ሓበሬታ ኣብ ፊልም

ኣብዚ፡ ብዛዕባ ሕማም “ኮቪድ-19” ናይ ሓበሬታ ፊልምታት ክትርኢ ኢኻ።
Uppdaterades

ናይ ኮቪድ-19 ምልክታት ምስ ዚህልወካ፡ ካብቶም ምሳኻ ዚቕመጡ ርሕቀትካ ሓሉ

ምስ እትሓምም፡ ኣብ ገዛኻ ጽናሕ

ኣኣተሓሕዛ ርግጸኛ ዘይኮነ ሓበሬታ: ወይ በላበለው