Restriktioner och förbud

Här hittar du en sammanställning av de restriktioner och förbud som införts i Sverige med anledning av coronaviruset.

Förbud mot allmänna sammankomster med över 50 personer (uppdaterad 2020-10-11)

Tillfälligt förbud mot resor till Sverige (2020-08-27)

Besök på äldreboenden och i vården (2020-10-02)

Råd och regler för restauranger och krogar (2020-07-03)

Publicerades