Anställda, arbetsgivare och företag

Vad händer om du blir sjuk och inte kan arbeta? Vilken ekonomisk hjälp kan du få som företagare? På den här sidan har vi samlat länkar till myndigheternas information om bland annat företagande, anställning och sjukfrånvaro.

Arbetstagare, sjukfrånvaro och vab

På Försäkringskassans hemsida finns svar på frågor om smittbärarpenning, läkarintyg, karens och vab.

Till dig som jobbar inom vården

Socialstyrelsen har tagit fram stöd, vägledning och information om covid-19 för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsen har sammanställt svar på vanliga frågor som berör ditt arbete för dig som jobbar inom hälso- och sjukvård, kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst och tandvård. Dessa hittar du här.

Arbetsgivare

De arbetsgivare som har möjlighet att låta anställda arbeta hemifrån kan överväga att rekommendera detta. Att arbeta på distans kan dämpa smittspridningen och på så vis avlasta sjukvården.

Företag och näringsliv

Verksamt.se är myndigheternas gemensamma webbplats med information och e-tjänster riktade till företag. Även andra myndigheter har information riktad till företagare.

Allmänna råd till verksamheter

Alla har ansvar för att hindra spridningen av sjukdomen covid-19. Folkhälsomyndigheten har gått ut med följande allmänna råd riktade till verksamheter i Sverige:

 • Sätt upp information till besökare, personal och kunder.
 • Markera avstånd på golvet där köer kan bildas.
 • Möblera om på ett sätt som undviker trängsel.
 • Håll digitala möten.
 • Se till att man kan tvätta händerna med tvål och vatten eller använda handsprit.
 • Undvika att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler.

Folkhälsomyndighetens råd för att bromsa smittan.

Råd till restauranger och krogar

För att minska spridningen av covid-19 gäller också nya regler för restauranger, caféer och barer.

 • Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma, besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.
 • Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord. Personal ska bära ut beställningarna.
 • Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva så är det tillåtet, så länge det inte leder till trängsel eller köer.
 • Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor.
 • Folkhälsomyndighetens nya regler för restauranger och krogar.

Översikt över nationella åtgärder

Uppdaterades