaha marka carruurta aan qaangaarin la tallaalaayo, gobollada qaarkood waxay tusaale ahaan u dirayaan foom oggolaanshaha oo ay balan la socoto halka ay kuwa kalena ay kaliya qiimeyn ku saleysan qaangaarnimada goobta ku sameynayaan. Waxa markasta muhiim ah in la hubiyo/eego waxa tallaalka gobolkaaga ka shaqeynaaya.

Carruurta iyo dhalinyarada 16 sano jirka ka yar ayaan caadi ahaan loo soo jeedineynin inay covid-19 iska talaalaan. Haddii uu jiro cudur lagu sababeynaayaa ayaa markaa lagula talinayaa in dhakhtarka daaweynaaya lala xiriiro. Waxay Folkhälsomyndigheten soo jeedinayso in carruurta leh xaaladaha caafimaad qaarkood la tallaalo laga bilaabo da'da 12 sanno jirka.

Waxaad macluumaad dheeraad ah ka helaysaa bogga internedka ee Folkhälsomyndigheten. (boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)

ID131

Talaalka iyo uurka

Haweenka uurka leh ayaa tallaalka covid-19 la siin karraa markay wajiga/xilliga afaraad ee uurka ku jiraan, taas oo ah da' la mid ah ta shakhsiyaadka kale. Haweenka uurka leh ee kooxaha khatarta ku jira ka mid ah ayaa covid-19 lagaga tallaali karaa tallaalka mRNA inta lagu jiro wajiga 3. Tallaalada mRNA ga ah ee loo isticmaalo dadka da'doodu ka hooseyso 65 jirka ayaa loo ansaxiyey in la siiyo dumarka uurka leh dhamaan intay uurka leeyihiin. Dumarka uurka leh ee aan lahayn cudur kale oo u hooseeya ayaa tallaalka loo soo jeedinayaa todobaadka 12-aad ee uurka.

Wax dheeraad ah ka akhriso cunsurka halista ee keeni kara khatar sii kordheysa oo uu covid-19 xuni kuugu dhacaayo  Folkhälsomyndighetens webbplats. (boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)

ID117

Muxuu tallaalku kaa caawinayaa?

Waxa uu tallaalku abuurayaa kahortag cudurka oo halis ku galiya. Talaalka ka dib ayaa habdhista difaaca jidhka uu sameysanayaa difaad covid-19 ku lid ah. Laakiin lama hubo in dhamaan dadka la talaalay ay kuligood difaac buuxa helaan. Waxay taasi khuseysaa dhammaan talaallada, ee ma aha uun talaalka covid-19. Laakiin wali waxaad leedahay khatar ka yar oo aad si xun ugu xanuunsato.

ID118

Tallaalka ka dib

May tahay inaan tallaalka ka dib ka fikiro?

Waxa muhiim ah in qofka la tallaalay uu sii wato inuu talooyinka guud ee qaranka iyo talobixinada raaco. Ha'yada Caafimaadka Bulshada ayaase laakiin wax waafajisay talobixinteeda ku socda dadka la tallaalay. Laba tobobaad ka dib markaad dooska labaad ee tallalka qaadato ayaad leedahay difaac wanaagsan oo kaa ilaaliya inaad si xun ugu jirato, sida laga soo xigtey Hay'ada Caafimaadka Bulshada. Waxaase muhiim ah in dooska labaad la qaato si difaacu ugu noqdo mid waxtar leh oo muddo dheer shaqeeya. 

Markaad laba doos qaadato ka dib ayaad leedahay difaac wanaagsan oo kaa ilaalinaaya inaad si xub ugu jirato iyadoo aanad ammaan ku dareemi karto in aanad Covid-19 si xun ugu xanuunsan. Laba todobaad ka dib marka dooska labaad la qaadato ayaa qofka aan calaamado laheyni uu guriga ka bixi karaa xitaa haddii qof kale oo qoyska ka tirsan uu covid-19 qabo.

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan waxyaalala la waafajiyey dadka la tallalay waxa laga helayaa Boggaga internedka ee Ha'yada Caafimaadka Bulshada  (Boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)

Sii wado inaad dadka kale ka ilaalisid

Waxa jiri karta waxoogaa khatar oo aad adigu Covid-19 ugu jiran karto xitaa markaad is tallaasho. Waxaad markaasna qaadsiin kartaa dadka iyadoo xitaa adigu aanad wax callaamado ah yeelanin. Sidaa darteed ayaa waxa wali qofka la tallaalay sii shaqeynaaya tallooyinka guud ee ah:

 • guriga joog haddii aad jiran tahay
 • dhaq gacmaha
 • masaafad u jirso
 • is tijaabi markay calaamado jiraan

Tijaabo qaadista haddii calaamado jiraan tallaalka ka dib

Qofka maalmihii dhawaa laga tallaalay covid-19 ee dareemaaya calaamado u caadi ah saameynaha xunxun ee tallaalka ka dib ayaan u baahneyn inuu is tijaabiyo haddii ay calaamadahu iska tagaan/baaba'aan 24 saacadood gudahood. Guriga joog ilaa inta aad calaamado leedahay.

Haddii ay calaamadahu wali sii jiraan maalin iyo habeen ka dib ayay muhiim tahay inaad is tijaabiso, xitaa haddii aad is tallaashay. Waa muhiim inaad ogtahay haddii aad covid-19 qabtid si aanad dadka kale ugu qaadsiinin.

Waxaad boggagan soo soda ku jira macluumaad dheeraad ah oo taas ku saabsan. (Boggagu waxay ku qoran yihiin af Iswiidhish)

Dooska lagu kaabaayo

Dadka difaaca jirkoodu aadka u dhacsan yahay ayaa sida laga soo xigtay Hay'adda Caafimaadka Bulshada, badiyaa labada doos ee tallaalka ka dib yeesha fal celin ka xun oo difaaca jirka marka loo eego dadka wada caafimaad qaba. Waxay sidaa darteed difaac wanaagsan oo Covid-19 ah ka heli karaan hal doos oo tallaalka oo dheeraad ah. Sidaas darteed waxay soo jeedinaysaa Hay'adda Caafimaadka bulshadu in hal doos oo tallaalka Covid-19 oo dheeraad ah la siiyo qofka difaaca jirkiisu aadka u dhacsan yahay. Soo jeedintu waxay khuseysaa dadka 18 jirka ka weyn.

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan kooxaha ay khuseyso ayaad ka helaysaa bogga internedka ee Hay'adda Caafimaadka Bulshada.
(boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)

Waxay xilliga 2022 gudahiisa u badan tahay in qeybo badan oo dadka ka mid ah la siiyo doos lagu kaabaayo tallaalka covid-19. Kooxaha khatarta ugu jira qaarkood ayaa laga yaabaa in doos lagu kabaayo la siiyo xilliga deyrta 2021. Waxaad bogga Hay'ada Caafimaadka Bulshada ku jira macluumaad dheeraad ah oo dooska lagu kaabaayo ku saabsan. (boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)

ID129

Tallaalka loo ansixiyey covid-19

Waxa Iswiidhan iyo Midowga Yurub ka jira afar tallaal oo covid-19 loo ansixiyey:

 • Comirnaty, oo ay soo saaraan Pfizer / BioNTech.
 • Spikewax, oo ay soo saarto Moderna (horey loo odhan jiray tallaalka Covid-19 ee Moderna).

 • Vaxzevria, oo ay soo saarto Astra Zeneca (oo hore loo dhihi jiray tallaalka Covid-19 ee AstraZeneca). 
 • Tallaalka Covid-19 ee Janssen, oo uu soo saaro Janssen.

Waxaad läkemedelsverket ka helaysaa macluumaad dheeraad ah oo tallaalada kala duduwan ku saabsan. (boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)

ID102

Tallaalka waa in ey ansixiyaan waxaa sidaas sheegaya gobolka (EU) iyo Hey’adda daawada.

Badanaa waxaa tallaal ansixiya xarun dhexe oo Midowga yurub ah. Waxey ka dhigantahay in ey kontoroolayaan khabiirro ka socda waddamada xubnaha ka oo dhan, kuwaas oo ey ka mif tahay Hey’adda iswiidhishka ah ee daawada. Ansixinta waxey ku saleysantahay warbixin iyo macluumaad laga helayo soosaaraha tallaalka. Gudaha Midowga yurub waxaa jira baaritaanno iyo daraaseyn caafimaad oo ey qasab tahay in la sameeyo iyo inta ey la egyihiin. 

Marka qiimeyn lagu sameynayo haddii tallaal la ansixinayo iyo haddii kale waxaa leys barbar dhigaa faa’iidada tallaalka iyo khatarrada suurto galka ee dhinaca waxyeellooyinka ee lagu sheego daraasaadka caafimaad. Xattaa marka tallaalka la ansixiyo korjoogid ayaa lagu sameynayaa iyo ilaalin si loo helo waxyeelleyn cusub.

ID108

Saameyn xun oo noocee ah ayaa tallaalka covid-19 keenayaa?

Waxa ugu caadisan waa saameynta xun ee ku kooban aaga cirbada lagaaga muday, sida tusaale ahaan xanuun, barar och guduudasho. Waxaad adigu xataa yeelan kartaa muruqyo xanuun, qandho, madax xanuun dareen guud oo bukaan ah. Kuwaasi waa falcelinno dabiici ah oo difaaca jirku uu sameeyo. Xaaladaha badankooda ayay falcelinadu yihiin qaar khafiif ah oo iska taga dhawr maalmo gudahood. Haddii calaamadahu wax ka badan 24 saacadood sii socdaan ayaan laga yaabin inay taasi saameyn xun tahay iyadoo markaasna covid-19 lagaa baaro doono. Guriga joog ilaa iyo inta aad calaamado leedahay.

Macluumaadka ku saabsan saameynaha xun xun ee caadi ahaan la yeesho iyo kuwa dhifka ah ayaa laga akhrisan karaa waraaqaha baakadaha tallaalka ee laga helo Läkemedelsverket.(boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)

Dhammaan saameynaha xun xun ee laga shakisan yahay ayaa dabogal lagu sameyn doonaa

Waxa ay dawladu Läkemedelsverket u xilsaartay inay dabagal ku sameyso amaanka iyo saameynta xun ee talaalada soo socda ee ka hortagga covid-19.

Wax dheeraad ah oo ku saabsan ka akhri saameynta xun ee Läkemedelsverket la soo wargaliyey. (boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)

ID87

Sidan ayaad iskaga badbaadinaysaa khayaanada tallaalka

Waxa sida la xiriirta tallaalka covid-19 ay dadka wax khiyaameeyaa adeegsadaan rabitaanka dadka ee is tallaalida. Waxaad halkan ka helaysaa talo ku saabsan sida aad isaga badbaadin karto.

Waxay xilligan dadka wax khiyaameeyaa isku dayayaan inay is tallaalida covid-19 ka faa'iideystaan ayuu soo sheegayaa booliisku.  Waxay badiyaa bartilmaamsadaan kooxaha da'dka waaweyn ah iyo dadka nugul. Waxay dadka wax khiyaameeyaa sheeganayaan inay kaa soo wacayaan Folkhälsomyndigheten ama adiga gobolkaaga iyo inay rabaan inay adiga ballan tallaalka covid-19 ah kuu qabtaan. Waxay markaas kaa dalban doonaan inaad aalada bangiga (bankdosa) isku cadeyso ama iyadoo aqoonsiga telefoonka moobaylka la adeegsanaayo, taasi waa inaanad marnaba sameynin. Isla markaaba telefoonka ku shig haddii sidan oo kale laguugu soo waco. 

Xitaa waxa uu 1177 Vårdguiden ka digayaa dadka wax khiyaameeya ee isku dayaaya inay helaan macluumaadka bangiga ama tallaalka lacag ku qaataan. 

Sidan ayaad iskaga badbaadinaysaa khayaanada telefoonka

 • Waligaa ha isticmaalin aalada bangiga ama bank-id marka uu qof si kadis ah kuula soo xiriiray oo uu taasna kaa codsado.
 • Waligaa cidna ha siinin koodhka ama macluumaadka kale ee xasaasiga.
 • Haddii qof aanad aqoonin ku soo waco oo aadan hubin, telefoonka ku dhig ama weydiiso inaad dib ugu soo wacdo lambar aad adigu soo ogaato. Waxay taasi khuseysaa haddii uu qofku sheegto inuu yahay qaraabo dhow ah ama qof ka socda bangiga, shirkad ama dowladda.
 • Ha ku aaminin qof adiga kula soo xiriira kaliya waxa uu garanayaa/haystaa macluumaad shaqsi ahaaneed oo adiga kugu saabsan. Dadka khayaanada sameeya ayaa macluumaadka ka soo heli kara internetka si ay kuugu khiyaameeyaan.
 • Haddii ay taasi kugu dhacday adiga ama aad ka shakisan tahay in lagu khiyaameeyey, isla markaaba bangigaaga la xiriir, booliiska u sheeg oo dadka kugu dhow taageero ka raadso.

Macluumaadkan soo socdaa waxay ku qoran yihiin Iswiidhish.