Anställda, arbetsgivare och företag

Vad händer om du blir sjuk och inte kan arbeta? Vilken ekonomisk hjälp kan du få som företagare? På den här sidan har vi samlat länkar till myndigheternas information om bland annat företagande, anställning och sjukfrånvaro. Butiker, köpcentrum, gym och badhus måste beräkna antalet besökare så att varje person får tio kvadratmeter.
Uppdaterades

Arbetstagare, sjukfrånvaro och vab

På Försäkringskassans webbplats finns svar på frågor om smittbärarpenning, läkarintyg, karens, vab, sjukpenning, närståendepenning och ersättning till riskgrupper.

För dig som jobbar inom vården

Socialstyrelsen har tagit fram stöd, vägledning och information om covid-19 för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården, kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst samt tandvården.

Arbete hemifrån

Arbetsgivare bör uppmana personal att arbeta hemifrån när så är möjligt, och erbjuda förutsättningar för det. Det kan handla om att använda digitala alternativ, skjuta upp tjänsteresor, konferenser och liknande arrangemang. Om möjlighet finns bör också arbetstiderna anpassas för att undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen. 

När många arbetar hemifrån kan information hanteras på ett sätt som vi och våra it-system inte är vana vid. MSB har därför sammanställt råd till anställda och arbetsgivare för att stärka informationssäkerheten vid hemarbete under pandemin.

Arbetsgivare och arbetsmiljö

Om du är arbetsgivare har du fortfarande ett arbetsmiljöansvar, även vid hemarbete. 

Företag och näringsliv

Verksamt.se är myndigheternas gemensamma webbplats med information och e-tjänster riktade till företag. Även andra myndigheter har information riktad till företagare.

Allmänna råd till verksamheter

Alla verksamheter i Sverige har ansvar för att hindra smittspridningen av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.

Folkhälsomyndigheten har gått ut med följande allmänna råd riktade till verksamheter i Sverige:

 • Sätt upp information till medlemmar, personal, kunder och andra besökare.
 • Markera avstånd på golvet där köer kan bildas.
 • Möblera om på ett sätt som hindrar trängsel.
 • Håll digitala möten.
 • Se till att besökare kan tvätta händerna med tvål och vatten eller använda handsprit.
 • Undvik att flera personer samlas vid samma tidpunkt, särskilt i trånga lokaler.
 • Anpassa öppettiderna.

Mer information till verksamheter

Råd och regler för restauranger och krogar

För att minska spridningen av covid-19 gäller att:

 • Servering av alkohol är förbjuden klockan 22.00-11.00. I och med att serveringsställen måste stänga senast 22.30 innebär det att alkoholservering på serveringsställen är möjlig fram till klockan 22.00. Information om alkoholservering på serveringsställen
 • Serveringsställen ska stänga senast klockan 22.30. Serveringsställen får dock hålla öppet för försäljning av mat och dryck som inte förtärs på stället, det vill säga för avhämtning. 
 • Se till att besökare kan hålla minst en meters avstånd till andra sällskap och att antalet besökare i ett och samma bord uppgår till högst fyra personer. Storleken på ett sällskap är begränsat till fyra personer.
 • Servera endast mat och dryck till besökare som sitter vid ett bord eller en bardisk (om det är möjligt är det tillåtet att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva, så länge det inte leder till trängsel eller köer).
 • Vidta åtgärder för att undvika trängsel i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar.
 • Erbjuda möjlighet att kunna tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handsprit.
 • Informera besökare om hur de kan minska risken för att sprida smitta.

Enligt lag ansvarar kommunerna för tillsynen av serveringsställena. Om du upplever att reglerna inte följs kan du vända dig till den kommun där serveringsstället finns.

Kollektivtrafikföretag och trängsel

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har sammanställt vad kollektivtrafikföretag kan göra för att minska trängsel och därmed motverka smittspridning. Företag som anordnar buss-, tåg- eller sjöresor bestämmer vilka regler som gäller med företagets färdmedel. 

För att undvika spridning av covid-19 inom kollektivtrafiken och allmänna färdmedel bör verksamheterna:

 • Se till att trafiken kan köras i den omfattning som behövs för att minska risken för trängsel.
 • Begränsa antalet passagerare per fordon.
 • Informera sina passagerare om hur de kan minska risken för smittspridning.

Restriktioner för långväga kollektivtrafik

Antalet passagerare får inte vara fler än hälften av fordonets sittplatser i bussar och tåg som har linjesträckor över femton mil. Det är den som bedriver eller organiserar kollektivtrafiken som ansvarar för att reglerna efterföljs. Du hittar information om restriktioner för långväga kollektivtrafik hos regeringen.

Handel
Pandemin påverkar hur varor och tjänster kan säljas. För att undvika spridning av covid-19 inom handeln ska köpcentrum, affärer, varuhus, butiker och liknande verksamheter:

 • Beräkna antalet besökare så att varje person får tio kvadratmeter.
 • Verksamheter med lokaler som är så stora att de kan släppa in 500 eller fler kunder eller besökare bör göra en särskild riskbedömning av om det finns risk för att trängsel uppstår i verksamhetens lokaler, delar av dem eller i anslutning till lokalerna. Verksamheten bör vidta särskilda smittskyddsåtgärder för att minska risken för trängsel på sådana platse
 • Vidta lämpliga åtgärder för att personer besöker verksamheten en och en, utan sällskap.
 • Ta fram alternativa lösningar till kassaköer och utlämning av varor samt anvisa hur långt kunderna bör stå ifrån varandra.

Översikt över nationella åtgärder