ሓበሬታ ኣብ ፊልም

ኣብዚ፡ ብዛዕባ ሕማም “ኮቪድ-19” ናይ ሓበሬታ ፊልምታት ክትርኢ ኢኻ። እዘን ፊልምታት እዚአን፥ ብ”Informationsverige.se” ዝተዳለዋ ኰይነን፥ ኣብቲ ኣድራሻ ኢንተርነት ናይ “ኣውራጃዊ-ምምሕዳራት” (länsstyrelserna)፥ ንዓኻ ሓታቲ-ዑቕባ ወይ ኣብዚ ቀረባ ጊዜ መንበሪ-ፍቓድ ንዝረኸብካ፥ ብዛዕባ ሽወደን ዝተዳለወ ሓበሬታ ዝሓዘ እዩ።

ብኸምዚ ነብስናን ንኻልኦትን ካብ¨ ሕማም ምትሕልላፍ ንከላኸል

ዐድመኹም 70 ዓመት ወይ ዝያዳ ንዝኾንኩም

Publicerades