እዋናዊን - ኮሮኖ-ቫይረስ ብዚምልከት ተረጋጊጹ ዘሎ ሓበሬታን

ለበዳ ኮሮኖ-ቫይረስ ኣብ ሽወደን ይቕጽል’ዩ ዘሎ። “ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ” (Folkhälsomyndigheten) ነቶም ምልክታ እዚ ሕማም’ዚ ዘሎዎምን፥ ነቶም ልዕሊ 70 ዓመት ሰብ ዕድመን፥ ካብ ማሕበራዊ ርክባት ኪእገዱ ተማሕጺኑ ኣሎ። ምኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣብ’ዚ ካብ ዝምልከቶም ኣብያተ ጽሕፈታት ሓበሬታ ተኣኪቡ ኣሎ።

ሓድሽ መስመር-ቴሌፎን ብዛዕባ ኮሮና

ናብዚ ብምድዋል፡ መልሲ ናይቶም ሓፈሻዊ ሕቶታት ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ብቛንቋኻ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። እዚ መስመር ቴሌፎን’ዚ፡ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ናይ ስራሕ መዓልቲ፥ ኣብ ሰዓታት 09.00-12.00 ከምኡውን ኣብ ሰዓታት 13.00-15.00 ክፉት እዩ።


ነቲመስመር፡ ናብ 08-123 680 00 ደዊልካ ኢኻ ትረኽቦ።


ምስ ደወልካ ሓጺር መእተዊ ብእንግሊዝኛ፥ ስዒቡ ድማ ንውሕ ዝበለ ብዓረብኛ ይወሃበካ። ብድሕሪኡ ነቲ ትደልዮ ቋንቋ፡ በቲ መምረጺ-ቁጽሪ ጸቒጥካ ትመርጾ።


እቲ መስመር ቴሌፎን ምስ ትዓጽወ፥ ሓበሬታ ብዛዕባ ዚኽፈተሉ-ሰዓታት፡ ብእንግሊዝኛን ብዓረብኛን ሓበሬታ ይህብ፤ ናብ 1177 ከምኡውን ናብ 112 ክድወል ከም ዚክኣል ውን መተሓሳሰቢ ይህብ።

 

Uppdaterades