እዋናዊን - ኮሮኖ-ቫይረስ ብዚምልከት ተረጋጊጹ ዘሎ ሓበሬታን

ናይ ኮሮና ቫይረስ ዝርጋሐን ሕማም ኮቪድ-19ን ዓውለማዊ ለበዳ እዩ። ኣብዚ፡ ካብተን ዚምልከተን ትካላት እተረኽበ እኩብ ሓበሬታ ኣሎ። ንሕና ቤትጽሕፈት ሕትመት፡ ንሓደስቲ ሓበሬታታት ብዚከኣለና መጠን ብቕልጡፍ ንትርጉም፡ መምርሒታት ምስ ዚልወጡ ድማ፡ ነቲ ሓበሬታ እዋናዊ ንገብሮ።

ሓድሽ መስመር-ቴሌፎን ብዛዕባ ኮሮና

ናብዚ ብምድዋል፡ መልሲ ናይቶም ሓፈሻዊ ሕቶታት ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ብቛንቋኻ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። እዚ መስመር ቴሌፎን’ዚ፡ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ናይ ስራሕ መዓልቲ፥ ኣብ ሰዓታት 09.00-12.00 ከምኡውን ኣብ ሰዓታት 13.00-15.00 ክፉት እዩ።


ነቲመስመር፡ ናብ 08-123 680 00 ደዊልካ ኢኻ ትረኽቦ።


ምስ ደወልካ ሓጺር መእተዊ ብእንግሊዝኛ፥ ስዒቡ ድማ ንውሕ ዝበለ ብዓረብኛ ይወሃበካ። ብድሕሪኡ ነቲ ትደልዮ ቋንቋ፡ በቲ መምረጺ-ቁጽሪ ጸቒጥካ ትመርጾ።


እቲ መስመር ቴሌፎን ምስ ትዓጽወ፥ ሓበሬታ ብዛዕባ ዚኽፈተሉ-ሰዓታት፡ ብእንግሊዝኛን ብዓረብኛን ሓበሬታ ይህብ፤ ናብ 1177 ከምኡውን ናብ 112 ክድወል ከም ዚክኣል ውን መተሓሳሰቢ ይህብ።

 

Uppdaterades