ጥብቂ ወረዳዊ መምርሒ

ዞባዊ ናይ ለበዳ ግንፈላ ንምቅላስ፡ እቲ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ኣብ ሓደ ወረዳ ጥብቂ ህዝባዊ መምርሒ ከተኣታቱ ይኽእል እዩ። ኣብዚ ገጽ'ዚ፡ ዝርዝር ናይተን ወረዳዊ መምርሒ/ወይ ክልከላ ዝምልከተን ከባቢታት ሽወደን ኣኪብና ኣሎና።
Publicerades