Anställda, arbetsgivare och företag

Vad händer om du blir sjuk och inte kan arbeta? Vilken ekonomisk hjälp kan du få som företagare? På den här sidan har vi samlat länkar till myndigheternas information om bland annat företagande, anställning och sjukfrånvaro.
Uppdaterades

Arbetstagare, sjukfrånvaro och vab

På Försäkringskassans webbplats finns svar på frågor om smittbärarpenning, läkarintyg, karens, vab, sjukpenning, närståendepenning och ersättning till riskgrupper.

För dig som jobbar inom vården

Socialstyrelsen har tagit fram stöd, vägledning och information om covid-19 för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården, kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst samt tandvården.

Arbete hemifrån

Alla arbetsplatser bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Sådana åtgärder kan till exempel vara att:

 • uppmana personal att arbeta hemifrån när så är möjligt och erbjuda förutsättningar för det
 • genomföra tjänsteresor, konferenser och liknande arrangemang på ett smittsäkert sätt
 • ge anställda möjlighet att hålla avstånd till varandra, till exempel vid möten, i fikarum och i omklädningsrum
 • ge anställda möjlighet att regelbundet tvätta sina händer med tvål och vatten eller använda handdesinfektion.

När många arbetar hemifrån kan information hanteras på ett sätt som vi och våra it-system inte är vana vid. MSB har därför sammanställt råd till anställda och arbetsgivare för att stärka informationssäkerheten vid hemarbete under pandemin.

Arbetsgivare och arbetsmiljö

Om du är arbetsgivare har du fortfarande ett arbetsmiljöansvar, även vid hemarbete. 

Företag och näringsliv

Verksamt.se är myndigheternas gemensamma webbplats med information och e-tjänster riktade till företag. Även andra myndigheter har information riktad till företagare.

Allmänna råd till verksamheter

Alla verksamheter i Sverige ska vidta åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19, enligt Folkhälsomyndighetens allmänna rådDet är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.

Åtgärder för att undvika smittspridning kan till exempel vara att: 

 • Sätta upp information till medlemmar, personal, kunder och andra besökare.
 • Markera avstånd på golvet.
 • Möblera om för att undvika trängsel.
 • Erbjuda digitala alternativ.
 • Se till att besökare kan tvätta händerna med tvål och vatten eller använda handsprit.
 • Anpassa öppettiderna.

Mer information till verksamheter

Råd och regler för restauranger och krogar

För att minska spridningen av covid-19 gäller att:

 • Se till att besökare kan hålla minst en meters avstånd till andra sällskap och att antalet besökare i ett och samma bord inomhus uppgår till högst åtta personer.
 • Servera endast mat och dryck till besökare som sitter vid ett bord eller en bardisk (om det är möjligt är det tillåtet att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva, så länge det inte leder till trängsel eller köer).
 • Vidta åtgärder för att undvika trängsel i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar.
 • Erbjuda möjlighet att kunna tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handsprit.

Enligt lag ansvarar kommunerna för tillsynen av serveringsställena. Om du upplever att reglerna inte följs kan du vända dig till den kommun där serveringsstället finns.

Översikt över nationella åtgärder