Anställda, arbetsgivare och företag

Vad händer om du blir sjuk och inte kan arbeta? Vilken ekonomisk hjälp kan du få som företagare? På den här sidan har vi samlat länkar till myndigheternas information om bland annat företagande, anställning och sjukfrånvaro.

Arbetstagare, sjukfrånvaro och vab

På Försäkringskassans hemsida finns svar på frågor om smittbärarpenning, läkarintyg, karens, vab, sjukpenning, närståendepenning och ersättning till riskgrupper.

Du som jobbar inom vården

Socialstyrelsen har tagit fram stöd, vägledning och information om covid-19 för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsen har svar på vanliga frågor som berör ditt arbete för dig som jobbar inom hälso- och sjukvård, kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst och tandvård. Dessa hittar du här.

Arbetsgivare

De arbetsgivare som har möjlighet att låta anställda arbeta hemifrån kan överväga att rekommendera detta. Att arbeta på distans kan dämpa smittspridningen och på så vis avlasta sjukvården.

Företag och näringsliv

Verksamt.se är myndigheternas gemensamma webbplats med information och e-tjänster riktade till företag. Även andra myndigheter har information riktad till företagare.

Allmänna råd till verksamheter

Alla har ansvar för att hindra spridningen av covid-19. Folkhälsomyndigheten har gått ut med följande allmänna råd riktade till verksamheter i Sverige:

 • Sätt upp information till besökare, personal och kunder.
 • Markera avstånd på golvet där köer kan bildas.
 • Möblera om på ett sätt som hindrar trängsel.
 • Håll digitala möten.
 • Se till att man kan tvätta händerna med tvål och vatten eller använda handsprit.
 • Förhindra att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler.

Folkhälsomyndighetens råd för att bromsa smittan.

Naturvårdsverkets tips och råd till dig som arbetar med frilufsliv.

Svensk Handels riktlinjer för handeln med anledning av corona.

Råd och regler för restauranger och krogar

För att minska spridningen av covid-19 gäller också en ny lag för restauranger, caféer och barer.

Serveringsställen ska:

 • vidta åtgärder för att undvika trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar
 • se till att besökare kan hålla minst en meters avstånd till andra sällskap
 • endast servera mat och dryck till besökare som sitter vid ett bord eller en bardisk (om det är möjligt är det tillåtet att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva, så länge det inte leder till trängsel eller köer)
 • erbjuda möjlighet att kunna tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handsprit
 • informera besökare om hur de kan minska risken för att sprida smitta.

Enligt lag ansvarar kommunerna för tillsynen av serveringsställena. Om du upplever att reglerna inte följs kan du vända dig till den kommun där serveringsstället finns.

Kollektivtrafikföretag och trängsel

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har sammanställt vad vad kollektivtrafikföretag kan göra för att minska trängsel och därmed motverka smittspridning. Företag som anordnar buss-, tåg- eller sjöresor bestämmer vilka regler som gäller med företagets färdmedel. Sådana regler kan bland annat innebära begränsningar av antalet passagerare och hur långt avstånd passagerare ska hålla mellan varandra.

Till kollektivtrafikföretag räknas regionala kollektivtrafikmyndigheter, dess entreprenörer samt privata verksamhetsutövare.

Råd, tips och exempel för företagare under sommaren

Pandemin ställer speciella krav på alla som organiserar en verksamhet. Kunder och gäster måste kunna hålla avstånd och tvätta händerna, vilket styr hur du kan sälja varor eller tjänster. Påminn dina besökare om hur de bäst undviker smittspridning. Hjälp dina gäster med avspärrningsband, golvdekaler, gatupratare, affischer eller bordsryttare där det är risk för trängsel.

På MSB.se finns goda exempel på hur andra verksamheter har gjort för att bromsa smittan. Exemplen är hämtade från olika branscher såsom restauranger, caféer, badplatser, campingar, kollektivtrafik och sjöfart. Här finns också checklista, gatupratare, bordsryttare och affischer som du kan ladda ner, skriva ut och använda fritt i din verksamhet. 

Översikt över nationella åtgärder

Uppdaterades