ንወጻኢ ሃገር ዚግበር ጕዕዞን ኣብኡ ምጽናሕን

ኣብዚ፡ ነቲ ካብን ናብን ሽወደን ዚካየድ መገሻታት ዚምልከት ናይ ትካላት መንግስቲ ሓበሬታት ኣኪብናዮ ኣሎና። እዚ ገጽ'ዚ ከም ልሙድ ሓንሳእ ኣብ ሰሙን ይሕደስ።
Uppdaterades

ካብ ሚያዝያ 1-2022 ጀሚሩ፡ ናብ ሃገር ሽወደን ዚግበር ናይ ምእታው ጕዕዞ ዚምልከት ክልከላ ኣቋሪጹ ኢዩ። ይኹንምበር፡ ኣብ ካልኦት ሃገራት እቲ ክልከላታት ኪህሉ ስለ ዚኽእል፡ ኣብቲ እትገሾ ሃገር እንታይ ከም ዘድሊ ንምፍላጥ ነቲ ናይ ሽወደን ኣምባሳደር ሓበሬታ ተኸተል። ኣብዚ፡ ነቲ ካብን ናብን ሽወደን ዚካየድ መገሻታት ብዚምልከት፡ ናይተን መንግስታውያን ትካላት እኩብ ሓበሬታ ኣሎና።  

 

F2

ናብ ወጻኢ ሃገር ምጋሽ

ኩሉ ግዜ ድሉውን እዋናዊ ሓበሬታን ዘሎካን ኩን

ብምኽንያት እዋናዊ ኩነታት ናብ ሃገርካ ክትምለስ ዘይትኽእል ምስ እትኸውን፡ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ናይ ሽወደን ወይ ናይ ወጻኢ በዓልስልጣን ንወጻኢታት ጕዕዞኻ ዘበርክቶ ነገር የሎን።

ህጹጽ ኩነታት ምስ ዘጋጥመካ ናብቲ ናይ ሚኒስትሪ ወጻኢ ቆንስል በዓል ተራ ብ 08-405 50 05 ደውል።